• Členovia predmetovej komisie španielskeho jazyka

    1. Mgr. Martina Töröková - predseda PK, triedna učiteľka I.SA
    2. PhDr. Pavol Andrejčák - triedny učiteľ IV.SB
    3. Mgr. Tomáš Chromčo - triedny učiteľ V.SB
    4. Mgr. Katarína Mako-Martonová - triedna učiteľka I.SB
    5. Mgr. Alexandra Barriová
    6. Ldo. Agustín Murrillo López
    7. Ldo. Ernesto García Noriega
    8. Lda. Rut Costa Fornaguera
    9. Lda. María Rodríguez Wilhelmi
    10. Lda. María Martínez Corbalán

    Aktualizované 17. 9. 2020