• Zdravie na tanieri

    • Cieľ projektu:

     1. Rozvíjať u žiakov zodpovednosť za svoje zdravie, aby sa vedeli správne rozhodnúť, čo je pre nich prospešné a čo škodlivé
     2. Prevencia obezity a podpora pohybovej aktivity
     3. Motivácia k zmene stravovacích návykov a správneho pitného režimu
     4. Využívanie regionálnych produktov v stravovaní

     Pre aktivity v tomto projekte boli teoretickým východiskom vedomosti žiakov, ktoré nadobudli na hodinách biológie, chémie a fyziky.


     Aktivity projektu:

     1. Nečakajme na smäd
      Žiaci majú v triedach prístup k pitnej vode. Dôraz je kladený na to, aby sa žiaci napili hlavne pol hodinu pred obedom a pol hodinu po obede.

     2. Zážitková gastronómia
      Žiaci sa zúčastnili ochutnávky od osloveného farmára. Ochutnali výrobky dorobené priamo na farme – syry, mlieko, vajcia a mali možnosť porovnať chuť surovín z obchodnej siete a priamo z farmy. Zároveň sa žiaci dozvedeli viac a chove zvierat a spôsobe ich života.
     3. Prednáška na tému: Obezita mládeže a správny pitný režim.
      Prednášajúci: zástupca Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva

     4. Prevencia obezity, Regionálne potraviny
      V rámci pohybovej aktivity bol zorganizovaný volejbalový turnaj v areáli školy.

     5. Spestrenie jedálneho lístka
      Počas obedov v školskej jedálni je jedálny lístok obohatený o zdravšie potraviny a jedlá. Podávajú sa jogurty zrejúce priamo v kelímku. Pitný režim je spestrený o nesladené čaje, čistú vodu, prírodné stolové vody a obsahom minerálnych látok, ovocné šťavy a sirupy s obsahom fruktózy. 


     Fotografie k projektu