• Projekt Modernejšia škola vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a vychádza zo zámeru obnoviť interiéry škôl, aby boli pre žiakov atraktívnejším a motivujúcejším prostredím na výučbu aj voľnočasové aktivity.

     Naša škola nemohla nezareagovať na túto výzvu a vypracovali sme plán s úpravami priestorov školy v hodnote takmer 30 000 eur. Konkrétne ide o modernizáciu troch tried a vytvorenie oddychových, resp. voľnočasových zón v spoločných priestoroch školy.

     O pridelenie dotácie sa celkovo uchádzalo 1800 škôl a naša škola sa stala jednou zo 144 škôl, ktorých projekt sa ministerstvo rozhodlo podporiť. Momentálne máme plné ruky práce s realizáciou projektu, ale po 30. septembri Vás pozývame na aktívne trávenie voľného času v týchto priestoroch.


     Aktualizované 8. 7. 2021