• Členovia predmetovej komisie cudzích jazykov v školskom roku 2020/2021:

    (anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk a francúzsky jazyk)


    1. Mgr. Kišeľáková Viera, ANJ – RUJ
    2. Calloway Wesley B., zahraničný lektor
    3. Mgr. Crawley Andrea, ANJ
    4. Mgr. Fajčíková Róberta, ANJ – OBN – UKL
    5. Mgr. Fedorková Tatiana, ANJ – GEG
    6. Mgr. Gáborová Mária, ANJ
    7. Gribushina Marina, ANJ – NEJ – RUJ
    8. Mgr. Janovská Slavomíra, ANJ
    9. Mgr. Kočiš Miroslav, ANJ
    10. Mgr. Papuga Dana, ANJ – TEV
    11. Mgr. Šimonová Jarmila, ANJ – DEJ
    12. Mgr. Vlček Jakub, ANJ – TEV

    Akualizované 10. 11. 2020 (FT)