• Dni španielskej kultúry

     Záštitu prevzala veľvyslankyňa Španielskeho kráľovstva
     17. ročník

     3. október (Pondelok)
     10:00 BOL SOM V ŠPANIELSKU
     Vernisáž súťažných študentských fotografií nielen zo Španielska.
     ` Miesto: Zasadacia miestnosť Gymnázia, Park mládeže
     Pod záštitou starostu MČ Košice Sever

     4. október (Utorok)

     15:00 KOŠICKÁ „LA RAMBLA“
     Barcelonská hlavná ulica na košickej Hlavnej ulici v podaní študentov Gymnázia, Park mládeže.
     Miesto: Hlavná ulica, Košice
     Pod záštitou veľvyslankyne Španielskeho kráľovstva


     5. október (Streda)
     10.00 ŠPANIELSKE DIVADLO
     Svoju divadelnú hru predstavia španielski študenti strednej školy z mesta Toledo, ktorí našu školu
     navštívia v rámci projektu Erasmus.

     Miesto: Zasadacia miestnosť Gymnázia, Park mládeže
     16:30 SVÄTÁ OMŠA V ŠPANIELČINE
     Miesto: Dóm svätej Alžbety, Hlavná ulica, Košice


     6. október (Štvrtok)
     10:00 POZNAJ REGIÓNY ŠPANI ELSKA
     Naši študenti sa predstavia ako sprievodcovia po španielskych regiónoch a hispánskych krajinách.
     Priblížia ich kultúru, históriu a gastronómiu.
     Miesto: Námestie Jána Mathého, Košice Sever
     Pod záštitou primátora mesta Košice


     7. október (Piatok)
     11:00 ŽIVOT V HISPÁNSKOM SVETE
     Beseda študentov Gymnázia, Park mládeže s rodenými Hispáncami o ich tradíciách.
     Miesto: Zasadacia miestnosť Gymnázia, Park mládeže
     Pod záštitou honorárneho konzula Španielskeho kráľovstva


     8. október (Sobota)
     9:00 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ Gymnázia, Park mládeže 5, Košice
     Deň otvorených dverí najväčšieho gymnázia so slovensko-španielskou bilingválnou
     sekciou na Slovensku. Španielski a latinskoamerickí lektori, vedenie školy, učitelia i
     študenti sú Vám k dispozícii. Simulované prijímacie pohovory, kultúrny program a ešte oveľa viac.
     Miesto: Gymnázium, Park mládeže 5, sídlisko Mier, Košice
     Záštitu prevzal riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy


     Aktualizované 22. 9. 2022