• Aj tento školský rok, hoci poznačený epidemiologickou situáciou, spôsobenou COVID19, pripravujeme už

     15. ročník Dní španielskej kultúry

     Veríme, že program, ktorý sme pripravili v týždni 5.  - 10. októbra 2020 bude možné realizovať.
     Škola sa zaväzuje dodržať všetky predpisy hlavného hygienika, ktoré budú platné v čase plánovanej realizácie jednotlivých aktivít.


     Program

     Dni španielskej kultúry

     Záštita: Veľvyslanec Španielskeho kráľovstva D. Luis Belzuz de los Ríos

     15. ročník


     5. október (pondelok)
     10.00    BOL SOM V ŠPANIELSKU
     Vernisáž súťažných študentských fotografií najmä zo Španielska
     Miesto: veľká zasadačka GPM


     6. október (utorok)
     16.00    SVÄTÁ OMŠA V ŠPANIELČINE
     Svätá omša v španielčine
     Miesto: Dóm svätej Alžbety , Hlavná ulica, Košice


     7. október (streda)
     15.00    KOŠICKÁ „LA RAMBLA“
     Karnevalovú atmosféru Barcelony predstavia študenti GPM
     Miesto: Hlavná ulica, Košice
     Záštitu prevzal: minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


     8. október (štvrtok)
     10:00    LA VIDA
     Beseda študentov GPM s rodeným Hispáncom a Latinskoameričanom o ich životnom štýle
     Miesto: veľká zasadačka GPM, Košice


     9. október (piatok)
     11:00    MOŽNO BUDE AJ IMATRIKULÁICA
     Deň, kedy študenti vyšších ročníkov oficiálne privítajú prvákov
     Miesto: školský dvor a park GPM


     10. október (sobota)
     9:00 - 12.00 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ Gymnázia, Park mládeže 5, Košice
     Informácie o škole, prihláškach na štúdium, prijímacích skúškach a aktivitách školy; možnosť simulovaných prijímacích skúšok;k dispozícii sú vám učitelia, vedenie školy, ale predovšetkým študenti GPM.
     Miesto: vonkajšie a vnútorné priestory GPM, Gymnázium, Park mládeže 5, sídlisko Mier, Košice


     Aktualizované 21. 9. 2020