• ČLENOVIA PK HUMANITNÝCH PREDMETOV:

     1. Mgr.  LACKOVÁ Eva (LA)
     2. Mgr.  DIDNIANSKÁ Martina (DI)
     3. Mgr.  FEČKOVÁ Jana (FC)
     4. Mgr.  KRAJCÁROVÁ Zuzana (KR)
     5. Mgr.  LENGYELOVÁ Saskia (LG)
     6. JCDr. ONDREJ Marek (ON)
     7. Mgr.  ŠKÁROVÁ Renáta (SK)
     8. Mgr.  ŠOLTYSOVÁ Martina (SL)

     Aktualizované 20. 12. 2022