Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra F-1/2012 Dodávka plynu 01/2012 178,00 s DPH 9103109755 04.01.2012 SPP, a.s RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 2290201831 Elektrina 01102018 - 31102018 362,30 s DPH 13.11.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 15.11.2018
Faktúra 55000000181 Záhradné náradie 114,12 s DPH 24.10.2018 OBI Slovakia s.r.o. pobočka Košice II Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 23.10.2018
Zmluva 18/41/051/489 Vykonávanie absolvenstskej praxe s DPH 24.10.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 8220042245 Poplatky za telekomunikačné služby - T-com 25,00 s DPH 07.11.2018 T-com Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 09.11.2018
Faktúra 3010086262 Zemný plyn 01.11.2018-31.11.2018 400,00 s DPH 07.11.2018 innogy Slovensko, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 09.11.2018
Faktúra 1013/2019 Nákup potravín 608,00 s DPH 16.01.2019 J & B Unique SK s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 18.01.2019
Faktúra 201800954 Farby a maliarske potreby 644,14 s DPH 15.11.2018 Farby Kušnír, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 21.11.2018
Faktúra 0114511017 Telefónne poplatky Orange 5,90 s DPH 19.11.2018 Orange Slovensko, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 21.11.2018
Faktúra 2290060970 Elektrina 01102018 - 31102018 575,09 s DPH 13.11.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 15.11.2018
Faktúra 2290085968 Elektrina 01102018 - 31102018 693,00 s DPH 13.11.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 15.11.2018
Faktúra 8221045185 Poplatky za telekomunikačné služby - T-com 55,98 s DPH 12.11.2018 T-com Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 14.11.2018
Faktúra 0114511017 Telefónne poplatky Orange 5,90 s DPH 17.10.2018 Orange Slovensko, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 19.10.2018
Zmluva 9983561566 Skupinové úrazové poistenie pre školy 1 159.20 s DPH 12.10.2018 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 2124303098 Vodné a stočné 24.07.2018 - 11.10.2018 2 235,83 s DPH 22.11.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 27.11.2018
Zmluva 18/41/051/591 Vykonávanie absolventskej praxe s DPH 26.11.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 2430017379 Nákup potravín 195,13 s DPH 29.11.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 30.11.2018
Faktúra 1018120420 Ochrana osobných údajov za 12/2018 58,80 s DPH ZO/2018Z6174 03.12.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 04.12.2018
Zmluva SHNM-OD-2017/000654-024 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke s DPH 07.12.2018 Ministerstvo vnútra SR Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 2181200018 Informačná brožúrka W8 44,00 s DPH 05.12.2018 UMP SK, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 07.12.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3670