• Členovia predmetovej komisie:

    1. RNDr.  TARABČÁKOVÁ Františka (TA)
    2. Mgr.  KNAP Róbert (KN)
    3. RNDr.  KOKORĎÁKOVÁ Viktória (KK)
    4. Mgr.  MARINČÁK Milan (MM)
    5. PaedDr.  MIŠKANINOVÁ Ivana (MI)
    6. Mgr.  PAPUGA Dana (PP)
    7. Mgr.  PIVOVARNÍK Peter (PR)
    8. RNDr.  PLAČKOVÁ Lýdia (PL)
    9. Lda. Rodriguez Fernandez Margarita (MG)
    10. Mgr.  RUŽIČKOVÁ PASTRNÁKOVÁ Viola (PA)
    11. Ing.  SAKAL Albín (SB)
    12. Mgr.  TOMEČKOVÁ Zuzana (TM)
    13. Mgr.  WIENER Jaroslav (W)

    Aktualizované 20. 12. 2022