• Tradície našej školy

    •  

     Na našej škole sa stále niečo deje. Život bez práce si ani nevieme predstaviť. Niektoré akcie sa opakujú tak často, že môžeme pokojne hovoriť o tradícii. Nech sa páči, tu:

     DŠK – Dni španielskej kultúry

     Keď sa spýtate našich študentov na čo sa najviac tešia, určite vám povedia: „ Na DŠK.“ Áno. Je to ten týždeň s veľkým T. Týždeň, počas ktorého môžete vidieť originálne a lákavé programy. Naši učitelia a študenti si uvedomujú svoju spätosť s koreňmi, a preto aj keď nás kryje značka modernej európskej školy, nezabúdame na to, že rastieme spolu so svojím mestom. Spolupracujeme s ním pri každej možnej príležitosti, spestrujeme jeho kultúrny a spoločenský život. Z vlastnej iniciatívy každoročne organizujeme Dni španielskej kultúry. Je to emblémová tradícia našej školy.

     Prvý ročník sa uskutočnil v roku 2006, keď sme oslavovali 15. výročie založenia nášho gymnázia. Odvtedy už prešlo pár rokov, ale my sme sa tejto akcie nevzdali. Prvý októbrový týždeň už rok čo rok venujeme kultúrnym programom a spoločenským udalostiam, ktoré propagujú španielsku kultúru a tak ju šírime medzi obyvateľmi mesta. Jednotlivé akcie nie sú len v priestoroch našej školy, ale môžete nás stretnúť vo Východoslovenskej galérii, v Štátnom divadle, v divadle Veritas ako aj v rôznych kinosálach v Košiciach.

     Celý september je pre nás mesiacom príprav rôznych tanečných i hudobných koncertov, vernisáží španielskych maliarov a fotografov. Najväčšou akciou DŠK je LA RAMBLA. Svoje kúsky na Hlavnej ulici v Košiciach predvádzajú stovky našich študentov. Prezlečení do rôznych kostýmov napodobňujú slávnu barcelonskú ulicu. Tejto vydarenej akcii venujú pozornosť regionálne noviny aj televízia. Pravidelne sa koná pod záštitou veľvyslanca Španielskeho kráľovstva alebo primátora mesta Košice.

     Na čo sme veľmi pyšní, je každoročná SV.OMŠA v španielskom jazyku. Ktorú sme prvýkrát organizovali v Dóme sv. Alžbety. Vďaka tejto tradícii španielčina už zaznela vo viacerých košických kostoloch.

     DŠK už tradične vrcholia v sobotu Dňom otvorených dverí, ktorý je plný atrakcií. Môžete si vyskúšať prijímačkové testy, pozrieť priestory našej školy ako aj krátky program v telocvični našej školy.

     Tešíme sa na ďalší ročník a tešíme sa na Vašu návštevu.

      

     Imatrikulácia

     Naši prváci sa už od septembra tešia na to, kedy budú prijatí do cechu študentského. Pravidelne sa koná v novembri v krásnych priestoroch Domu umenia. Záujem o vstupenky je vždy oveľa väčší než je kapacita priestorov, preto by sme ich potrebovali nafúknuť.

     Akcia má svoju noblesu, nie je to obyčajná diskotéka. Žije ňou celá škola a prípravy na ňu trvajú dlho. Prváci žijú v obavách (úplne zbytočne) a druháci si pre nich chystajú prekvapenia (celkom milé). Program sa vždy nesie v duchu inej témy, napr. anjeli v nebi, čerti v pekle, indiánska osada či domorodci na ďalekom ostrove. Pasovanie do cechu študentského je jednoducho zážitok a s radosťou sa na ňom zúčastňujú aj učitelia, ktorí sa tiež dobre bavia a zároveň majú svoje „kuriatka“ pod kontrolou. Sme radi, že sme túto tradíciu zaviedli, pretože nás spája a dáva nám pocit radosti.

      

      

      

     Navždy sa zachová v pamäti stužková

     Od októbra do decembra máme päť stužkových, ktoré právom považujeme za reprezentatívne akcie, pretože majú vysokú kultúrnu a spoločenskú úroveň. Naši maturanti sú veľmi originálni. Ich pozývanie je nápadité a naznačuje v akom duchu sa bude niesť ich program na stužkovej, výzdoba dverí či ako bude vyzerať ich tablo.

      

     Vianočná náladaNajkrajšie sviatky v roku - Vianoce

     V čase blížiacich sa vianočných sviatkov vládne u nás duch pohody a uvoľnenej atmosféry. Už začiatkom decembra, v čase adventu, sa na ne intenzívne pripravujeme.

     V čase predvianočných príprav sa podieľame na charitatívnej akcii nášho mesta Košické Vianoce, kedy naši študenti pod vedením učiteľov PK humanitných predmetov a PK španielskeho jazyka pripravia celovečerný program na Hlavnej ulici. Pre účinkujúcich je to neopísateľný zážitok, ktorý neovplyvní ani chladné decembrové počasie. Počas tejto akcie pani riaditeľka so svojimi zástupcami predáva tzv. primátorský punč, aby tak podporili dobrú vec. Náš program sa nesie v španielskom duchu a jeho cieľom nie je len pobaviť, ale aj šíriť španielsku kultúru medzi obyvateľmi mesta.

     Na škole si predvianočný čas spríjemňujeme aj v škole. 6. decembra k nám tradične zavíta Mikuláš s anjelskými aj čertovskými pomocníkmi. Prechádzajú chodbami našej školy a všetkých nás obdarúvajú sladkosťami.

     Po tom, ako sú dopísané všetky písomky a všetci sa zbavia pracovného či študijného stresu, prichádza na rad krásny vianočný program v réžii študentov rôznych ročníkov. Vo vzduchu sa vznáša radosť z prichádzajúcich prázdnin a telocvičňou znejú tóny krásnych slovenských, španielskych, anglických aj inojazyčných kolied.

      Keď sa potom všetci študenti rozutekajú do svojich domovov, učitelia a ostatní zamestnanci školy si nájdu chvíľu pre seba a spoločne ešte strávia niekoľko chvíľ v škole, aby sa po dlhých mesiacoch mohli v pokojnej a priateľskej atmosfére pozhovárať a popriať si pekné sviatky a šťastný nový rok. Hm, a tá kapustnica ako chutí!

      

     Deň boja proti AIDS

     Prevencia je veľmi dôležitá a je neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Začiatkom decembra venujeme jeden deň prevencii a boju proti užívaniu ľahkých a tvrdých drog a nezodpovednému sexuálnemu životu. Zážitkovou formou prebiehajú rôzne vedomostné, výtvarné aj literárne súťaže, prednášky a besedy s lekármi, psychológmi či kňazmi. Naši peer-aktivisti sú právoplatnými členmi odborného tímu.

     noc v školeNoc v škole

     Tajomné a strašidelné zároveň. Zábavné, plné hier, súťaží, vtipných situácií, športových aktivít, opekania chutných voňavých klobás a nakoniec nocovanie v triedach, ktoré majú v túto noc úplne inú podobu. Naši študenti a učitelia majú po tejto akcii k sebe určite bližšie.

      

      

      

      

      

      

      

     Vzácna pitná vodaCharita je nám vlastná

     Dobrovoľnícke akcie majú pre nás nezanedbateľný význam. Každoročne dostávame oficiálne  ďakovné listy od Slovenského červeného kríža za Študentskú kvapku krvi, od organizácii UNESCO za Týždeň modrého gombíkaLigy proti rakovine za Deň narcisov. Okrem toho predávame vianočné pohľadnice UNICEF a zapájame sa aj do iných dobročinných akcií.

      

      

      

      

     Rozlúčka s maturantmi

     Tento deň  si nenechá ujsť nikto. Už od rána vídame na chodbách školy elegantne oblečených študentov. Iba pred pár dňami uzavreli svoj posledný ročník štúdia a teraz už netrpezlivo čakajú na to, ako ich vyprevadíme na akademický týždeň, počas ktorého sa budú snažiť dohnať to, čo doteraz nestihli. No v tento deň na to ešte nechcú myslieť. Chcú sa so všetkými rozlúčiť, zobrať si svoje tablo a ísť osláviť svoj prah dospelosti.

     Na programe pracujú predovšetkým tretiaci a štvrtáci, t.j. tí, ktorých to čaká o rok. V prvom rade sa pustia do výzdoby tried, pričom ide hlavne o to, aby bola originálna a aby sa v nej maturanti cítili naozaj výnimočne. Neraz sa do týchto tried chodia pozerať aj ostatní študenti školy a fotografujú si ich. Tematicky je to vždy pestré, napr. podmorský svet, pomník hrdinom, džungľa, srdce Európy či šachovnica.

     Potom sa všetci žiaci 1. – 3./4. ročníka sformujú do dlhého a pestrého hada, ktorý sa tiahne z chodieb po schodoch až do okolia školy a hlasným povzbudzovaním, pískaním a štrnganím kľúčov sprevádza slávnostný pochod maturantov po škole a okolitom sídlisku s konečnou zastávkou v telocvični. Tam sú potom všetci svedkami spravidla veľmi vtipného zábavného programu v podaní študentov 3. a 4. ročníka.

     Rozlúčka s maturantmi má neopakovateľné čaro a pravda je, že po ich odchode je škola vždy akási prázdnejšia a smutnejšia. Všetci im držíme palce, aby im akademický týždeň ubehol podľa ich predstáv a aby maturovali s ľahkosťou.

      

     Začiatok a koniec školského roka

     Na začiatku každého školského roka je u nás vždy veselo. 2. septembra sú v škole oficiálne privítaní prváci. Všetci sa zhromaždia v telocvični a trochu neistí čakajú, čo sa bude diať, do ktorej triedy budú zaradení, kto bude ich triednym učiteľom a či sa náhodou nestratia vo veľkom kolose dvojtraktovej budovy. Nie je to však len obyčajná oficialita. Ešte predtým, než na scénu nastúpi pani riaditeľka a jej uvítacie slová, k slovu sa dostávajú starší študenti, ktorí majú zakaždým pripravený krátky, no zato však veľmi veselý program a usilujú sa všetkých nováčikov dostať do pohodovej nálady. Až potom nasleduje rozdeľovanie do tried a odchod do kmeňovej triedy. Mimochodom, každá prvácka trieda dedí miestnosť po maturantoch a ak sa im nepáči, je len v ich rukách, aby si ju zmenili podľa svojich predstáv. Zahŕňa to hlavne maľovanie stien a ich originálnu výzdobu, no stáva sa aj to, že už po pár mesiacoch zdobia triedu aj pohodlné kreslá či gauče. A čo potom? No predsa nový život. Život stredoškolákov.

     Vedenie školy ale nezabúda ani na to, že v novom roku je potrebné privítať aj starších žiakov. Deje sa tak vždy na druhý deň, kedy sa tiež všetci stretnú v telocvični školy a zvítajú sa nielen navzájom, ale aj so svojimi učiteľmi. Pre nich to však už nie je nič prekvapivé, naopak, čudné by bolo, keby sa tak neudialo. Na tomto zhromaždení sa od riaditeľky školy dozvedia všetky dôležité informácie o plánoch na nastávajúci školský rok, ale aj o výzvach, ktorých sa môžu chytiť a obohatiť tak svoje štúdium o ďalšie rozmery. Nikdy si nezabudneme urobiť aj krátky kultúrny program na rozohriatie krvi v žilách a pustiť si hymnu našej školy v slovenčine aj španielčine.

     Koniec školského roka sa nesie v podobnom duchu. Vždy je dôležité nielen sa zvítať, ale sa aj rozlúčiť. Veď dva mesiace sú pomerne dlhá doba. No stretnutie na konci júna má aj iné dôvody. Bilancuje sa práca školy za celý uplynulý školský rok a čísla či iné údaje, ktoré tam padnú, sú vždy veľmi pozitívne. Žiaci sa dozvedajú, aký mali prospech, aké úspechy dosiahli v rôznych súťažiach, kto dostal štipendium a kto je novým premiantom školy. Pani riaditeľka všetkým ďakuje za odvedenú prácu a rozdáva knižné aj finančné odmeny. Na prázdniny sa potom každému odchádza s lepším pocitom v srdci.