• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra 98/2023 Teplo 5/2023 2 390.00 s DPH 30.05.2023 Bavaria s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 31.05.2023 30.05.2023
  Faktúra 1150/2023 Nákup potravín 339,18 s DPH 29.05.2023 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 30.05.2023 29.05.2023
  Faktúra 97/2023 Programové vybavenie WINPAM WINIBEU 216,00 s DPH 29.05.2023 IVES Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 30.05.2023 29.05.2023
  Faktúra 96/2023 Stenové konzoly 1 123,20 s DPH 29.05.2023 Bavaria s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 30.05.2023 29.05.2023
  Faktúra 95/2023 Previerka pracoviska a posudenie rizík 260,00 s DPH 29.05.2023 ViGeR s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 30.05.2023 29.05.2023
  Faktúra 1151/2023 Nákup potravín 302,88 s DPH 29.05.2023 UNIQUE SR s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 30.05.2023 29.05.2023
  Faktúra 1149/2023 Nákup potravín 118,58 s DPH 26.05.2023 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 29.05.2023 26.05.2023
  Faktúra 94/2023 Hasiaci prístroj 42,00 s DPH 26.05.2023 Filip Šamaj Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 29.05.2023 26.05.2023
  Faktúra 1148/2023 Nákup potravín 559,99 s DPH 25.05.2023 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 26.05.2023 25.05.2023
  Faktúra 1147/2023 Nákup potravín 50,60 s DPH 25.05.2023 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 26.05.2023 25.05.2023
  Faktúra 1146/2023 Nákup potravín 81,68 s DPH 24.05.2023 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 25.05.2023 24.05.2023
  Faktúra 1145/2023 Nákup potravín 229,60 s DPH 23.05.2023 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 24.05.2023 23.05.2023
  Faktúra 1144/2023 Nákup potravín 138,62 s DPH 23.05.2023 Bidfood Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 24.05.2023 23.05.2023
  Faktúra 93/2023 Plávajúca podlaha s príslušenstvom 866,23 s DPH 2023008 23.05.2023 Hornbach s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 24.05.2023 23.05.2023
  Objednávka 2023008 Plávajúca podlaha s príslušenstvom 866,23 s DPH 22.05.2023 Hornbach s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 22.05.2023
  Faktúra 1143/2023 Nákup potravín 263,12 s DPH 19.05.2023 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 22.05.2023 19.05.2023
  Faktúra 1142/2023 Nákup potravín 962,75 s DPH 18.05.2023 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 19.05.2023 18.05.2023
  Faktúra 1141/2023 Nákup potravín 133,10 s DPH 18.05.2023 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 19.05.2023 18.05.2023
  Faktúra 92/2023 Teplo 4/2023 2 390.00 s DPH 18.05.2023 Bavaria s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 19.05.2023 18.05.2023
  Faktúra 1136/2023 Nákup potravín 256,77 s DPH 17.05.2023 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 18.05.2023 17.05.2023
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5181