• VYHRAJ NOTEBOOK NA PARKU
     • VYHRAJ NOTEBOOK NA PARKU

     • PODMIENKY SÚŤAŽE

      Žrebovania sa môže zúčastniť:

      1. každý žiak 8. a 9. ročníka ZŠ, ktorý sa dňa 12. 12. 2020 zaregistruje počas Dňa otvorených dverí na stránke školy Gymnázia, Park mládeže 5 v Košiciach (www.gpm.sk) a odpovie na zadanú otázku.
      2. každý žiak 8. a 9. ročníka ZŠ, ktorý v termíne od 5. 12. do 11. 12. 2020 OSOBNE navštívi školu Gymnázium, Park mládeže 5, Košice.

      Žrebovanie výhercu sa uskutoční 12. 12. 2020 o 12.00 počas online Dňa otvorených dverí.

    • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU
     • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

     • Školské kolo 2020-21

      Dňa 25.11.2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťaž prebiehala, samozrejme,  on-line formou (ako písomná, tak aj ústna skúška), čo bola nová skúsenosť nielen pre učiteľov, ale aj pre žiakov. Avšak, na základe výbornej spolupráce sme to spoločne všetci zvládli, myslím si, na jednotku.

      Všetkým študentom chceme poďakovať nielen za samotnú účasť, ale aj za výkony, ktoré sa snažili v tento deň podať čo najlepšie ako vedeli, a to aj napriek tomu, že do ústneho kola mohli postúpiť len tí, ktorí získali najväčší počet bodov. V samotnej ústnej časti sme mali veľkú konkurenciu a bolo vidieť aj nemalú trému na obrazovke, ale študenti naozaj bojovali o víťazstvo s napätím všetkých svojich síl.

      Avšak, víťazom, ktorý bude reprezentovať našu školu na vyššom kole sa môže stať iba jeden. Pozrite si výsledkovú listinu v jednotlivých kategóriách:

      Kategória 2A (mladšie ročníky)                       

      1. miesto            Barbora Madarasová  I.SA
      2. miesto            Maroš Cibuľa  II.SA
      3. miesto            Karolína Volková III.SB

      Kategória 2B (staršie ročníky)

      1. miesto                        Richard Rzepiel  IV.B
      2. miesto            Aleš Šust IV.B
      3. miesto            Jasmin Linhardtová IV.SB

      Kategória 2C1 (bilingválne anglické štúdium)

      1. miesto           Alexandra Hudáková  II.AA
      2. miesto           Eva Hopferová IV.AA
      3. miesto           Olivia Šoffa  I.AA

      Na všetkých vyššie menovaných študentov čaká vo chvíli, keď sa dostaneme všetci späť do školy diplom a drobné ocenenie.

      Za PK CJ: Kišeľáková, Janovská, Fedorková

     • Halloween Lockdown Party!

     • Každý rok sa našej škole koná Halloween party, a nakoľko sme túto tradíciu nechceli tento rok opomenúť, rozhodli sme sa usporiadať túto akciu on-line. Akcie sa zúčastnili prvé a druhé ročníky, a i tentoraz nás prekvapili svojou tvorivosťou a zmyslom pre humor. Žiaci súťažili v Halloweenskom kvíze, v písaní Lockdown príbehu a niektorí nám poslali aj svoje diela, ktoré si doma vytvorili z tekvíc.

      Vyhodnotenie Halloweenskeho kvízu:

      1. miesto -    2. B     Pumpkin Wizzards Team

      2. miesto -    1.AA   Sinister Sociopaths Team

      3. miesto -    1. B     Shrek Lovers Team

       

      Vyhodnotenie Halloween Lockdown príbehov:

      1. miesto –  2. B  Coronavirus Bats Team

      2. miesto -   1. B  Russian Wilderness Team

      3. miesto –  1. C  Spooky Rotts Team

       

      Do virtuálnej prehliadky tekvíc a Halloweenskej dekorácie prispeli Marcel Staroň (1. AA), Johana Krejzová (1. B), Silvia Janitorová (1. B), Štefánia Juhásová (1. B), Veronika Uharčáková (2. B) a Martina Sapio (2. SB).

      Srdečne ďakujeme všetkým zúčastneným a už teraz sa tešíme na ďalší ročník!

      Boli ste skvelí!

      Jakub Vlček

      Dana Papuga

     • Hodina s Danielom Hevierom

     • V tomto školskom roku nás zasiahla druhá vlna koronavírusu a my sme sa zas a znova ocitli v nepríjemnej situácii, keď sme zavretí doma a snažíme sa vzdelávať cez obrazovky našich počítačov alebo mobilov. No napriek tomu nám tieto upršané a pochmúrne jesenné dni spríjemnili naše pani slovenčinárky, ktorým sa podarilo uskutočniť hodinu so známym slovenským spisovateľom, Danielom Hevierom.

      Od prvých viet nás pán Hevier vtiahol do svojho života žiaka, syna učiteľky a neskôr aj autora. Postupne nás začal zoznamovať so slovenskými a svetovými autormi. Jeho rozprávanie sa neriadilo rokmi ani osnovami ministerstva školstva.  Bolo svojské, okorenené príhodami, príbehmi i čítaním rôznych básní. Umožnil nám nahliadnuť na literatúru z iného aspektu a v mnohých z nás prebudil chuť siahnuť po knihách. Dal nám do nášho študentského života cenné rady a aj keď táto vyučovacia hodina trvala viac ako 45 minút, ubehla vďaka pútavému rozprávaniu rýchlo a  budeme na ňu ešte dlho spomínať.

      Veľké ďakujem patrí pánovi Hevierovi, že si na nás maturantov našiel čas a vytvoril nám nezabudnuteľný zážitok.

     • Výsledky volieb

     • Výsledky volieb do Rady školy za zákonných zástupcov pri Gymnáziu Park mládeže 5, Košice

      1.    Ing. Daniel Jendrichovský
      2.    JUDr. Martin Balčík  
      3.    Ing. Zlata Jašková
      4.    Ing. Zuzana Kalináčová  
      5.    Mgr. Peter Jeník

      Za členov rady školy za zákonných zástupcov boli vo voľbách tajným hlasovaním zvolení prví traja kandidáti. Zvoleným členom rady školy gratulujeme a tešíme sa na spoluprácu.

      Vedenie školy

     • Voľby do Rady školy za rodičov pri Gymnáziu Park mládeže 5, Košice

     • Zoznam kandidátov za rodičov do Rady školy pri Gymnáziu Park mládeže 5, Košice:
      1. JUDr. Martin Balčík (II. B)
      2. Ing. Zlata Jašková (II. SB)
      3. Ing. Daniel Jendrichovský (I. SA a V. SA)
      4. Mgr. Peter Jeník (III. C)
      5. Ing. Zuzana Kalináčová (II. B)

      Dňa 12. októbra 2020 (pondelok) sa uskutočnia voľby do Rady školy pri Gymnáziu, Park mládeže 5, Košice z radov rodičov. Vzhľadom na pandémiu koronavírusu budú voľby prebiehať v čase od 7:30 do 17:00 vo vestibule školy (trakt A), kde budú k dispozícii volebné lístky, prezenčná listina a volebná urna.

      Každý volič môže na volebnom lístku vyznačiť zakrúžkovaním poradových čísel najviac troch kandidátov uvedených na volebnom lístku. Platný je len ten hlasovací lístok, na ktorom je zakrúžkovaný určený počet, alebo nižší počet kandidátov. Hlasovací lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný. Rodičia si môžu uplatniť len jeden hlas.

      Členmi rady školy sa stávajú prví traja kandidáti podľa počtu získaných hlasov. V prípade rovnakého počtu hlasov o zvolení za člena RŠ za rodičov rozhodne žreb.
      V prípade, že dňa 12. októbra 2020 bude voličov menej ako polovica, opakované voľby bez nutnosti nadpolovičnej väčšiny sa budú konať dňa 13. októbra 2020 (utorok) za rovnakých podmienok.
       

      Vedenie školy

    • Významné ocenenie bývalej pani riaditeľky Aleny Bobákovej
     • Významné ocenenie bývalej pani riaditeľky Aleny Bobákovej

     • Na slávnostnom otvorení tohtoročných Dní španielskej kultúry počas podujatia Košická La Rambla, ktoré sa tentokrát kvôli epidemiologickým opatreniam konalo priamo v našej škole,   pán veľvyslanec Španielskeho kráľovstva na Slovensku D. Luis Belzuz de los Rios odovzdal bývalej pani riaditeľke nášho gymnázia Alene Bobákovej vzácne ocenenie.


      Vzhľadom na jej mnohé zásluhy si z rúk pána veľvyslanca prevzala Kríž Rádu za občianske zásluhy, ktorý jej udelil kráľ Španielska Don Filip VI., a tým ju uvádza do Rádu za občianske zásluhy, ktorý je v gescii Ministerstva zahraničných vecí Španielska.

      Na tomto mimoriadne slávnostnom a emotívnom stretnutí, ktoré svojím kultúrnym programom obohatili aj naši žiaci, sa zúčastnili aj primátor mesta Jaroslav Polaček, viceprimátorka Lucia Gurbáľová, prednosta Okresného úradu v Košiciach Jozef Lazár, technický poradca pre vzdelávanie na španielskom  veľvyslanectve v Bratislave Rubén López Pérez, vedúci odboru školstva Okresného úradu Jozef Javorka, zástupca honorárneho konzulátu Španielskeho kráľovstva v SR Mario Herrera Ramírez a súčasné vedenie školy.

      Pán primátor mesta Jaroslav Polaček odovzdal pani Alene Bobákovej poďakovanie za pätnásťročnú prácu na poste riaditeľky školy.

      Našej bývalej pani riaditeľke, ktorá je autorkou myšlienky Dní španielskej kultúry v Košiciach, z celého srdca blahoželáme. Organizovaním pätnástich ročníkov tohto podujatia obohatila spoločenský a kultúrny život nielen našej školy, ale aj celého mesta. Jej ocenenie je ocenením nás všetkých a napĺňa nás hrdosťou na to, čo sme spoločne pod jej záštitou za všetky tie roky dokázali.