• Predmetová komisia prírodovedných predmetov
     (FYZIKA, CHEMIA, BIOLÓGIA)

     • Mgr. Iveta Nemcová, aprobácia BIO - CHE
     • Mgr. Gabriela Čurková, aprobácia FYZ - CHE
     • RNDr. Zuzana Majerčáková, aprobácia MAT - FYZ
     • Mgr. Andrea Spišáková, aprobácia BIO - GEG
     • RNDr. Lenka Šimková, aprobácia BIO - CHE

      


     Mgr. Iveta Nemcová                         aprobácia BIO - CHE

     • Predsedníčka Rady školy pri Gymnáziu Park mládeže 5 Košice
     • Predsedníčka PK prírodovedných predmetov
     • Triedna učiteľka V.SB triedy
     • Konzultácie z biológie a chémie
     • Správcovstvo učebne biológie
     • Autorka školského kalendára pre učiteľov a žiakov
     • Vedenie účtovníctva v AURaP-e
     • Koordinátorka prezentácie školy na akciách:
     • Work Shop pre ZŠ 2019/2020
     • Pro Educo, Steel aréna – 04. – 05.12.2019

     Mgr. Gabriela Čurková                    aprobácia FYZ - CHE

     • Koordinátorka školskej súťaže „3P – Prezentácie z Prírodovedných Predmetov
     • Konzultácie z chémie a fyziky

     RNDr. Zuzana Majerčáková                       aprobácia MAT - FYZ

     • Správca učebne fyziky a zbierky učebných pomôcok na fyziku
     • Školiteľ pre používanie meracieho systému Coach
     • Koordinátorka pre spoluprácu s oddelením didaktiky fyziky na UPJŠ KE
     • Konzultácie z fyziky
     • Triednictvo IV.C
     • Inštruktor lyžiarskeho a plaveckého kurzu

     Mgr. Andrea Spišáková                  aprobácia BIO - GEG

     • Triedna učiteľka IV.SA triedy
     • Práca v AURaP-e
     • Správca učebnicového fondu školy
     • Estetizácia priestorov školy počas kultúrno-spoločenských školských aktivít
     • Konzultácie z biológie

     RNDr. Lenka Šimková                     aprobácia BIO - CHE

     • Triedna učiteľka I.SB triedy
     • Konzultácie z biológie a chémie
     • Koordinátorka výstavy myšlienkových máp z chémie vytvorených žiakmi 2. ročníka

     Aktualizované 16. 9. 2019 (NE)