• Asociácia učiteľov, rodičov a priateľov
    Gymnázia Park mládeže 5, Košice (AURaP)


    Sme nezisková organizácia zriadená pri Gymnáziu Park mládeže 5 v Košiciach. Naším cieľom je skvalitniť podmienky pre výchovu a vzdelávanie.


    Kontakt:
    Asociácia učiteľov, rodičov a priateľov Gymnázia (AURaP)
    Park mládeže 5
    040 01Košice

    Telefonický kontakt: +421 911 929 730

    email:  aurap@gpm.sk

    IČO:  312 683 74
     
    Číslo účtu:
    2621350344/1100
    Tatra banka

    IBAN: SK80 1100 0000 0026 2135 0344


    Venujte 2% a podporte Asociáciu!


    Aktualizované  3. 3. 2021