• Dreams and Teams


    • Do projektu sme sa zapojili v roku 2006,našou partnerskou školou v Anglicku bola stredná športová škola V Manchestri,počas tohto projektu bolo vyškolených 75 mladých lídrov,ktorých úlohou bolo organizovať športové podujatia na Slovensku ako aj v Anglicku pre deti a mládež z nevýhodneného prostredia ako aj so zdravotným postihnutím.Aj po ukončení projektu študenti nasej školy pokračujú v tejto myšlienke,založením klubu mladých lídrov sa nadalej pripravujú užasné športové festivaly,organizujú kulturne podujatia ,organizujú team-buildingové aktivity atd

     Cadetské pobyty sa na našej škole organizujú od roku 2006.Každoročne v júni študenti anglických tried sa zúčastnujú týždenného pobytu v Manchestri ,počas ktorého majú možnosť si vyskúšať také netradičné vodné športy ako plavba na kanoe,plachetnici,jachte na riekach a jazerách v okolí Manchestru pod dozorom bývalých kadetov britského námorníctva.
     Náš klub, Dreams and Teams, dňa 18.9 a 19.9. 2009 zorganizoval školenie nových členov a športový festival.

     Obe akcie dopadli vynikajúco, čo možno vidieť aj na fotografiách v prílohe.

     FOTKY Z AKCIÍ

               

     Dňa 21.12.2009 zorganizovali študenti Dreams and Teams ďalšiu aktivitu zameranú na priateľstvá a kolektív v triedach.
     Akcia bola založená na teambuildingových aktivitách.
     Teambuildingové aktivity sú založené na báze priateľstva a cielených aktivít, ktorých cieľom je posilniť spoluprácu, rozvinúť nové schopnosti riešenia problémov a zvýšiť vzájomnú dôveru. Prostredníctvom týchto aktivít sme sledovali jednotlivé kolektívy a snažili sme sa posilniť vzájomnú spoluprácu v triede.

     Niekoľko fotografií:

             
      

     Klub Dreams and Teams pôsobiaci pri našej škole dňa 6.mája 2010 o 13.30 hod. pripravil Benefičný koncert hendikepovaných detí s názvom "Hodina pre nás". Deti disponujúce výnimočným talentom mali možnosť preukázať svoje hudobné, ale aj hudobno-tanečné výkony priamo pred verejnosťou, čím sa tento koncert zaradil medzi jeden z výnimočných na košickej Hlavnej ulici. Podujatie sa za účasti bohatého publika uskutočnilo na pódiu pri Dolnej bráne na Hlavnej ulici v Košiciach počas celodennej akcie VSE CityRun, do ktorej sa zapojili aj naši študenti. Patrónom tohto koncertu sa stal známy košický spevák Andy Ďurica, ktorý prišiel osobne podporiť tieto deti a aj samotných mladých lídrov. Podujatie si tiež získalo podporu Mesta Košice, spoločosti Multiprint, s.r.o., Súkromného CVČ Pohoda, Seller Production, s.r.o., Labaš s.r.o. a v neposlednom rade nášho gymnázia.
     Členovia klubu touto akciou získali množstvo nových manažérsko-organizačných schopností a sú srdečne radi, že vytvorili podujatie, ktoré vyvrcholilo neočakávane veľkým potleskom.

     Počas podujatia prebiehala od 9:00 do 16:00 hod. zbierka dobrovoľných finančných prostriedkov určených na podporu týchto hendikepovaných detí, ktoré sa združujú pri OZ Usmej sa na mňa. Verejnú zbierku pripravila Asociácia učiteľov, rodičov a priateľov Gymnázia Park mládeže v spolupráci so študentmi, ktorí ju aj napriek nepríjemnému počasiu realizovali. Počas niekoľkých hodín sa podarilo vyzbierať 166,70 €, ktoré poputujú na činnosť OZ Usmej sa na mňa, ktoré aktívne podporuje tieto deti a snaží sa v čo najväčšej miere o ich integráciu do spoločnosti.