• ISIC
     • ISIC

      Predlženie platnosti ISIC preukazu študenta v doprave je možné realizovať od 1. 6. 2022 cez SMS (3,60 €) alebo aplikáciu UBIAN (3,60 €).

      Viac informácii na stránke : www.preukazstudenta.sk

      ISIC je potrebné po úspešnom potvrdení predlženia priložiť na terminál v škole (kab. č. 209) alebo na verejný terminál a zľava na dopravu bude automaticky predĺžená.

    • Maturity v španielskej bilingválnej sekcii
     • Maturity v španielskej bilingválnej sekcii

      Počas maturitného týždňa 23. - 26. 5. 2022 máva naša škola vždy vzácnu návštevu – maturitné odpovede našich maturantov v španielskej bilingválnej sekcii prídu ako súčasť maturitnej komisie posúdiť aj zástupcovia španielskeho ministerstva školstva.

      V tomto školskom roku to boli pán inšpektor Don Miguel Ángel Pinero Gordo a španielsky pridelenec pre vzdelávanie a kultúru na Slovensku pán Miguel Ángel Hernáiz Lasanta.

    • Návšteva v technickom múzeu
     • Návšteva v technickom múzeu

      Počas konania maturitných skúšok (23. - 26. 5. 2022) na našej škole navštívíli študenti druhého ročníka výstavy v Slovenskom technickom múzeu.

      V Sieni výbojov si najprv pozreli dokumentárny film Nikola Tesla, ktorý je o živote a významných objavoch známeho fyzika. Následne sa zúčastnili komentovanej prehliadky tématických exponátov. Niektoré z nich si vyskúšali zábavno-náučnou formou na „vlastnej koži“. Na záver pútavej prehliadky sa mohli presvedčiť o účinkoch elektrostatického poľa.

    • Rozlúčka s absolventmi
     • Rozlúčka s absolventmi

      V školskej telocvični sa dnes uskutočnilo stretnutie čerstvých absolventov našej školy za školských rok 2021/22. Absolventom a prítomným učiteľom sa prihovoril riaditeľ školy Mgr. Milan Marinčák, ktorý zhodnotil priebeh maturitných skúšok v aktuálnom školskom roku. Spolu so zástupkyňou školy RNDr. Zuzanou Furárovou ocenili najlepších bývalých žiakov, okrem iného aj za reprezentáciu školy, aktívnu účasť na živote školy, excelentné výsledky počas štúdia i výsledky dosiahnuté na maturitných skúškach!

    • Rozlúčka s maturantmi 2022
     • Rozlúčka s maturantmi 2022

      Bol piatok 13. - deň plný emócií, ktoré sa v nás bili.

      Na jednej strane nám srdce plesalo, že konečne môžeme usporiadať tradičnú rozlúčku s našimi maturantmi. No na druhej strane nám srdce plakalo, že sa maturanti s nami definitívne lúčia.

      Milí naši maturanti! Veríme, že naši tretiaci a bilingválni štvrtáci Vám v piatok privodili úsmev na tvári či slzu v oku. Už teraz nám je za Vami smutno. Ale veríme, že je pred Vami nádherný život s novými výzvami.

    • Mladý Európan 2022
     • Mladý Európan 2022

      Naše študentky v regionálnej súťaži Mladý Európan zo IV.AA obsadili krásne 3. miesto.

      O priebehu súťaže napísali: „Dňa 29.4. sme sa zúčastnili súťaže Mladý Európan. Súťaž sa konala v Košiciach a okrem nás sa súťaže zúčastnilo sedem ďalších trojčlenných tímov. Za prezentáciu o Francúzsku, ktorá je predsedajúcou krajinou Rady Európskej únie, sme dostali plný počet bodov. Po úspešne zvládnutom kvíze a tajničke sme postúpili do finále a nakoniec sme obsadili 3. miesto. Veľmi nás to teší a sme vďačné za túto skúsenosť. Súťaž nám otvorila obzory a určite by sme našim spolužiakom odporúčali, aby si to budúci rok tiež vyskúšali. :)”

    • IT Fitness Test 2022
     • IT Fitness Test 2022

      Dovoľujeme si Vás pozvať, najmä učiteľky a učiteľov, žiačky a žiakov na 11. ročník IT Fitness Testovania - najväčší test digitálnych zručností na Slovensku, ktorý bol otvorený 26. apríla 2022 za účasti predstaviteľov MŠVVaŠ SR, MIRRI, Zastúpenia Európskej komisie, odborných zástupcov a partnerov podporujúcich rozvoj digitálnych zručností.

    • Schválenie projektu Erasmus+
     • Schválenie projektu Erasmus+

      S radosťou Vám oznamujeme, že náš Erasmus+ projekt 2022-1-SK01-KA122-SCH-000072592 bol schválený.

      Grant vo výške takmer 52-tisíc eur umožní, aby sa siedmi učitelia našej školy zúčastnili štruktúrovaných kurzov v Írsku a Francúzsku. Cestovať a vzdelávať sa však budú aj žiaci. Celkovo dvanásť študentov bude môcť vycestovať na krátkodobú mobilitu do partnerských škôl vo Francúzsku, Nemecku a Španielsku. Okrem toho štyria naši študenti dostanú možnosť študovať na našej partnerskej škole v Tolede osem týždňov.

    • ENGLISH WEEK
     • ENGLISH WEEK

      Vyhodnotenie projektových prác pod názvom ENGLISH WEEK z hodín anglického jazyka

      Dňa 5. mája sa konalo finále tzv. English Week-u, na ktorom prezentovali svoje projektové práce žiaci našej školy v rôznych kategóriách. Jedine kategória Video bola posudzovaná učiteľmi anglického jazyka mimo finálneho prezentovania, a to z časových dôvodov.

    • VSE CITY RUN 2022
     • VSE CITY RUN 2022

      Ďakujeme všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa 12. 5. 2022 zúčastnili na charitatívnom podujatí VSE CITY RUN. V tomto roku bude celý výťažok zo štartovného spolu s ďalším finančným príspevkom zo spoločnosti VSE venovaný Špeciálnej materskej škole na Ľudovej 15 v Košiciach.

      Škôlka sa venuje predprimárnemu vzdelávaniu detí so špeciálnymi potrebami a rôznym druhom hendikepu. Výťažok bude použitý na revitalizáciu detskej záhrady a vybudovanie špeciálneho ihriska vhodného aj pre deti s hendikepom.

     • Právnický krúžok na súdnom pojednávaní!

      Dňa 28. 04. 2022 sa študenti našej školy, ktorí boli tento rok členmi Právnického krúžku, zúčastnili na simulovanom súdnom pojednávaní, ktorým ich celoročná práca v krúžku vyvrcholila.

      Pred sudkyňou Krajského súdu prezentovali svoje argumentačné zručnosti a znalosti z oblasti práva, ktoré nadobudli v priebehu tohto školského roka. Ich neľahkým súperom boli študenti z Gymnázia na Šrobárovej ulici. Všetci spoločne okúsili atmosféru súdneho procesu a s prostredím práva sa so cťou popasovali.

     • Fermiho úlohy

      Naši študenti sa zapojili aj do druhého kola korešpondenčnej súťaže „Fermiho úlohy“, ktorú organizuje Prírodovedecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Súťažné úlohy sú pomenované po talianskom fyzikovi Enricovi Fermim, ktorý bol známy svojou nezvyčajnou schopnosťou rádovo odhadnúť fyzikálne veličiny jednoduchým a rýchlym spôsobom. V 2. kole tejto súťaže sa náš žiak Michal Almáši (3.C) umiestnil na 2. mieste.

    • logo Ekonomickej olympiády
     • Ekonomická olympiáda

      V utorok 3. mája 2022 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo ekonomickej olympiády, ktorú organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz.

      Medzi 11300 súťažiacimi v 5. ročníku Ekonomickej olympiády sa historicky najlepší výsledok v rámci našej školy podarilo získať, 9. miestom Danielovi Dzuríkovi z IV.B! Za účasť a snahu, ako aj zisk 26. pozície gratulujeme aj Samuelovi Malíkovi z II.AA, ktorý má za sebou úspešný štart v tejto súťaži!

  • Zvonenia

   Nedeľa 2. 10. 2022
  • Jedálny lístok

   • Pondelok03. 10.
   • Polievka fazuľová s fliačkami (250)

    Cuketa a šampiňóny na paradajkách s tarhoňou * (325)

    Čaj ovocný s medom (/250)
  • Dokumenty

  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 243462