• Členovia predmetovej komisie cudzích jazykov v školskom roku 2021/2022:

    (anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk a francúzsky jazyk)


    1. Mgr. Kišeľáková Viera, ANJ – RUJ
    2. Benjamin Klee Collins, zahraničný lektor
    3. Mgr. Crawley Andrea, ANJ
    4. Mgr. Fedorková Tatiana, ANJ – GEG
    5. Mgr. Gáborová Mária, ANJ
    6. Gribushina Marina, ANJ – NEJ – RUJ
    7. Mgr. Kočiš Miroslav, ANJ
    8. Mgr. Kurucová Róberta, ANJ – OBN – UKL
    9. Mgr. Papuga Dana, ANJ – TEV
    10. PaeDr. Pivarníková Adriana, ANJ – DEJ
    11. Mgr. Szmolková Zuzana, ANJ – OBN
    12. Mgr. Šimonová Jarmila, ANJ – DEJ
    13. Mgr. Valchová Mária, ANJ - SJL
    14. Mgr. Vlček Jakub, ANJ – TEV

    Akualizované 22. 10. 2021 (FT)