• Verejné obstarávania

  Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Dátum Dátum zverejnenia
  VO: Podlimitná zákazka 7 Zateplenie objektov gymnázia a rekonštrukcia školského dvora 539 344,94 s DPH
  Vestnik_vyzva_GymnaziumPM.pdf
  29.10.2013 12.10.2013
  VO: Podlimitná zákazka Vysvetlenie súťažných podkladov s DPH 29.10.2013 18.10.2013
  VO: Podlimitná zákazka Zateplenie objektov gymnázia a rekonštrukcia školského dvora s DPH 29.10.2013 19.10.2013
  VO: Podlimitná zákazka Zateplenie objektov gymnázia a rekonštrukcia školského dvora s DPH 29.10.2013 22.10.2013
  VO: Podlimitná zákazka INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ s DPH 29.10.2013 29.10.2013
  VO: Podlimitná zákazka Zateplenie objektov gymnázia a rekonštrukcia školského dvora s DPH 29.10.2013 08.11.2013