Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 306/2015 práce a materiál v ŠJ 223,00 s DPH 22.12.2015 MAJUDA s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 112/2017 stravné lístky 676,00 s DPH 30.06.2017 Edenred Slovakia, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 105/2017 mobilné poplatky 84,35 s DPH 13.06.2017 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 106/2017 Čistiace potreby 92,82 s DPH 15.06.2017 Cato agency Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 107/2017 mobil 5,90 s DPH 19.06.2017 Orange a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 108/2017 Čistiace potreby 81,41 s DPH 20.06.2017 Cato agency Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 109/2017 Čistiace a upratovacie potreby 339,92 s DPH 20.06.2017 Šuchterová, upratovací servis Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 109/2017 Čistiace a upratovacie potreby 480,43 s DPH 22.06.2017 Šuchterová, upratovací servis Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 111/2017 prenájom kopírky 86,77 s DPH 26.06.2017 Tecos Košice spol. s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 113/2017 kopírovacie služby 431,92 s DPH 30.06.2017 RICOH Slovakia s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 103/2017 komunálny odpad 1 275.12 s DPH 13.06.2017 Mesto Košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 114/2017 pevná linka 25,24 s DPH 30.06.2017 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 115/2017 plyn 59,00 s DPH 03.07.2017 SPP a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 116/2017 BOZP 70,00 s DPH 06.07.2017 Filip Šamaj Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 117/2017 Tlačiva 45,16 s DPH 06.07.2017 Šeft Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 119/2017 elektrina 496,45 s DPH 12.07.2017 VSE a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 118/2017 elektrina 42,12 s DPH 17.07.2017 VSE a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 121/2017 maliarske potreby 30,73 s DPH 14.04.2017 Farby Kušnír, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 104/2017 odber podzemných vôd 107,00 s DPH 13.06.2017 Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 102/2017 elektrina 534,64 s DPH 09.06.2017 VSE a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2695