Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 265/2016 Svietidlo 2 515,20 s DPH 21.12.2016 Francerelax Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 2448607342 Telefónne poplatky 5,90 s DPH 18.06.2018 Orange Slovensko, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 20.06.2018
Faktúra 030-076066 Nákup potravín 478,48 s DPH 11.06.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 13.06.2018
Faktúra 10182966 Nákup potravín 61,18 s DPH 222/2018 13.06.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 15.06.2018
Faktúra 10182936 Nákup potravín 123,84 s DPH 220/2018 13.06.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 15.06.2018
Faktúra 030-076260 Nákup potravín 295,29 s DPH 221/2018 13.06.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 15.06.2018
Faktúra 770214805 Stravovacie poukážky 972,00 s DPH 2018020 13.06.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 18.06.2018
Faktúra 1800073 Pracovné odevy školská jedáleň 126,30 s DPH 1 12.06.2018 REMPO UNIVERS BB, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 20.06.2018
Faktúra 030-076666 Nákup potravín 232,02 s DPH 225/2018 18.06.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 19.06.2018
Faktúra 20182059 Nákup potravín 6,18 s DPH 224/2018 15.06.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 19.06.2018
Faktúra 10182988 Nákup potravín 173,98 s DPH 223/2018 15.06.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 19.06.2018
Faktúra 030-076823 Nákup potravín 210,21 s DPH 227/2018 18.06.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 20.06.2018
Faktúra 2018015 Právna služba - OS KE1 pod sp, zn.:17C/3/2017 600,00 s DPH 11.06.2018 JUDr. Alexander Farkašovský Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 13.06.2018
Faktúra 026-197734 Nákup potravín 14,90 s DPH 228/2018 18.06.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 20.06.2018
Faktúra 2018459 Čistiace potreby 54,31 s DPH 2018021 18.06.2018 CATO Agency, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 21.06.2018
Faktúra 026-198054 Nákup potravín 375,16 s DPH 19.06.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 21.06.2018
Faktúra 026-197763 Nákup potravín 13,37 s DPH 19.06.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 21.06.2018
Faktúra 10183035 Nákup potravín 239,37 s DPH 19.06.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 21.06.2018
Faktúra 10183094 Nákup potravín 37,39 s DPH 232/2018 20.06.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 22.06.2018
Faktúra 3180411 Čistiace potreby 507,20 s DPH 2018023 20.06.2018 Šuchterová - Upratovací servis, spoločnosť s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 25.06.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3326