Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra F-82/2012 Činnosť technika BOZP a PO 70,00 s DPH Zmluva č.5/2012 22.06.2012 Filip Šamaj RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 153/2013 kopírovanie 47,65 s DPH ZOZSP 03.10.2013 Impromat-Slov, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 51/2013 kopírovanie 9,98 s DPH ZOZSP 03.04.2013 Impromat-Slov, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 1018050460 Výkon zodpovednej osoby za 05/2018 Ochrana osobných údajov 58,80 s DPH ZO/2018Z6174 ZO/2018Z6174 02.05.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 07.05.2018
Faktúra 1018072155 Ochrana osobných údajov za 07/2018 58,80 s DPH ZO/2018Z6174 ZO/2018Z6174 02.07.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 04.07.2018
Faktúra 1018083766 Výkon zodpovednej osoby za 08/2018 58,80 s DPH ZO/2018Z6174 ZO/2018Z6174 01.08.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 03.08.2018
Faktúra 1018090417 Ochrana osobných údajov za 09/2018 58,80 s DPH ZO/2018Z6174 ZO/2018Z6174 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 05.09.2018
Faktúra 1018060924 Ochrana osobných údajov za 06/2018 58,80 s DPH ZO/2018Z6174 ZO/2018Z6174 04.06.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 06.06.2018
Faktúra 1018120420 Ochrana osobných údajov za 12/2018 58,80 s DPH ZO/2018Z6174 03.12.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 04.12.2018
Faktúra 1018100421 Ochrana osobných údajov za 10/2018 58,80 s DPH ZO/2018Z6174 ZO/2018Z6174 01.10.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 03.10.2018
Faktúra 2018/0038 Činnosť technika BOZP a PO za 1,2,3/2018 70,00 s DPH YO/2018Z6174 YO/2018Z6174 05.04.2018 Filip Šamaj Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 13.04.2018
Faktúra 1018040714 Výkon zodpovednej osoby za 03/2018 Ochrana osobných údajov 58,80 s DPH YO/2018Z6174 09.04.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 13.04.2018
Faktúra 201804003 Poskytnutie technológie na zníženie nákladov za teplo 03,04/2018 4 800.00 s DPH TČ 2013001 21.09.2018 STAVTRADE Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 25.09.2018
Faktúra 201805004 Poskytnutie technológie na zníženie nákladov za teplo 05/2018 2 400,00 s DPH TČ 2013001 24.09.2018 STAVTRADE Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 26.09.2018
Faktúra 201806005 Poskytnutie technológie na zníženie nákladov za teplo 06/2018 2 400.00 s DPH TČ 2013001 26.09.2018 STAVTRADE Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 28.09.2018
Faktúra 201802001 Poskytnutie technológie na dosiahnutie zníženia nákladov 4 800,00 s DPH TČ 2013001 TČ 2013001 22.03.2018 Ing. Ernest Oceľák - STAVTRADE Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 26.03.2018
Faktúra 201805004 Poskytnutie technológie na dosiahnutie zníženia nákladov 2 400,00 s DPH TČ 2013001 TČ 2013001 09.05.2018 Ing. Ernest Oceľák - STAVTRADE Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 11.05.2018
Faktúra 201811009 Poskytnutie technológie na zníženie nákladov za teplo 3 746,00 s DPH TČ 2013001 TČ 2013001 06.12.2018 STAVTRADE Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 17.12.2018
Faktúra 201810007 Poskytnutie technológie na zníženie nákladov za teplo 3 746,00 s DPH TČ 2013001 TČ 2013001 05.11.2018 STAVTRADE Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 17.12.2018
Faktúra 201807006 Poskytnutie technológie na zníženie nákladov za teplo 3 746,00 s DPH TČ 2013001 TČ 2013001 30.07.2018 STAVTRADE Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 17.07.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3713