• Kontakty

   • Meno školy
   • Gymnázium
   • Email školy
   • office@gpm.sk
   • Hlavné telefónne číslo
   • +421 55 633 54 70
   • Adresa školy
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
    040 01 Košice
    Slovakia
   • Digitálny koordinátor
   • ikt@gpm.sk
   • Číslo schránky
   • E0006552825
    (použiteľné na stránke www.slovensko.sk
    k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • Telefónne číslo do školy v medzinárodnom tvare:
   • +421 55 633 54 70
   • Telefónne číslo:
   • Školská jedáleň
    0917 264 139
   • Číslo účtu:
   • Školská jedáleň
    IBAN: SK 91 8180 0000 0070 0024 7398
   • Facebook
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • Instagram
   • https://www.instagram.com/gpm_ke/
   • IČO
   • 35 53 17 54
   • DIČ
   • 20 20 95 30 99