• Dňa 6.10.2018 bude na našej škole deň otvorených dverí v čase od 9:00 - 12:00 hod.
     Srdečne Vás pozývame
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Otvorenie nového školského roka 2018/2019
     • Otvorenie nového školského roka 2018/2019

      Tak ako na celom Slovensku aj u nás sa 3. septembra 2018 otvorili brány našej školy. Najprv do školy zavítali jej už dobre známi obyvatelia – žiaci druhých, tretích, štvrtých ale aj piatych ročníkov. O 10.30 na Slávnostnom otvorení v telocvični naša škola privítala nových členov. Tento školský rok máme päť prváckych tried, a to tri bilingválne (I.AA – bilingválna anglická, I.SA - bilingválna španielska, I. SB – bilingválna španielska) a dve klasické triedy (I. B – s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, I. C – klasická trieda).

    • OTVORENIE ŠK. ROKA 2018/2019
     • OTVORENIE ŠK. ROKA 2018/2019

      Žiaci 1. ročníka:
      3. september 2018
      - slávnostné otvorenie školského roka v telocvični o 10.30 hod
      - triednické práce do 12.30 hod.
      4. september 2018
      - triednické práce od 8.00 do 12.30 hod.
      Žiaci 2. – 5. ročníka:
      3. september 2018
      - triednické práce od 8.00 do 10.00 hod.
      4. september 2018
      - triednické práce od 8.00 do 12.00 hod.
      - slávnostné otvorenie školského roka v telocvični o 9.00 hod.

     • Kultúrno-poznávací zájazd do Španielska II.

      Na našej škole je neodmysliteľnou tradíciou pre žiakov prvého ročníka bilingválneho štúdia kultúrno-poznávací zájazd do Španielska. V školskom roku 2017/2018 vedenie školy umožnilo aj žiakom z druhého a tretieho ročníka klasického a bilingválneho štúdia absolvovať zájazd do Španielska.

      V dňoch 16. – 27.6.2018 sa 50 žiakov zúčastnilo dlho očakávaného zájazdu, ktorý mal bohatý program nie len na spoznávanie nepoznaného ale aj na zábavu, množstvo neopakovateľných zážitkov a spomienok.

    • Kultúrno-poznávací zájazd do Španielska
     • Kultúrno-poznávací zájazd do Španielska

      Aj tento rok naši bilingválni prváci zo španielskej sekcie svoje ročné snaženie zavŕšili zájazdom, na ktorom chceli spoznať svoju druhú vlasť. 1. SA a 1. SB si svoje jazykové vedomosti vyskúšali v praxi. Výlet do Španielska v termíne 14. 6. – 22. 6. 2018 absolvovali v hojnom počte, a tak sa vzájomne medzi sebou lepšie spoznali.

    • Trip to England
     • Trip to England

      Our English bilingual section students attended England after completing their year finals with flying colours. We travelled around 4,800 kilometres. Rich in memories, may this trip remain in their hearts for long.

      Študenti našej anglickej bilingválnej sekcie navštívili po úspešnom zložení ročníkových skúšok Anglicko. Precestovali sme okolo 4.800 kilometrov. Kiež im nadlho zostanú pekné spomienky na tento výlet.

  • Partneri

   • {#1508} 1
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 23. 9. 2018
  • Fotogaléria

   • Anketa k dńu boja proti AIDS
   • Ukončenie školského roka
   • Plavecký výcvik
   • LOGIK
   • Exkurzia Kysak a Solivar
   • Dlhodobé športové súťaže
   • Výhra prémiových potravín
   • Návšteva španielskeho veľvyslanca
   • Deň Európy
  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo