Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra F-1/2012 Dodávka plynu 01/2012 178,00 s DPH 9103109755 04.01.2012 SPP, a.s RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 1212/2019 Nákup potravín 85,91 s DPH 28.08.2019 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 30.08.2019
Faktúra 116/2019 Elektrina 2 734,00 s DPH 01.08.2019 ELGAS k.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 05.08.2019
Faktúra 117/2019 Výkon zodpovednej osoby za 07/2019 58,80 s DPH 02.08.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 09.08.2019
Faktúra 118/2019 Poplatky za telekomunikačné služby 25,24 s DPH 13.08.2019 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 15.08.2019
Faktúra 119/2019 Poplatky za telekomunikačné služby 166,22 s DPH 13.08.2019 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 15.08.2019
Faktúra 120/2019 Telefónne poplatky 5,90 s DPH 19.08.2019 Orange Slovensko, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 21.08.2019
Faktúra 121/2019 Odborný mesačník PaM 76,00 s DPH 19.08.2019 Poradca, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 21.08.2019
Faktúra 122/2019 vodné stočne 2 433,00 s DPH 20.08.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 22.08.2019
Faktúra 123/2019 Počítačová sieť SANET 07-09/2019 150,00 s DPH 20.08.2019 Sanet Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 22.08.2019
Faktúra 124/2019 Slovak Spectator 65,00 s DPH 20.08.2019 Petit Press a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 22.08.2019
Faktúra 125/2019 Seminár 15,00 s DPH 23.08.2019 ArtEdu spol. s r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 27.08.2019
Faktúra 1211/2019 Nákup potravín 92,90 s DPH 26.08.2019 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 27.08.2019
Faktúra 126/2019 Seminár 35,00 s DPH 27.08.2019 Kantorka, n.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 30.08.2019
Faktúra 127/2019 Kábel 43,40 s DPH 28.08.2019 Datacomp, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 02.09.2019
Faktúra 1213/2019 Nákup potravín 696,96 s DPH 28.08.2019 INMEDIA, spol.s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 30.08.2019
Faktúra 114/2019 Poplatky za telekomunikačné služby 59,12 s DPH 11.07.2019 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 15.07.2019
Faktúra 144/2019 Výkon zodpovednej osoby za 10/2019 58,80 s DPH 01.10.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 03.10.2019
Faktúra 143/2019 Elektrina 2 734.00 s DPH 01.10.2019 ELGAS k.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 03.10.2019
Faktúra 130/2019 vodné stočne 107,00 s DPH 03.09.2019 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 05.09.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4653