• Členovia Rady školy
     pri Gymnáziu, Park mládeže 5, Košice

     od 1. januára 2021 v školskom roku 2020/2021


     Pedagogickí zástupcovia:

     • Mgr. Iveta Nemcová – predsedníčka Rady školy
     • Mgr. Eva Lacková – podpredsedníčka Rady školy

     Nepedagogický zástupca:

     • Soňa Briškárová

     Zástupcovia zriaďovateľa školy:

     • Ing. Martina Gomolčáková
     • RNDr. Martin Kotlár, PhD., MBA., LL.M.
     • MVDr. Ľubica Krajničáková
     • Mgr. Ivica Moyzesová

     Zástupcovia rodičov:

     • JUDr. Martin Balčík
     • Ing. Zlata Jašková
     • Ing. Daniel Jendrichovský

     Zástupca žiakov:

     • Daniel Kuchár (IV.C trieda)

     Aktualizované 29. 01. 2021