• Sme skupina študentov, ktorí majú možnosť realizovať na škole, či mimo nej rôzne akcie, aktivity, projekty, no zároveň našou úlohou je riešiť aj problémy a sťažnosti, ktoré sa dozvedáme priamo od Vás, študentov.

    Možno si poviete, že náš školský parlament je zbytočný a nie je potrebný, ale mýlite sa. Poniektorí z Vás zabúdate na to, že práve my sme tí, ktorí Vám vedia pomôcť zrealizovať vaše predstavy, ktoré by ste chceli na škole uskutočniť. Takisto na to, že my máme v rukách istú moc, ktorá nám v určitej miere umožňuje zasahovať do procesu výučby a v neposlednom rade aj do plynulého chodu školy.

    ŠPGPM je tu hlavne pre Vás, študentov. Rovnako tiež blízko spolupracujeme aj so zástupcami jednotlivých tried, tak neváhajte a aj prostredníctvom nich nás môžte kedykoľvek osloviť.
    A preto aj z vašej strany očakávame podporu.

    E-mailová schránka:       ziackaskolskaradagpm@gmail.com
    Instagramová stránka:   ziackarada_gpm

    Do Školského parlamentu patrí :

    Predseda:                 Oliver Gachal 2.SB

    Podpredseda:          Ema Popovičová 4.SA

    Členovia:           

    • Alex Gedrová 2.AA

    • Elisabeth Šuk 3.SB

    • Emma Horňáková 5.AA

    • Lívia Spišáková 2.C
    • Simona Mihaličová 4.SB

    • Vivien Szepesyová 4.SA

    • Zoja Lukášová 4.SA

    (PP)


    aktualizované 13.03.2023