• Maturity v španielskej bilingválnej sekcii
     • Maturity v španielskej bilingválnej sekcii

     • Počas maturitného týždňa 23. - 26. 5. 2022 máva naša škola vždy vzácnu návštevu – maturitné odpovede našich maturantov v španielskej bilingválnej sekcii prídu ako súčasť maturitnej komisie posúdiť aj zástupcovia španielskeho ministerstva školstva.

      V tomto školskom roku to boli pán inšpektor Don Miguel Ángel Pinero Gordo a španielsky pridelenec pre vzdelávanie a kultúru na Slovensku pán Miguel Ángel Hernáiz Lasanta.

      S radosťou konštatujeme, že naši maturanti, ktorí v prvom ročníku prišli na našu školu bez akejkoľvek znalosti španielčiny, napriek dvom rokom dištančného vzdelávania preukázali výbornú úroveň vedomostí a svojimi odpoveďami potešili maturitné komisie i svojich triednych.

    • Návšteva v technickom múzeu
     • Návšteva v technickom múzeu

     • Počas konania maturitných skúšok (23. - 26. 5. 2022) na našej škole navštívíli študenti druhého ročníka výstavy v Slovenskom technickom múzeu.

      V Sieni výbojov si najprv pozreli dokumentárny film Nikola Tesla, ktorý je o živote a významných objavoch známeho fyzika. Následne sa zúčastnili komentovanej prehliadky tématických exponátov. Niektoré z nich si vyskúšali zábavno-náučnou formou na „vlastnej koži“. Na záver pútavej prehliadky sa mohli presvedčiť o účinkoch elektrostatického poľa.

      Iná skupinka študentov na výstave "Tvoj pokojný spánok patrí inému", v rámci komentovanej prehliadky spoznali rôzne zaujímavé fakty z odboru anesteziiológie. Reakcie a komentáre študentov svedčili o tom, že prehliadky ich naozaj zaujali.

      (ZM)

    • Fyzikálna olympiáda 2022
     • Fyzikálna olympiáda 2022

     • Náš študent Michal Almáši z III.C triedy sa stal víťazom krajského kola (11. 5. 2022) Fyzikálnej olympiády, B kategória. So ziskom 24 bodov jasne zvíťazil. K získanému výsledku aj k úspešnému prezentovaniu svojich fyzikálnych znalostí mu srdečne blahoželáme!

      (ZM)

    • Rozlúčka s absolventmi
     • Rozlúčka s absolventmi

     • V školskej telocvični sa dnes uskutočnilo stretnutie čerstvých absolventov našej školy za školských rok 2021/22. Absolventom a prítomným učiteľom sa prihovoril riaditeľ školy Mgr. Milan Marinčák, ktorý zhodnotil priebeh maturitných skúšok v aktuálnom školskom roku. Spolu so zástupkyňou školy RNDr. Zuzanou Furárovou ocenili najlepších bývalých žiakov, okrem iného aj za reprezentáciu školy, aktívnu účasť na živote školy, excelentné výsledky počas štúdia i výsledky dosiahnuté na maturitných skúškach!

      Pochvalu riaditeľom školy  za excelentné študijné výsledky počas celého štúdia (hodnotenie výborný na vysvedčeniach počas celého štúdia): Daniel Dzurík IV.B, Terézia Jeníková IV.C, Tomáš Mesarčík IV.C, Sebastián Kurila V.SB

      Pochvalu riaditeľom školy  za výborné študijné výsledky počas celého štúdia (priemer známok do 1,2 na vysvedčeniach počas celého štúdia): Kristián Koribský IV.B, Michaela Bohušová V.AA, Viktória Buchalová V.AA, Natália Seligová V.SA

      Pochvalu za excelentné študijné výsledky na maturitnej skúške (hodnotenie výborný zo všetkých maturitných predmetov): Daniel Dzurík IV.B, Daniela Hudáková IV.B, Kristián Koribský IV.B, Matej Petrunčík IV.B, Roland Gábriel IV.B, Sofia Fecková IV.B, Ľudmila Uramová IV.C, Terézia Jeníková IV.C, Tomáš Mesarčík IV.C, Alexander Kundrát V.AA, Bianka Eperješiová V.AA, Daniel Cieslar V.AA, Eva Hopferová V.AA, Júlia Vančišinová V.AA, Karina Čerčerová V.AA, Karolína Ochotnická V.AA, Kristína Kačkošová V.AA, Lenka Urbinová V.AA, Michaela Bohušová V.AA, Tímea Požgayová V.AA, Viktória Buchalová V.AA, Natália Seligová V.SA, Nela Alezárová V.SA, Tamara Kriváková V.SABarbora Jarabáková V.SB, David Guman V.SB, Sebastián Kurila V.SB, Simona Minčičová V.SB

      Poďakovanie za reprezentáciu školy a iné významné aktivity pre školu, odovzdal riaditeľ školy:  Michaele Bohušovej V.AA, Eve Hopferovej V.AA, Bianke Eperješiovej V.AA, Viktórii Buchalovej V.AA, Danielovi Dzuríkovi IV.B, Laure Genčúrovej IV.B, Samuelovi Slosiarikovi IV.B, Michalovi Liptákovi IV.B, Viliamovi Knapovi IV.B, Erikovi Konerackému IV.B, Ľudmile Uramovej IV.C, Terézii Jeníkovej IV.C, Tomášovi Hanečákovi V.SA, Nele Alezárovej V.SA, Kataríne Janoškovej V.SA, Tamare Krivákovej V.SA, Kristíne Nosáľovej V.SA, Dávidovi Popovičovi V.SA, Simone Kallovej V.SA, Sebastiánovi Kurilovi V.SB, Simone Minčičovej V.SB, Michaele Zajacovej V.SB, Lei Korpa-Ondovej V.SB, Andrei Bernáthovej V.SB, Ivane Túryovej V.SB

    • Rozlúčka s maturantmi 2022
     • Rozlúčka s maturantmi 2022

     • Bol piatok 13. - deň plný emócií, ktoré sa v nás bili.

      Na jednej strane nám srdce plesalo, že konečne môžeme usporiadať tradičnú rozlúčku s našimi maturantmi. No na druhej strane nám srdce plakalo, že sa maturanti s nami definitívne lúčia.

      Milí naši maturanti! Veríme, že naši tretiaci a bilingválni štvrtáci Vám v piatok privodili úsmev na tvári či slzu v oku. Už teraz nám je za Vami smutno. Ale veríme, že je pred Vami nádherný život s novými výzvami.

      Veľa šťastia a nezabudnite na Váš Park!

      Fotografie z rozlúčky zabezpečila: Ela Palaščáková (IV.SA)

    • Mladý Európan 2022
     • Mladý Európan 2022

     • Naše študentky v regionálnej súťaži Mladý Európan zo IV.AA obsadili krásne 3. miesto.

      O priebehu súťaže napísali: „Dňa 29.4. sme sa zúčastnili súťaže Mladý Európan. Súťaž sa konala v Košiciach a okrem nás sa súťaže zúčastnilo sedem ďalších trojčlenných tímov. Za prezentáciu o Francúzsku, ktorá je predsedajúcou krajinou Rady Európskej únie,  sme dostali plný počet bodov. Po úspešne zvládnutom kvíze a tajničke sme postúpili do finále a nakoniec sme obsadili 3. miesto. Veľmi nás to teší a sme vďačné za túto skúsenosť. Súťaž nám otvorila obzory a určite by sme našim spolužiakom odporúčali, aby si to budúci rok tiež vyskúšali. :)”

      Rebeka Andrášová, Michaela Dubecká a Emma Horňáková IV.AA

      Dievčatá, ďakujeme za reprezentáciu školy a ešte raz blahoželáme k úspechu !

      (FC)

    • IT Fitness Test 2022
     • IT Fitness Test 2022

     • Dovoľujeme si Vás pozvať, najmä učiteľky a učiteľov, žiačky a žiakov na 11. ročník IT Fitness Testovania - najväčší test digitálnych zručností na Slovensku, ktorý bol otvorený 26. apríla 2022 za účasti predstaviteľov MŠVVaŠ SR, MIRRI, Zastúpenia Európskej komisie, odborných zástupcov a partnerov podporujúcich rozvoj digitálnych zručností.

      Test je dostupný bezplatne na WEB stránke https://itfitness.eu/sk/ (platí aj pôvodná https://itfitness.sk/sk/), pre školy vyučujúce v maďarskom jazyku je už po druhý rok k dispozícii maďarská verzia pripravená v spolupráci s partnermi z Maďarska na https://itfitness.eu/hu/. Certifikačné testovanie s možnosťou zapojiť sa do súťaže o pekné motivačné ceny trvá do 31. júla 2022. IT Fitness Test 2022 V4 má viacero noviniek.

      Študenti, ktorí sa zapoja do IT Fitness Testu 2022 V4 si môžu vybrať virtuálnu triedu (vyučujúceho INF z GPM, alebo všeobecnú GPM skupinu), aby aj škola mala informáciu o Vašom výsledku. Učitelia, ktorí absolvujú test, dostanú výsledok aj na email. Test si vyžiada cca 60 minút a informačná časť cca 10 minút.

      V prílohe prikladáme aj list výzvu pána ministra školstva p. Gröhlinga, spolu so štátnym tajomníkom MIRRI p.Hargašom, vedúcim zastúpenia EK na Slovensku p.Šuchom a p.Lelovským - na zapojenie sa škôl do IT Fitness Testu 2022 V4.

      (SB)

    • Schválenie projektu Erasmus+
     • Schválenie projektu Erasmus+

     • S radosťou Vám oznamujeme, že náš Erasmus+ projekt 2022-1-SK01-KA122-SCH-000072592 bol schválený.

      Grant vo výške takmer 52-tisíc eur umožní, aby sa siedmi učitelia našej školy zúčastnili štruktúrovaných kurzov v Írsku a Francúzsku. Cestovať a vzdelávať sa však budú aj žiaci. Celkovo dvanásť študentov bude môcť vycestovať na krátkodobú mobilitu do partnerských škôl vo Francúzsku, Nemecku a Španielsku. Okrem toho štyria naši študenti dostanú možnosť študovať na našej partnerskej škole v Tolede osem týždňov.

      V priebehu mesiacov máj a jún Vás budeme informovať o podmienkach zapojenia sa do týchto mobilít.

      (PV)

    • Erasmus+ jobshadowing na našej škole
     • Erasmus+ jobshadowing na našej škole

     • V uplynulom týždni (9. – 13. 5. 2022) naše gymnázium navštívili traja kolegovia z partnerskej školy IES Universidad Laboral v meste Toledo.

      Cieľom ich návštevy bolo oboznámenie sa s bilingválnym štúdiom v španielskej aj anglickej sekcii. Okrem množstva stretnutí a rozhovorov s našimi pedagógmi absolvovali 18 náčuvov na rôznych vyučovacích hodinách, ako aj celodenný výlet do Tatier.

      Prudencio, Sonya aj Paula odchádzali veľmi spokojní a inšpirovaní nápadmi, ktoré sa budú snažiť implementovať do svojej školy.

      (PV)