• Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

    Riaditeľ Gymnázia : Mgr.  Milan Marinčák 
    e-mail:
    (riaditelstvo@gpm.sk, marincak.milan@gpm.sk)

    kontakt na riaditeľa školy: 0915 929 737

    Zástupkyňa riaditeľa:   RNDr. Zuzana Furárová

    e-mail: (skola@gpm.sk)

    Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Zuzana Krajcárová

    e-mail: (krajcarova@gpm.sk)

    Tel. číslo do školy: 055/633 54 70

    Tel. číslo do školskej jedálne: 0917 264 139


    Bývalá riaditeľka (2004 - 2019) Gymnázia: RNDr. Alena Bobáková


    aktualizované 2. 12. 2019