• Členovia predmetovej komisie španielskeho jazyka
     

    1. Mgr. Martina Töröková – predseda PK

    2. Mgr. Katarína Mako-Martonová

    3. Mgr. Tomáš Chromčo – triedny učiteľ IV.SB

    4. Rafael Cisneros

    5. PhDr. Pavol Andrejčák

    6. Agustín Murillo López

    7. Lic. Susana Zurrunero Romero

    8. Lic. Antonio Ginés Blanco Carrillo

    9. Lic. Eugenio Riego Santos

    10. Lic. Ernesto García Noriega


    Aktualizované 30. 9. 2019