Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra F-1/2012 Dodávka plynu 01/2012 178,00 s DPH 9103109755 04.01.2012 SPP, a.s RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 161/2019 Nepremokavé plachty 81,60 s DPH 29.10.2019 RR-online s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 30.10.2019
Faktúra 159/2019 vodné stočné 1 824,06 s DPH 23.10.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 25.10.2019
Faktúra 160/2019 Školenie 50,00 s DPH 24.10.2019 ViGeR. s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 25.10.2019
Faktúra 1303/2019 Nákup potravín 74,77 s DPH 25.10.2019 INMEDIA, spol.s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 28.10.2019
Faktúra 1305/2019 Nákup potravín 267,13 s DPH 25.10.2019 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 28.10.2019
Faktúra 1304/2019 Nákup potravín 53,04 s DPH 25.10.2019 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 28.10.2019
Faktúra 1302/2019 Nákup potravín 68,21 s DPH 25.10.2019 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 28.10.2019
Faktúra 1301/2019 Nákup potravín 198,20 s DPH 25.10.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 28.10.2019
Faktúra 1300/2019 Nákup potravín 149,60 s DPH 25.10.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 28.10.2019
Faktúra 1306/2019 Nákup potravín 413,90 s DPH 28.10.2019 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 29.10.2019
Faktúra 1307/2019 Nákup potravín 33,40 s DPH 28.10.2019 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 29.10.2019
Faktúra 1308/2019 Nákup potravín 333,68 s DPH 28.10.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 29.10.2019
Faktúra 1309/2019 Nákup potravín 115,50 s DPH 28.10.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 29.10.2019
Objednávka 2019023 Nepremokavé plachty 81,60 s DPH 28.10.2019 RR-online s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 1310/2019 Nákup potravín 67,26 s DPH 04.11.2019 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 06.11.2019
Faktúra 1298/2019 Nákup potravín 248,49 s DPH 23.10.2019 INMEDIA, spol.s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 25.10.2019
Faktúra 162/2019 Elektrina 2 734.00 s DPH 04.11.2019 ELGAS k.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 06.11.2019
Faktúra 163/2019 vodné stočne 104,60 s DPH 04.11.2019 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 06.11.2019
Faktúra 1311/2019 Nákup potravín 162,69 s DPH 06.11.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 08.11.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4653