• „Cieľom vzdelania a múdrosti je, aby človek videl pred sebou jasnú cestu života, po nej opatrne vykračoval, pamätal na minulosť, poznal prítomnosť a predvídal budúcnosť.”
     J. A. Komenský

                                                      


     PK HUMANITNÝCH PREDMETOV V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

     Zloženie predmetovej komisie:

     • Mgr. Eva Lacková, SJL – NEJ predseda PK
     • Mgr. Martina Didnianská, SJL – OBN triedna II. SA
     • Mgr. Jana Fečková, DEJ – OBN triedna II. AA
     • Mgr. Zuzana Krajcárová, SJL – PED zástupkyňa riaditeľa školy
     • Mgr. Renáta Škárová, DEJ – OBN triedna IV. B
     • Mgr. Darina Tomková, DEJ – SJL triedna II. C
     • Mgr. Martina Šoltysová, SJL – ESV triedna IV. SA
     • JCDr. Marek Ondrej, NAV

     Činnosť PK v tomto školskom roku

                 Okrem pedagogickej činnosti sa učitelia humanitných predmetov venujú talentovaným žiakom formou pravidelnej krúžkovej činnosti, prípravou na rôzne súťaže a organizovaním rôznych podujatí či exkurzií. V tomto školskom roku sa členky PK plánujú zamerať na aktivity spojené so 100. výročím založenia Slovenského národného divadla.

      

     Členovia PK v tomto školskom roku vedú tieto krúžky:

     Krúžok ľudských práv           –          Mgr. Jana Fečková

     Debatný klub                          –          Mgr. Eva Lacková

     Čitateľský klub                      –          Mgr. Eva Lacková a Mgr. Martina Šoltysová

     Právnický krúžok                   –          Mgr. Renáta Škárová

     Školský časopis                      –          Mgr. Renáta Škárová

     Potulky históriou                    –          Mgr. Darina Tomková

     Literárne kruhy                      –          Mgr. Martina Didnianská

      

     Ďalšie súťaže a podujatia, do ktorých sa zapájame:

      

     a) olympiády:              Olympiáda ľudských práv,

                                         Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

                                         Dejepisná olympiáda

     b) SOČ – členky PK niekoľko rokov pripravujú študentov do školského aj vyšších kôl SOČ

     c) súťaže:       

       • Slovo bez hraníc,
       • Hviezdoslavov Kubín,
       • Štúrov Zvolen

     d) školské akcie – kultúrne programy na podujatiach, ktorých sa naša škola zúčastňuje, resp. ich organizuje:

      

        • Dni španielskej kultúry,
        • omša celebrovaná v španielčine,
        • imatrikulácia študentov do 1. ročníka,
        • rozlúčka s maturantmi
        • vianočný program
        • Deň Európy

     e) exkurzie:

        • Židovské múzeum v Prešove,
        • Východoslovenská galéria,
        • Východoslovenské múzeum,
        • Po stopách karpatských Nemcov,
        • návšteva súdneho pojednávania,
        • návštevy divadelných a filmových predstavení

      


     Minuloročné úspechy našich žiakov

      

     Olympiády

      

     • OSJL – do krajského kola sa pripravovali Barbora Gbúrová z II. SB a Marianna Kušnierová zo IV. C, ktorá sa kvôli chorobe nemohla zúčastniť, Barbora Gbúrová sa umiestnila na 14. mieste.
     • Olympiáda ľudských práv

      v krajskom kole našu školu reprezentovala Ema Palčová z III. AA

     • Dejepisná olympiáda – do krajského kola sa pripravovali Martin Lukáč IV. SB a Matej Bakši IV. SA, krajské kolo sa napokon bude konať až na jeseň, reprezentovať nás bude Martin Lukáč

      

     SOČ

     Krajské kolo  - v krajskom kole, ktoré sa uskutočnilo dištančnou formou, súťažili so svojimi prácami

     • Michael Bohušová III. AA,
     • Simona Minčičová, III.SB,
     • Natália Čižmárová, III. SA,
     • Sebastián Dzuro, III. B,
     • Natália Seligová III. SA,
     • Simona Horňáková, III. C,
     • Lívia Grešová/Viktória Podolínska III. C,
     • Klára Farkašovská III. B,
     • Tamara Kovácsová III. C

      

     umiestnenie:

     3. miesto – Klára Farkašovská

     1. miesto – Viktória Podolínska/Lívia Grešová;

      

     V celoslovenskom kole – Viktória Podolínska/Lívia Grešová 3. miesto; dievčatá získali aj cenu Zelený anděl, ktorú im udelila Katedra ekochémie a rádioekológie, Fakulty prírodných vied na Unverzite sv. Cyrila a metoda v Trnave

      

     Hviezdoslavov Kubín –  v reg. kole nás mali reprezentovať Matúš Krajcár I. AA (próza) a Daniel Šenkovič I. C (poézia), vyššie kolá sa však už nekonali


     Z tvorby našich talentov

     Autorkou nasledujúcich veršov je naša absolventka a nádejná poetka Ivka Topitkalová, na ktorú sme veľmi hrdí a želáme jej veľa tvorivých nápadov.

      

     V svetlách noci

     ty v čiernych šatách

     tichá

     sedíš pokojne

     keď dvíham sa na basy hudby

     tebou ani nepohne

     idem sám a rozmýšľam

     či chceš ma alebo skôr nie

     zrazu vidím ťa

     a nestačím sa diviť

     keď vidím ako tancuješ

     hýbeš sa

     akoby si inak ani nevedela

     akoby nebola noc

     ktorú by si neprebdela

     dotýkaš sa ma

     akoby som celý život bol tvoj

     tento večer je čiernobiely film

     ale v červenom

      

     *

     Kým si mala oheň v očiach

     Ja som nechcel prestať horieť

     Nemohol som zabudnúť

     Na dni hier a prehier

     V kartách

     Láskach

     A dni nepodaných rúk

      

     Čítali sme Hemingwaya

     A beatnických básnikov

     mali sme pocit stotožnenia

     Ich životov

     Našich snov

     Ktorých nebolo veľa

     Ale boli veľké

     Načo je sen

     Čo neplní sa

     A ako to môžeme vedieť

      

     Pili sme víno

     A rozoberali obrazy slávnych

     Boli sme pokrytci

     No neboli sme sami

     Chceli sme rozumieť umeniu

     No ledva sme rozumeli sebe

     Snažili sme sa dať si trochu nehy

     A niečo o svete vedieť

      

     Skončili sme chudobní

     Bankovkami

     No nie duchom

     Mali sme seba knihy a obrazy

     A vôňu vína čo prúdila vzduchom

      

     Presvedčili sme sa

     Že treba nám veci čo nemáme

     A treba nám ich nemať

     A potrebujeme nesplnené sny

     Aby sme mali o čom snívať

      

     A keď som s tebou tak viem

     Že neviem prestať horieť

     A zabúdam na všetky nepodané ruky

     A dni neláskavých prehier

      

     *

     MANIFESTO

     SWEET VIOLENCE

     Revolúcia nehy

     Keď svet zachránil

     Zdroj ľudský

     Ľudsky krehký

     Kde úsmev mení názor

     A hnev nemá miesto

     Kde mier a láska

     Zdieľa jeden priestor

     Tu udiera sa ružami

     A rozpráva dotykom

     A nenávisť je v pohári

     Ale rozbitom

     A nikto sa neporeže

     Na črepine z neho

     Tu krv tečie len rozhryzenou perou

      

     A oči otvárame do slnečných rán

     Potom rátame, koľko je v kŕdli vrán

     A píšeme tajné ľúbostné listy

     A vyznania lásky

     Nemáme len v mysli

     Kde trháme ničíme drvíme krivdy

     Nielen za dverami detskej izby

     Kde city idú nad rozum

     A idey nad konzum

     Kde môžeme sa stále hrať

     A len pekne rozprávať

     Kde bozk prekoná všetku bolesť

     a zaspávať sladko môžeš

      

     Prosím žime tak

     Že len dobro budeme v sebe niesť

     A hovorme jazykom

     SWEET VIOLENCE

      

     FOTO: Na_naších hodinách PK HUP.pdf


     Aktualizované 15. 9. 2020