Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 206/2020 pandémia 96,28 s DPH 03.12.2020 Školská jedáleň Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 03.12.2020
Faktúra 205/2020 Žaluzie 359,04 s DPH 02.12.2020 Zsolt Ujlaky-FACH Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 03.12.2020
Faktúra 1128/2020 Zber a odvoz odpadu 20,40 s DPH 02.12.2020 ESPIK GROUP s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 03.12.2020
Faktúra 204/2020 plyn 12/2020 377,80 s DPH 02.12.2020 innogy Slovensko, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 03.12.2020
Zmluva 20/41/010/318 Hmotná núdza - Dohoda 2021 s DPH 01.12.2020 ÚPSVaR Košice Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Faktúra 203/2020 Výkon zodpovednej osoby za 12/2020 58,80 s DPH 01.12.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 03.12.2020
Faktúra 202/2020 školenie 35,00 s DPH 01.12.2020 Best In English Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 03.12.2020
Faktúra 201/2020 Elektrina 2 738.00 s DPH 01.12.2020 ELGAS k.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 03.12.2020
Faktúra 200/2020 vodné stočne 104,60 s DPH 01.12.2020 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 03.12.2020
Faktúra 34/2020 Projekt Vzdelávanie na Gymnáziu 250,00 s DPH 01.12.2020 Mgr. Pavol Krajčí Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 03.12.2020
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov 300,00 s DPH 01.12.2020 Peter Šariščan Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Faktúra 199/2020 statický posudok strechy 120,00 s DPH 2020036 27.11.2020 Tury s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 30.11.2020
Zmluva Kúpna zmluva 19 560.00 s DPH 25.11.2020 Škola.sk s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Faktúra 198/2020 inštalačný materiál 123,76 s DPH 2020034 25.11.2020 INkom s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 26.11.2020
Objednávka 2020036 statický posudok strechy 120,00 s DPH 25.11.2020 Tury s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Zmluva Kúpna zmluva 2 373,92 s DPH 25.11.2020 HSH Group s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Objednávka 2020035 IKT materiál 68,85 s DPH 24.11.2020 Jozef Ferko AV-EL mak. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 30.09.2020
Objednávka 2020034 inštalačný materiál 123,76 s DPH 24.11.2020 INkom s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Faktúra 197/2020 Zákony v školskej praxi 45,35 s DPH 24.11.2020 RAABE Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 25.11.2020
Faktúra 196/2020 PZP 125,64 s DPH 23.11.2020 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 24.11.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3585