• Gymnázium, Park mládeže 5, Košice


    Riaditeľ Gymnázia : Mgr.  Milan Marinčák 
    e-mail:
    riaditelstvo@gpm.skmarincak@gpm.sk

    kontakt na riaditeľa školy: 0915 929 737


    Zástupkyňa riaditeľa:   RNDr. Zuzana Furárová

    e-mail: skola@gpm.sk


    Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Zuzana Krajcárová

    e-mail: krajcarova@gpm.sk


    Tel. číslo do školy: 055/633 54 70

    Tel. číslo do školskej jedálne: 0917 264 139    Bývalá riaditeľka (2004 - 2019) Gymnázia: RNDr. Alena Bobáková


    aktualizované 11. 3. 2020