Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 54/2020 papierové utierky 106,80 s DPH 01.04.2020 Rovder s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 03.04.2020
Faktúra 53/2020 BOZP 1-3/2020 70,00 s DPH 01.04.2020 Filip Šamaj Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 03.04.2020
Faktúra 52/2020 Elektrina 2 738.00 s DPH 01.04.2020 ELGAS k.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 03.04.2020
Faktúra 51/2020 Prenájom kopírovacích strojov 661,14 s DPH 17.03.2020 TECOS Košice, spol.s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 20.03.2020
Faktúra 50/2020 Elektrina doplatok 230,47 s DPH 18221892 16.03.2020 ELGAS k.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 17.03.2020
Faktúra 49/2020 Telefónne poplatky 5,96 s DPH 16.03.2020 Orange Slovensko, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 17.03.2020
Faktúra 48/2020 Maliarsky a údržbársky materiál 351,90 s DPH 2020003 11.03.2020 Farby Kušnír, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 12.03.2020
Faktúra 45/2020 Poplatky za telekomunikačné služby 51,18 s DPH 10.03.2020 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 12.03.2020
Faktúra 46/2020 antibakteriálne mydlo 124,74 s DPH 2020012 10.03.2020 DUMAR-SK s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 12.03.2020
Objednávka 2020012 antibakteriálne mydlo 124,74 s DPH 10.03.2020 DUMAR-SK s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Faktúra 47/2020 univerzálna dezinfekcia a dezinfekcia do ŠJ 25,15 s DPH 2020011 10.03.2020 CATO Agency s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 12.03.2020
Objednávka 2020011 univerzálna dezinfekcia a dezinfekcia do ŠJ 25,15 s DPH 10.03.2020 CATO Agency s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Faktúra 1073/2020 Nákup potravín 424,04 s DPH 09.03.2020 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 11.03.2020
Faktúra 1072/2020 Nákup potravín 130,30 s DPH 09.03.2020 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 11.03.2020
Faktúra 1071/2020 Zber a odvoz odpadu za 02/2020 30,60 s DPH 09.03.2020 ESPIK GROUP s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 11.03.2020
Faktúra 44/2020 plyn 03/2020 377,80 s DPH 09.03.2020 innogy Slovensko, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 11.03.2020
Faktúra 43/2020 tlačivá 72,74 s DPH 09.03.2020 ŠEVT a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 11.03.2020
Faktúra 42/2020 Poplatky za telekomunikačné služby 32,45 s DPH 09.03.2020 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 11.03.2020
Faktúra 39/2020 Výkon zodpovednej osoby za 2/2020 58,80 s DPH 02.03.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 04.03.2020
Faktúra 41/2020 Elektrina 2 738.00 s DPH 02.03.2020 ELGAS k.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 04.03.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3326