• Naši absolventi - Dajte nám o sebe vedieť vyplnením dotazníka!


    2. stretnutie absolventov Gymnázia - v príprave


    1. stretnutie absolventov Gymnázia

    18. apríla 2019 od 16:00 v priestoroch školy sa uskutoční stretnutie absolventov školy.

    Organizačne zabezpečuje študentská spoločnosť  Logoro JA Firma.

    (z dôvodu nízkeho počtu prihlásených účastníkov sa nekonalo).

     

     

     

     


    List absolventom z 25. januára 2019:

    Milá absolventka, absolvent,
     
    dovoľujeme si ťa osloviť v súvislosti s pripravovaným prvým stretnutím absolventov Gymnázia ( Šaca aj Park mládeže) a opýtať sa ťa, ktorý termín na stretnutie by bol pre teba najvhodnejší. Svoj názor môžeš vyjadriť v dotazníku, ktorý nájdeš na tejto adrese.

    Radi by sme ťa informovali, že nulté stretnutie absolventov sa uskutočnilo začiatkom Júna 2018. Viac informácií nájdeš aj na stránke školy.

    Minulý rok stretnutie organizovala študentská JA firma Espoco a tento rok štafetu prebrala študentská JA firma Logoro. Študentské firmy na škole fungujú vďaka organizácií JA Slovensko (https://www.jaslovensko.sk/).


    S pozdravom: Radka Le Canh, Prezidentka Ja firma Logoro

    Vybavuje: Daniel Kuchár, Oddelenie ľudských zdrojov JA firma Logoro


    Nulté stretnutie sa uskutočnilo 9. 6. 2018 a vzniklo v spolupráci so študentskou firmou Espoco JA FIRMA.

    Neupravovaný foto album zo stretnutia absolventov:

     

     

     


    Aktualizované 2. 9. 2019