• ÚRADNÉ HODINY počas letných prázdnin

      • 6. 7. – 15. 7. 2020 osobne, telefonicky, elektronicky, škola otvorená: 8.00 – 13.00 hod. (zvoniť)
      • 16. 7. – 31. 7. 2020 telefonicky, elektronicky 8.00 – 13.00 hod., škola zatvorená
      • 3. 8. – 10. 8. 2020 osobne, telefonicky, elektronicky, škola otvorená: 8.00 – 13.00 hod. (zvoniť)
      • 11. 8. – 19.
    • Cena Vojvodu z Edinburgu - DofE
     • Cena Vojvodu z Edinburgu - DofE

      Cena Vojvodu z Edinburgu - DofE je prestížny medzinárodný projekt založený Princom Filipom za účelom motivovať mladých ľudí ku športu, voľnočasovým aktivitám, dobrovoľníctvu a spoznávaniu prírodných krás vo svojom rodnom kraji.

      Tento projekt sa rozbehol na našej škole tohto školského roku (2019/2020), pričom sa doň zapojilo 9 študentov, piati s veľkou pravdepodobnosťou majú šancu ukončiť úspešne svoj cyklus na bronzovej a striebornej úrovni.

    • Odhalenie pamätnej tabule - Jozef GÖNCI
     • Odhalenie pamätnej tabule - Jozef GÖNCI

      Slovenský olympijský a športový výbor za aktívnej účasti Združenia olympijských klubov Slovenskej republiky a v spolupráci s Mincovňou Kremnica, š. p., v rámci projektu zameraného na pripomenutie a vyzdvihnutie všetkých olympijských medailistov zo Slovenska (je ich spolu 85, z nich 59 žijúcich) vyrobili pamätné tabule, ktoré sa postupne slávnostne osadzovali na miestach, významne spätých s ich životom.

     • ISIC preukaz - predlženie platnosti

      Predĺž si platnosť zľavy na dopravu na Preukaze študenta na rok 2020/2021. Ak pokračuješ v štúdiu a chceš naďalej využívať svoj preukaz ako dopravnú kartu, zľavu využívanú v doprave prostredníctvom čipu si predĺžiš zaslaním SMS podľa nasledujúcich krokov:

      1. Na číslo 8844 pošli SMS v tvare: TC medze
    • Informácie pre žiakov
     • Informácie pre žiakov

      Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 16. 6. 2020 o otváraní stredných škôl bude od 22. 6. 2020 vzdelávanie na našej škole pokračovať nasledovne:

      22. 6. 2020 – 24. 6. 2020 – dištančné vzdelávanie (online hodiny podľa rozvrhu)

      24. 6. 2020 - uzavretie klasifikácie za 2. polrok šk. roka 2019/2020 (do 14.30 – ukončenie vyučovania)

    • Rozlúčka s našimi absolventmi v šk. roku 2019/20
     • Rozlúčka s našimi absolventmi v šk. roku 2019/20

      Rozlúčili sme sa s našimi absolventmi za školský rok 2019/20 v dňoch 8. až 10. júna 2020.

      "Odmalička sme počúvali, že škola je náš druhý domov a ako malí rebeli sme si mysleli svoje. Školu som spočiatku vnímala, ako miesto, kam sa jednoducho musí chodiť, učivo bolo treba vedieť, aj keď nebolo vždy zaujímavé a dospelí stojaci pred tabuľou sa zdali na míle vzdialení môjmu svetu."

  • Zvonenia

   Utorok 4. 8. 2020
  • Jedálny lístok

   • Utorok04. 08.
   • zatiaľ žiadne údaje
   • Streda05. 08.
   • zatiaľ žiadne údaje
  • Dokumenty

  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 12942531