• Medzinárodný projekt - KULTÚRNE DEDIČSTVO REGIÓNU

    • Medzinárodný projekt s témou : kultúrne dedičstvo regiónu. Na škole sa realizoval pod vedením pani učiteľky Mgr. Márie Gáborovej.

     Na prípravnom stretnutí v októbri sa stretli zastúpcovia z Čiech, Luxemburska, Belgicka, Talianska a Slovenska v Portugalsku, v Aveire. Tam sa dohodli na ďalšej spolupráci a vývoji projektu. Každá z účastnickych krajín si vybrala a obhájila navrhovaný sviatok. Dohodli  sa aj na termínoch ďalších stretnutí. Na tomto stretnutí nás zastupovala pani profesorka Gáborová a vybrala tému:  Oslava sv. Mikulasa v Kosiciach. Je to zastúpené oslavou Mikuláša v meste, v škôlke, v Krízovom centre mesta Košice, v Gréckokatolickej, Pravoslávnej a Rimokatolickej cirkvi. V každej skupine pracujú štyria študenti.

     Po prípravnom stretnutí dostali súhlas s účasťou na tomto projekte aj Grécko a Španielsko.
      

     V dňoch 22. – 25. 10. 2009 sa naša škola v súlade s činnosťou a programom Národnej agentúry Programu celoživotného vzdelávania zúčastnila medzinárodného stretnutia v hostiteľskej organizácii: Escola Secundária Dr. Mário Sacramento, Portugalsko, Aveiro.

     Na tomto stretnutí našu školu reprezentovala pani učiteľka Mgr. Mária Gáborová.

     Výsledkom Prípravného stretnutia bolo vypracovanie plánu a dohody na realizáciu medzinárodného Projektu na podporu ľudových zvykov a  tradícií pod témou: KULTÚRNE DEDIČSTVO REGIÓNU.

     Do tohto Projektu by sa mali zapojiť študenti prvých ročníkov, lebo jeho doba trvania je september 2010 až jún 2012. Počas tohto obdobia by sa uskutočnilo niekoľko spoločných podujatí, na ktorých by študenti jednotlivých krajín prezentovali oslavu vybraného sviatku aj s dokumentáciou pôvodu, historického významu a súčasných osláv sviatku v danom regióne.

     FOTOGRAFIE