• Členovia predmetovej komisie španielskeho jazyka
     

    1. Mgr. Martina Töröková – predseda PK

    2. Mgr. Katarína Mako-Martonová

    3. Mgr. Tomáš Chromčo – triedny učiteľ IV.SB

    4. PhDr. Pavol Andrejčák

    5. Ldo. Agustín Murillo López

    6. Mgr. Alexadra Barriová

    7. Lda. Susana Zurrunero Romero

    8. Ldo. Antonio Ginés Blanco Carrillo

    9. Ldo. Eugenio Riego Santos

    10. Ldo. Ernesto García Noriega


    Aktualizované 14. 11. 2019