• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra 20/2019 Váha kompaktná stolová 148,50 s DPH 06.02.2019 LIBRA spol. s r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 11.02.2019 06.02.2019
  Faktúra 142/2020 pracovná zdravotná služba 50,00 s DPH 11.09.2020 ViGeR s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 14.09.2020 11.09.2020
  Faktúra 145/2020 Zákony v školskej praxi 45,35 s DPH 14.09.2020 RAABE Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 16.09.2020 14.09.2020
  Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov 300,00 s DPH 01.12.2020 Peter Šariščan Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 01.12.2020
  Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov 200,00 s DPH 02.09.2020 Peter Šariščan Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 02.09.2020
  Faktúra 1090/2020 Nákup potravín 264,67 s DPH 11.09.2020 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 16.09.2020 11.09.2020
  Faktúra 1091/2020 Nákup potravín 132,99 s DPH 11.09.2020 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 16.09.2020 11.09.2020
  Faktúra 144/2020 odpad 1 950,67 s DPH 11.09.2020 Mesto Košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 16.09.2020 11.09.2020
  Faktúra 143/2020 pracovné oblečenie 55,99 s DPH 11.09.2020 REMPO UNIVERS BB, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 16.09.2020 11.09.2020
  Zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby s DPH 09.09.2020 ViGeR s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 14.09.2020 09.09.2020
  Faktúra 146/2020 Telefónne poplatky 6,00 s DPH 16.09.2020 Orange Slovensko, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 17.09.2020 16.09.2020
  Faktúra 141/2020 pracovná zdravotná služba 50,00 s DPH 11.09.2020 ViGeR s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 14.09.2020 11.09.2020
  Faktúra 140/2020 Poplatky za telekomunikačné služby 48,41 s DPH 11.09.2020 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 14.09.2020 11.09.2020
  Faktúra 1089/2020 Nákup potravín 223,08 s DPH 09.09.2020 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 14.09.2020 09.09.2020
  Faktúra 1088/2020 Nákup potravín 134,11 s DPH 09.09.2020 Unique SR s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 14.09.2020 09.09.2020
  Faktúra 1087/2020 Nákup potravín 142,65 s DPH 09.09.2020 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 14.09.2020 09.09.2020
  Faktúra 1086/2020 Nákup potravín 364,58 s DPH 09.09.2020 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 14.09.2020 09.09.2020
  Zmluva Nájomná zmluva na krátkodobý nájom bytu 330,00 s DPH 02.09.2020 PhDr. Milan Kolcun Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 02.09.2020
  Zmluva Dohoda-zabezpečenie odborného výcviku pre žiakov OU s DPH 11.09.2020 Spojená škola s organizačnou zložkou Odborné učilište Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 11.09.2020
  Faktúra 1092/2020 Nákup potravín 41,97 s DPH 16.09.2020 Vamex, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 17.09.2020 16.09.2020
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5181