• „Šialený? No a!“

    • Študenti pri spracovaní projektuDňa 22.05. a 24.05. 2017 sme sa zúčastnili s projektom „Šialený? No a!“ v Košiciach na Gymnáziu Park mládeže. Prvý deň sme mali súbežne dve stretnutia, ktorých sa zúčastnilo 27 + 28 študentov a ďalší deň 27 študentov. Projekt prebiehal v troch fázach. V prvej sme sa oboznamovali s témou a zisťovali sme, čo všetko študenti vedia ohľadom duševného zdravia, psychiatrických ochorení a podobne. V druhej fáze samostatne pracovali v skupinkách na témy, ktoré si vybrali. Následne ich po vypracovaní  odprezentovali  pred ostatnými. V poslednej fáze im experti s vlastnou skúsenosťou porozprávali svoje životné príbehy, ktoré študentov najviac zaujali.

     Tento projekt bol financovaný s MKSR.

     V záverečnom hodnotení študenti napísali o projekte:

     „Toto stretnutie mi prinieslo mnoho. Dozvedela som sa nové zaujímavosti od ľudí, ktorí si týmto všetkým prešli a obdivujem ich, že sa dokázali postaviť a otvorene o tom rozprávaŠtudenti pri prezentovaní svojho projektuť. Myslím, že by sa tento projekt mal realizovať na každej škole.“

     „Poznatky. veľké množstvo informácii, ktoré neboli iba nejaké náučné frázy. Bolo to zo života ľudí, ktorí to prežili. Za to majú môj veľký obdiv.“

     „O chorých ľuďoch som si myslela  úplné niečo iné ako to vlastne je. Aj o psychiatrii som si myslela, že je to niečo oveľa horšie ako v skutočnosti som počula. Ďakujem za to stretnutie. Obohatilo ma to a odvrátilo mi môj pohľad na tieto veci v dobrom slova zmysle.“

     „Naučil som sa, že psychická choroba je rovnaká ako telesná a, že by sme mali pomáhať ľuďom, ktorí tieto choroby majú. Pomôcť začleniť sa do  spoločnosti.“

     www.integradz.sk

      

     Zverejnené: 7. 6. 2017