• Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • V piatok, 9. 12. 2022, sa uskutočnilo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. V silnej konkurencii si napokon najlepšie počínali:

      kategória B

      1. miesto - Adela Sabol Murguía II. SB
      2. miesto - Soňa Adamčíková I. C
      3. miesto - Katarína Marcziová I. SA

      kategória A

      1. miesto - Ema Skoršepová III. SB
      2. miesto - Liliana Almašiová V. SA
      3. miesto - Matej Tomčo IV. AA

      Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme a víťazkám, ktoré nás budú reprezentovať v krajskom kole, srdečne blahoželáme!

      (DI)

    • ŠKOLSKÉ KOLO EKONOMICKEJ OLYMPIÁDY
     • ŠKOLSKÉ KOLO EKONOMICKEJ OLYMPIÁDY

      •  od 5. decembra do 16. decembra 2022 (vrátane)
      • spustiť test je možné len počas vyššie uvedených termínov, každý pracovný deň vždy od 7:00 do 16:00 hod. (testy odoslané mimo tohto intervalu nebudú akceptované, súťažiaci s viacnásobne odoslanými testami budú vyradení zo súťaže)
      • test obsahuje 25 otázok a len jedna odpoveď je správna
      • za správnu odpoveď možno získať 1 bod, za zlú odpoveď sa body neodpočítavajú
      • povolené pomôcky: len kalkulačka, pero a papier
      • zakázané je využívanie webu na vyhľadávanie odpovedí a iné pomôcky
      • časový limit: 40 minút

       

      ODKAZ NA TEST:

      https://exam.economicsolympiad.org/s/sk?language=sk

    • MATHING - 15. ročník
     • MATHING - 15. ročník

     • V novembri ešte po prvýkrát prebehla internetová matematická súťaž MATHING, ktorej sa môžu zúčastniť tímy stredných škôl Česka a Slovenska. Naše GPM zastupoval sedemčlenný tím v zložení: Michal Almáši, Filip Farkaš IV.C, Oliver Melega IV. B, Matej Tomčo, Lívia Vargová IV.AA, Patrik Pecha IV.SB, Marek Tej V.AA. Zo zúčastnených 221 tímov sa umiestnili na 84. mieste. Ďakujeme za reprezentáciu a veríme, že nazbierané skúsenosti využijeme v nasledujúcich ročníkoch.

      Mgr. Zuzana Tomečková, PK MIG TSV

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • V priebehu mesiacov november a december sa na škole uskutočnila Matematická olympiáda. V domácom kole sa úspešnými riešiteľmi stali traja žiaci: Matej Tomčo, Lívia  Vargová IV.AA a Michal Almáši IV.C. Všetci traja postúpili do školského kola.

      V školskom kole sa darilo Michalovi Almášimu IV.C a zúčastní sa krajského kola, ktoré sa uskutoční 10. 1. 2023.

      Srdečne blahoželáme.

      Mgr. Zuzana Tomečková, PK MIG TSV

    • Úspech našej žiacky v celoslovenskom kole Shakespeare’s Memorial.
     • Úspech našej žiacky v celoslovenskom kole Shakespeare’s Memorial.

     • Dňa 8.12. sa naša žiačka Katarína Schützová zúčastnila národného kola Shakespeare’s Memorial. Súťaž je zameraná na umelecký prednes v anglickom jazyku. Katka si v najvyššej kategórii svojim prednesom vybojovala krásne 3. miesto v konkurencii spomedzi 14. študentov z celého Slovenska.

      Blahoželáme a z úspechu sa tešíme.

      PK CJ (PP)

     • GPM Mikuláš potešil deti zo Spojenej školy

     • Tradične aj tento rok 6. decembra ešte predtým než Mikuláš so svojimi pomocníkmi navštívil našu školu vybral sa potešiť deti zo Spojenej školy, Odborárskej v Košiciach, kde mal plno práce. Deti vítali Mikuláša vianočnými básničkami a pesničkami a úprimne sa tešili, že ich prišiel navštíviť a nezabudol na sladkú odmenu.Neskôr Mikuláš potešil aj našich študentov sladkým prekvapením.

      Túto akciu každoročne organizuje študentský parlament, ktorému ďakujeme za spoluprácu.

      Koordinátorka školského parlamentu (PP)

    • Olympiáda vo francúzskom jazyku
     • Olympiáda vo francúzskom jazyku

     • Dňa 6.12. 2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku v kategóriách 2A a 2B.

      Výsledky:

      Kategória 2A:

      1. miesto - Adam Bochin III.SB

      Kategória 2B:

      1. miesto - Michaela Meňhértová V.AA
      2. miesto - Sebastián Luczy V.SB

      Víťazom srdečne gratulujeme a prajeme veľa šťastia v krajskom kole.

      Za PK cudzie jazyky

      (MK)

    • Kežmarok
     • Kežmarok

     • Dňa 7. 12. 2022 sa uskutočnila školská exkurzia do slobodného kráľovského mesta Kežmarok. Študenti navštívili Evanjelické lýceum, kde študovali aj naši velikáni ako Martin Kukučín, Pavol Országh Hviezdoslav či Ján Chalúpka. Študenti sa dozvedeli informácie, ktoré bežne v škole na hodinách nezískajú.

      V Lyceálnej knižnici mohli študenti obdivovať tisíce nemeckých kníh, starých aj niekoľko storočí, pričom mnohé z nich majú nevyčísliteľnú historickú hodnotou. Následne študenti mali možnosť si vychutnať prechádzku historickou časťou mesta a celú exkurziu zakončili návštevou Kežmarského hradu,  ktorý je jediným úplne zachovaným hradom na Spiši.

                                                                                            Gribushina, Chromčo

    • LOGO PRO EDUCO
     • Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO 2022

     • Naša škola sa zúčastnila na 14. ročníku Medzinárodného veľtrhu vzdelávania – PRO EDUCO 2022, ktorý sa uskutočnil 30.11. – 01.12.2022 v priestoroch Kultúrparku v Košiciach.

      14. ročník Medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO je na regionálnej úrovni stabilnou platformou pre prezentáciu aktuálnych tém v oblasti vzdelávania na rôznych úrovniach.

      Naši žiaci z III.C triedy (Simona Bucková, Libuša Jeleňová, Veronika Képesová, Adela Krešáková, Šimon Szilasi, Tomáš Žuffa) poskytovali informácie o rôznych formách štúdia na našom gymnáziu, tradičných aktivitách realizovaných žiakmi našej školy, o poznávacích zájazdoch do zahraničia a mnohých aktivitách, ktoré sa na našej škole realizujú.

      Veľmi nás potešilo, že záujem žiakov zo základných škôl o štúdium na našej škole bol aj tento rok veľký.

      Mgr. Iveta Nemcová