• Časák

    • Naša škola má už dlhodobú tradíciu vo vydávaní školského časopisu v slovenčine.

     Časák GPM5 je slovenský občasník, v ktorom nájdete reportáže z akcií, ktoré naša škola organizovala, rozhovory s novými učiteľmi, príbeh na pokračovanie, vtipy, výroky a sudoku na oddych a darček od našej pani riaditeľky - u žiakov obľúbeného žolíka. Keď ste si ho nestihli zakúpiť, môžete si ho prečítať práve teraz!

     Príspevky do časopisu zasielate na emailovú adresu: casopis.gpm@gmail.com

     Web stránka časopisu: www.dikymoc.sk/casakgpm/