• Projekt ERASMUS+


    Aktualizované 25. 9. 2019

     
    Jedná sa o spoluprácu 4 gymnázií z rôznych európskych krajín. Hlavným koordinátorom projektu je španielske Gymnázium, IES San Roque, ktoré sídli v meste Badajoz. Ďalšími partnermi v rámci projektu sú: Maďarsko-španielske bilingválne gymnázium Kispesti Károlyi Mihály, Budapešť, portugalské gymnázium Escola Secundária Quinta das Palmeiras, v meste Covilha a Gymnázium, Park mládeže 5, Košice.
     
    Hlavnou témou projektu je: El patrimonio hidrológico en mapas digitales. (Digitálna mapa prírodného „vodného“ dedičstva krajiny).
     
    Dorozumievacím a komunikačným jazykom je španielsky jazyk. Projekt má sociálnu a vzdelávaciu hodnotu. Je zameraný na podnecovanie študentov k porozumeniu hodnôt, ktoré predstavujú Kultúrne a prírodné bohatstvá krajín. Predovšetkým, prírodné bohatstvo, ktoré súvisí s vodou (vodné toky, jaskyne, vodné nádrže, mosty, priehrady, kúpele...). Ako praktický výsledok projektu vznikne žiakmi vytvorená popisná digitálna mapa prírodného vodného bohatstva svojej krajiny. Pomocou moderných technológií a aplikácií vytvoria Map Storytelling – Narración Cartográfica Digital. Jedná sa o kombináciu interaktívnej mapy s multimediálnym obsahom do fascinujúceho zážitku, vďaka ktorému môže používateľ spoznať prírodné dedičstvo konkrétnej krajiny.
     
    Každá účastnícka škola projektu zorganizuje stretnutie, na ktorom predstaví prírodné bohatstvo svojej krajiny a zakreslí ho do digitálnej mapy. Počas projektu, ktorý je naplánovaný na 2 roky, sa uskutočnia 4 stretnutia. Prvé stretnutie za účasti žiakov všetkých partnerských škôl sa uskutoční 11. – 17. februára 2019 v meste Badajoz, v Španielsku, na ktorom sa zúčastnia 10 žiaci druhého bilingválneho ročníka GPM. Sme presvedčení, že naši žiaci získajú skúsenosti s tvorbou digitálnych máp a skúsenosti s organizáciou projektového stretnutia. V poradí 3. stretnutie, na jeseň 2019, bude organizovať naša škola, na ktorom predstavíme prírodné bohatstvo východoslovenského regiónu a samozrejme, aj našu školu.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
    PhDr. Pavol Andrejčák – koordinátor projektu
    Aktualizované 21. 1. 2019