•  

     Milí rodičia, absolventi, priatelia školy!

     Využite Vaše  právo poukázať (1%), 2%, (3%) dane.

     Podávajú sa daňové priznania, opäť  máte možnosť aspoň trochu ovplyvniť to, ako štát nakladá s časťou našich daní. Nie je to síce veľa, ale ak nerozhodneme my, štát určí sám, kam tieto prostriedky pôjdu.

     Zamestnanci, aj fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznania, môžu poukázať 2% (3%) zo zaplatenej dane v prospech jedného prijímateľa – organizácie, pričom minimálna výška na poukázanie  je 3 €.

     Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov, pričom minimálna výška na jedného prijímateľa musí byť  8 €. Právnické osoby už nemajú samostatné tlačivo ,,Vyhlásenie“, ale 1,0% (2%) zo zaplatenej dane poukazujú priamo prostredníctvom daňového priznania, kde sú na to uvedené špeciálne kolónky.

     Na našej škole už od roku 1998 pracuje Asociácia učiteľov, rodičov a priateľov Gymnázia Park mládeže. Ak poukážete (1%), 2%, (3%)  tejto asociácii, investujete vlastne  do našej mládeže, pretože úroveň, ktorú  môže školstvo poskytovať svojim študentom, už dlhší čas, nie je len záležitosťou štátu, ale aj obrazom zodpovednosti rodičov za vzdelávanie svojich detí.

     Bližšie informácie k mechanizmu poukazovania podielu zaplatenej dane nájdete na stránke: www.rozhodni.sk. Na webovej stránke  našej školy nájdete Vyhlasenie.pdf v ktorom sú uvedené potrebné údaje o občianskom združení AURaP.


     Aktualizované 1. 3. 2023