Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 1297/2019 Nákup potravín 271,70 s DPH 22.10.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 24.10.2019
Faktúra 1296/2019 Nákup potravín 13,19 s DPH 22.10.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 24.10.2019
Faktúra 1295/2019 Nákup potravín 419,60 s DPH 22.10.2019 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 24.10.2019
Faktúra 1294/2019 Nákup potravín 218,02 s DPH 21.10.2019 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 23.10.2019
Faktúra 1293/2019 Nákup potravín 71,50 s DPH 21.10.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 23.10.2019
Faktúra 158/2019 tlačivá 5,71 s DPH 21.10.2019 ŠEVT a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 22.10.2019
Faktúra 157/2019 PZP 129,53 s DPH 18.10.2019 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 23.10.2019
Faktúra 1289/2019 Potraviny 34,65 s DPH 17.10.2019 Vamex, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 18.10.2019
Faktúra 153/2019 teplo 4/2019 1 873.00 s DPH 17.10.2019 Ing. Ernest Oceľák - STAVTRADE Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 17.10.2019
Faktúra 153/2019 teplo 5/2019 1 873.00 s DPH 17.10.2019 Ing. Ernest Oceľák - STAVTRADE Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 17.10.2019
Faktúra 155/2019 teplo 6,7,8/2019 5 619,00 s DPH 17.10.2019 Ing. Ernest Oceľák - STAVTRADE Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 17.10.2019
Faktúra 1292/2019 Nákup potravín 130,90 s DPH 17.10.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 18.10.2019
Faktúra 1290/2019 Nákup potravín 346,09 s DPH 17.10.2019 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 18.10.2019
Faktúra 151/2019 teplo 1,2/2019 3 476,00 s DPH 17.10.2019 Ing. Ernest Oceľák - STAVTRADE Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 17.10.2019
Faktúra 152/2019 teplo 3/2019 1 873,00 s DPH 17.10.2019 Ing. Ernest Oceľák - STAVTRADE Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 17.10.2019
Faktúra 156/2019 Telefónne poplatky 5,96 s DPH 16.10.2019 Orange Slovensko, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 18.10.2019
Faktúra 1291/2019 Nákup potravín 57,60 s DPH 16.10.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 18.10.2019
Faktúra 1288/2019 Nákup potravín 266,94 s DPH 15.10.2019 ATC-JR s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 17.10.2019
Faktúra 150/2019 tlačivá 360,66 s DPH 15.10.2019 ŠEVT a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 17.10.2019
Faktúra 1287/2019 Nákup potravín 177,05 s DPH 14.10.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 16.10.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3044