Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 238/2022 Školenie FG 250,00 s DPH 25.11.2022 ANYMax s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 28.11.2022
Faktúra 237/2022 Knihy FG 209,70 s DPH 25.11.2022 ABCedu Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 28.11.2022
Zmluva 22/41/054/778 Zabezpečenie vykonávania praxe pre UoZ s DPH 24.11.2022 ÚPSVaR Košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Faktúra 236/2022 Učebné pomôcky MMM 131,67 s DPH 24.11.2022 Tivali s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 25.11.2022
Faktúra 235/2022 Učebnice 1 337,84 s DPH 24.11.2022 OXICO Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 25.11.2022
Faktúra 1234/2022 Nákup potravín 86,02 s DPH 24.11.2022 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 25.11.2022
Faktúra 1233/2022 Nákup potravín 906,26 s DPH 24.11.2022 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 25.11.2022
Faktúra 1232/2022 Nákup potravín 234,83 s DPH 24.11.2022 Bidfood Slovakia Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 25.11.2022
Faktúra 234/2022 Učebnice 680,98 s DPH 24.11.2022 Megabooks s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 25.11.2022
Faktúra 233/2022 Učebnice 1 118,27 s DPH 24.11.2022 Megabooks s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 25.11.2022
Faktúra 229/2022 Učebnice 780,00 s DPH 23.11.2022 Expol Pedagogika s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 24.11.2022
Faktúra 226/2022 Učebnice 369,00 s DPH 23.11.2022 Enigma Publishing s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 24.11.2022
Faktúra 227/2022 Občerstvenie basketbal regionálne kolo 130,79 s DPH 23.11.2022 Milena Leskovjanská - STATOR Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 24.11.2022
Faktúra 228/2022 kancelárske potreby regionálne kolo basketbal 132,86 s DPH 23.11.2022 TECOS Košice, spol.s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 24.11.2022
Faktúra 230/2022 LED žiarovky 53,94 s DPH 23.11.2022 LEDart s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 24.11.2022
Faktúra 231/2022 Tonery FG 50,22 s DPH 23.11.2022 Pohodlne-nakupy Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 24.11.2022
Faktúra 232/2022 Náplne do popisovačov FG 64,90 s DPH 23.11.2022 Andrej Lučanič - Car Line Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 24.11.2022
Faktúra 1231/2022 Nákup potravín 384,56 s DPH 22.11.2022 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 23.11.2022
Faktúra 225/2022 Odvápňovač + filtre 48,97 s DPH 22.11.2022 NAY a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 23.11.2022
Faktúra 224/2022 Učebnice 1 289,00 s DPH 22.11.2022 Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 23.11.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4841