• Členovia Rady školy pri Gymnáziu,
     Park mládeže 5, Košice


     Pedagogickí zástupcovia:

     • Mgr. Iveta Nemcová – predsedníčka Rady školy
     • Ing. Albín Sakal - podpredseda Rady školy

     Nepedagogický zástupca:

     • Soňa Briškárová

     Zástupcovia zriaďovateľa školy:

     • Ing. Magdaléna Vitkovičová
     • Ing. Viera Kováčová
     • Mgr. Ivica Moyzesová
     • RNDr. Martin Kotlár, PhD., MBA., LL.M.

     Zástupcovia rodičov:

     • JUDr. Martin Balčík
     • Mgr. Peter Jeník
     • Ing. Zuzana Kalináčová

     Zástupca žiakov:

     • Daniel Kuchár (III.C trieda)

     Aktualizované 7. 2. 2019