• Košická LA RAMBLA 2021
     • Košická LA RAMBLA 2021

     • Najznámejším podujatím, ktoré sa realizuje v rámci Dní španielskej kultúry na našej škole, je "Košická La Rambla", ktorá sa druhýkrát uskutočnila v škole a nie na Hlavnej ulici v Košiciach.

      Snahu študentov preniesť do Košíc život rušnej ulice v Barcelone - La Rambly si okrem iných pozreli aj Jaroslav Polaček (primátor mesta Košice), Lucia Gurbaľová (viceprimátorka mesta Košice), Miguel Ángel Hernáiz Lasanta (technický poradca pre vzdelávanie Španielskeho veľvyslanectva), František Ténai (starosta mestskej časti Košice - Sever), Mario Herrera Ramírez (zástupca honorárneho konzulátu v Košiciach) a ďalší vzácni hostia, ktorých sprevádzal riaditeľ školy Mgr. Milan Marinčák a pani zástupkyne RNDr. Zuzana Furárová a Mgr. Zuzana Krajcárová.

    • Vyhodnotenie fotografickej súťaže "Bol som v Španielsku"
     • Vyhodnotenie fotografickej súťaže "Bol som v Španielsku"

     • Tretí ročník fotografickej súťaže „Bol som v Španielsku“ sa uskutočnil aj tento školský rok 2021/22. Napriek zložitej dobe, ktorú práve žijeme, sa žiakom podarilo vycestovať. Zo svojich ciest po Španielsku a španielsky hovoriacich krajín si priniesli krásne spomienky v podobe fotografií.  Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom za ich príspevky do súťaže.

      Pán riaditeľ Milan Marinčák spolu s pánom starostom mestskej časti Košice - Sever Františkom Ténaiom a technickým poradcom pre vzdelávanie na Slovensku pánom Miguelom A. Hernaiz Lasantom odovzdali víťazom skvelé ceny. Príďte nás navštíviť a na chodbách školy uvidíte víťazné fotografie, ktoré nám pripomínajú krásne strávené chvíle.

      Žiaci súťažili v troch kategóriách: Momentky, Pamiatky a Príroda. Výhercom blahoželáme!

      Kategória Momentky
      1. Juliana Kováčová „Direcciones“
      2. Maxima Isabel Lučkanič „Paella con bogavante“
      3. Nikola Demková „Las calles del castillo En Peñíscola“

      Kategória Pamiatky
      1. Michaela Krnáčová „Námestie Plaza de España“
      2. Soña Rakacká „Catedral-basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza
      3. Vivien Szőke „Magic hour“

      Kategória Príroda
      1. Daniel Šenkovič „Los acantilados del norte“
      2. Katarína Koťová „Zelení priatelia“

     • 98. ročník Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach

     • Maratón v Košiciach zapája každoročne do činnosti stovky organizátorov a dobrovoľníkov, ktorí zabezpečujú jeho priebeh a naši študenti neboli výnimkou. Počas oboch víkendových dní sa naši študenti podieľali na organizácii Minimaratónu a Medzinárodného maratónu mieru. Užili si atmosféru najstaršieho maratónu v Európe a bežcov mali doslova na „dosah ruky“.

      Za pomoc všetkým ďakujeme a veríme, že s niektorými sa o rok vidíme aj na trati🏃🏻🏃🏻‍♀️

    • Informatický Bobor
     • Informatický Bobor

     • V školskom roku 2021/22 bude súťaž Informatický bobor prebiehať v prostredí EduPage.

      Naša škola používa systém EduPage. Do tréningového kola, ktoré sa uskutoční 6. 10. 2021 zapojíme vybraných študentov.

      Na stránke Bobor.sk nájdete základné informácie a predovšetkým pôvodný Archív súťaže, teda všetkých viac ako 1000 úloh tak, ako boli odsúťažené v minulých 14 ročníkoch súťaže.

      Albín Sakal
      školský koordinátor súťaže iBobor

     • Bol som v Španielsku

     • Gymnázium, Park mládeže 5 v Košiciach v rámci Dní španielskej kultúry organizuje


      Súťažnú výstavu fotografií s názvom Bol som v Španielsku


      O čo ide?

      Súťaž je určená žiakom GPM, ktorí navštívili Španielsko alebo iné hispánske krajiny a majú z ich návštevy vlastné fotografie s vhodným uverejniteľným obsahom. S prihlásenými fotografiami môžu súťažiť v jednej z troch kategórií: PAMIATKY, PRÍRODA a MOMENTKY. Po uzavretí súťaže zverejníme tieto fotografie na nástenných paneloch v priestoroch školy. Výherné fotografie sa stanú súčasťou stálej výstavy na chodbách v budove gymnázia.

      Ako sa môžete zapojiť?

      Tak, že elektronicky pošlete svoju fotografiu vo formáte JPG/JPEG alebo PNG (veľkosť min. 1MB) s nasledujúci-mi údajmi: názov fotografie, súťažná kategória, dátum a miesto vyhotovenia fotografie, meno a trieda autora. Prihlásiť môžete maximálne 2 fotografie na adresu gpmfotosutaz@gmail.com.

      Termíny
      Prihlasovať sa, teda posielať fotografie, môžete do 28. 9. 2020, kedy je uzávierka súťaže.


      Zverejnenie výsledkov a ocenenie výhercov

      Hodnotiaca komisia vyhodnotí súťaž fotografií v každej z troch kategórií a ocení ich maximálne troma cenami. 4. októbra 2021 bude v priestoroch školy prezentovaná výstava fotografií a súťažné práce následne slávnostne vyhodnotíme.


      Pošlite svoju fotku a pokúste sa vyhrať!

      S prípadnými otázkami sa obráťte na p. prof. Mgr. Martinu Törökovú (č. kab. 52), p. prof. PhDr. Pavla Andrejčáka (č. kab. 55), p. prof. Viktóriu Kokorďákovú (č. kab. 209).

     • Európsky deň jazykov

     • Gymnázium Park mládeže pomáha šíriť španielsky jazyk v Košiciach.

      V rámci Európskeho dňa jazykov, ktorý sa tento rok konal 16. septembra 2021 v priestoroch Univerzity P. J. Šafárika, naši učitelia ponúkli ochutnávku španielčiny skupinkám účastníkov zo základných a stredných škôl formou krátkych 10-minútových jazykových minikurzov tzv. speakdating.

      Akcia mala pozitívne ohlasy medzi mládežou a my veríme, že ich španielčina očarila natoľko, že sa ju rozhodnú naučiť, či navštíviť a spoznávať krásy Španielska.

      !Buen viaje!