• Priestory školy:

    trakt A si pozriete tu

    trakt B si pozriete tu

    Jedáleň