Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 2020006 tonery 147,00 s DPH 27.01.2020 TECOS Košice, spol.s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Faktúra 1028/2020 Nákup potravín 246,76 s DPH 27.01.2020 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 28.01.2020
Faktúra 1027/2020 Nákup potravín 21,12 s DPH 27.01.2020 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 28.01.2020
Faktúra 1026/2020 Nákup potravín 325,15 s DPH 27.01.2020 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 28.01.2020
Faktúra 1025/2020 Nákup potravín 118,80 s DPH 27.01.2020 Bidfood Slovakia, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 28.01.2020
Faktúra 1024/2020 Nákup potravín 41,79 s DPH 27.01.2020 Vamex, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 28.01.2020
Faktúra 1023/2020 Nákup potravín 221,45 s DPH 27.01.2020 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 28.01.2020
Faktúra 1022/2020 Nákup potravín 286,45 s DPH 27.01.2020 Bidfood Slovakia, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 28.01.2020
Faktúra 14/2020 poistenie LK 143,28 s DPH 24.01.2020 Allianz-SP a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 27.01.2020
Faktúra 13/2020 vodné stočné 2 114.59 s DPH 23.01.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 27.01.2020
Faktúra 1021/2020 Nákup potravín 603,07 s DPH 23.01.2020 Unique SR s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 27.01.2020
Faktúra 1020/2020 Nákup potravín 175,59 s DPH 23.01.2020 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 27.01.2020
Faktúra 1019/2020 Nákup potravín 452,40 s DPH 23.01.2020 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 27.01.2020
Faktúra 1018/2020 Nákup potravín 162,91 s DPH 23.01.2020 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 27.01.2020
Faktúra 1015/2020 Nákup potravín 37,40 s DPH 22.01.2020 Vamex, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 23.01.2020
Faktúra 1017/2020 Nákup potravín 614,74 s DPH 22.01.2020 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 23.01.2020
Faktúra 1016/2020 Nákup potravín 197,10 s DPH 22.01.2020 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 23.01.2020
Faktúra 12/2020 počítač + monitor 464,80 s DPH 20.01.2020 Datacomp s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 22.10.2019
Faktúra 11/2020 tlačivá 58,28 s DPH 20.01.2020 ŠEVT a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 22.10.2019
Faktúra 102020 Zemný plyn doplatok za rok 2019 1 210,26 s DPH 16.01.2020 innogy Slovensko, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 20.01.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3226