• Gymnázium, Park mládeže 5, Košice


    Riaditeľ Gymnázia : Mgr.  Milan Marinčák 
    e-mail:
    riaditelstvo@gpm.skmarincak@gpm.sk

    kontakt na riaditeľa školy: +421 915 929 737


    Zástupkyňa riaditeľa:   RNDr. Zuzana Furárová

    e-mail: skola@gpm.sk

    tel.:  +421 918 966 432


    Zástupca riaditeľa: PhDr. Pavol Andrejčák

    e-mail: andrejcak@gpm.sk

    tel.: +421 903 699 835


    Zástupkyňa riaditeľa:   Mgr. Zuzana Krajcárová

    e-mail: krajcarova@gpm.sk

    tel.:  +421 911 929 730


    Tel. číslo do školy: 055/633 54 70

    Tel. číslo do školskej jedálne: 0917 264 139    Bývalá riaditeľka (2004 - 2019) Gymnázia: RNDr. Alena Bobáková


    aktualizované 20. 12. 2022