• Projekt Comenius 2011/2012

    •  

     Naša škola je zapojená do multilaterálneho projektu COMENIUS, sosúhlasom národnej agentúry „saaic“ Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania

     Je to spolupráca šiestich krajín na tému „Linking-up Culture“ – kultúrne spojenie

     1. Portugalsko - Escola Secundária André de Gouveia – koordinátor Ms Maria Beatriz Moreno Antunes
     2. Chorvátsko – Privatna varaždinska gimnazija – Ms Martina Mrak
     3. Turecko – Sehit Albay Ibrahim Karaoglanoglu Ilkogretim Okulu – Mr Fatim Rüştü Karaosmanoğlu
     4. Slovensko - Gymnázium Park mládeže – Ms Mária Gáborová
     5. Bulharsko – Gimnazia „Vasil Levski“ – Ms Maria Palazova

     6.      Grécko – Hudobné gymnázium MOYΣIKO ГYMNAΣIO ΛYKEIAKEΣ   TAΞEIΣ IΛIOY – Mr Evangelos Tsigiaouroglou

     Na celoeurópskom stretnutí v Bilbau, Španielsko, minulý rok v novembri sa stretli zástupcovia európskych štátov a dohodli sa na ďalšej spolupráci. Naša škola sa spojila s týmito šiestimi krajinami a dohodla sa na kultúrnom prepojení. Toto prepojenie je zamerané na umenie:  

     dramatické - divadelná hra „Romeo a Júlia“ od Williama Shakespearea

                                                    hudobné – zaspievať ľudové piesne účastníckych krajín aj s doprovodom hudobných nástrojov

                                                   výtvarné – ilustrácie k svojim piesňam na priblíženie obsahu, tvorba kulís divadelnej hry, staré výtvarné techniky z Turecka a Bulharska

     Dorozumievacím a komunikačným jazykom je anglický jazyk. Všetky piesne musia účastníci Projektu – žiaci, preložiť do angličtiny, aby každý vedel o čom daná pieseň hovorí. Žiaci z každej krajiny sa naučia spievať pieseň každého štátu a pri stretnutiach ich budú spievať a hrať spolu – v medzinárodnom obsadení.

     Divadelná hra sa nacvičuje v anglickom jazyku a podieľajú sa na nej žiaci z Portugalska, Grécka, Chorvátska a Slovenska. Každá skupina študentov nacvičuje tú istú divadelnú hru, ten istý scenár a pri stretnutiach sa žiaci vystúpia v medzinárodnom obsadení. Z každej krajiny prídu po vzájomnej dohode iné „postavy“.

     Na stretnutí v Turecku a Bulharsku sa žiaci naučia starú výtvarnú techniku „EBRU“ a „BATIKA“. Zároveň sa budú podieľať na tvorbe kulís k divadelnej hre. Tieto kulisy sa potom zoberú na „Galavečer“ do Grécka, kde bude záverečné, vyhodnocovacie stretnutie zahrnuté v rámci osláv založenia školy.

     Po schválení projektu národnými agentúrami členských krajín v júni 2011, sa všetci účastníci stretli na prvom PRACOVNOM stretnutí v Évore, Portugalsko, v dňoch 18.-22.10.2011. Na tomto stretnutí vypracovali program dvojročných stretnutí a spolupráce na jednotlivých úlohách.

     1, V prvom rade sme sa dozvedeli dôležité a zaujímavé informácie o partnerskej škole v Portugalsku. Je to stredná škola vzdelávacím programom podobná našim gymnáziám. Ale na základe požiadaviek súčasnej doby sa začína orientovať nielen na prípravu študentov na štúdium na vysokej škole, ale zavádza aj vzdelávacie programy, z ktorých môžu žiaci prejsť do praxe, alebo rozvíjať svoje záľuby či talent v športe, divadelnom či hudobnom, aj výtvarnom umení a taktiež v práci s počítačom. Zameriavajú sa aj na technické predmety.

     Na škole funguje tradičná hudobná skupina zvaná „TUNA“, ktorá tento rok oslávila 109 výročie a je jediná svojho druhu na strednej škole. Ostatné TUNA skupiny sú na univerzitách. Hlavný hudobný nástroj je tu gitara a basa.

      

     2, Bulharskí študenti vypracujú webovú stránku Projektu, na ktorej budú informácie o priebehu činnosti a práce na projekte. V každej krajine je tím študentov, ktorí riadia a zúčastňujú sa videorozhovorov cez internetovú sieť. Zároveň získavajú a doručujú informácie o priebehu činnosti, prác na projekte vo svojej krajine. Do konca októbra sme sa mali dohodnúť na termíne videorozhovorov, ktoré sa uskutočnia cez „SKYPE“ v prvý týždeň v decembri. Týchto videorozhovorov sa zúčastnia dvaja študenti z každej partnerskej krajiny.

     3, Žiaci zo Slovenska, Portugalska, Grécka a Chorvátska nacvičujú divadelnú hru. Pred ďalším plánovaným stretnutím sa dohodnú na vybraných postavách tak, aby v hostiteľskej krajine mohli postaviť medzinárodné obsadenie divadelnej hry.

     4, Skupina z Grécka dostala text, notový zápis a nahrávky ľudových piesní zo všetkých krajín. Orchester z Grécka sa naučí všetky piesne hrať. Žiaci z každej krajiny preložia svoje ľudové piesne do anglického

     jazyka a zašlú ich cez mail ostatným partnerom, aby vedeli obsah piesní. Zároveň sa ich naučia hrať na dostupných hudobných nástrojoch. Žiaci zo všetkých zúčastnených krajín sa naučia spievať piesne ostatných krajín.

     5, V každej krajine žiaci vytvorili emblém, znak, symbol Projektu a na tomto stretnutí sme sa dohodli na jednom znaku, ktorý bude na všetkých materiáloch týkajúcich sa Projektu. Na webovej stránke bude aj znak všetkých partnerských krajín.

     6, Žiaci z každej krajiny pripravia otázky do kvízu o svojej krajine. Má ísť o otázky všeobecného vedomostného charakteru, aby sa dozvedeli, koľko toho žiaci v partnerských krajinách vedia o krajinách partnerských štátov. Takto sa budú vedieť pred ďalším stretnutím pripraviť s vhodnými informáciami, aby rozšírili vedomosti žiakov o svojej krajine.

     foto

     COMENIUS_QUIZ_(1).docx

     TUNA.docx

     http://linking-up.art.optinet.bg/

     https://www.facebook.com/photo.php?v=10151504277793559&notif_t=backdated_content

     https://www.facebook.com/photo.php?v=198875340274113&set=vb.100004549446962&type=3&permPage=1

     http://prezi.com/profile/login_or_register_to_meeting/1bi75pt/mle0ibri1cdh/?next=http%3A//prezi.com/vlznbezjtwrk/edit/%3Fauth_key%3D1bi75pt%26follow%3Dmle0ibri1cdh

      

     http://www.youtube.com/watch?v=LpkonHNtZNI&feature=youtu.be

     http://www.youtube.com/watch?v=FcDgpV35bDs&feature=youtu.be

     http://www.youtube.com/watch?v=j5SOcxjXmQ0&feature=youtu.be

      

      http://www.youtube.com/watch?v=QzPNU1THy-k&feature=youtu.be

      http://www.youtube.com/watch?v=9HTm2u71WyQ&feature=youtu.be

     Moj_pobyt_v.. (postreh študentky).docx

      

     Mgr. Mária Gáborová