Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra F-1/2012 Dodávka plynu 01/2012 178,00 s DPH 9103109755 04.01.2012 SPP, a.s RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 10182936 Nákup potravín 123,84 s DPH 220/2018 13.06.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 15.06.2018
Faktúra 030-075801 Nákup potravín 405,40 s DPH 217/2018 08.06.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 12.06.2018
Faktúra 10182855 Nákup potravín 163,11 s DPH 216/2018 08.06.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 12.06.2018
Faktúra 2290085968 Elektrina 268,45 s DPH 11.06.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 13.06.2018
Faktúra 300941806 Počítačové siete SANET 04-06/2018 150,00 s DPH 30094/14 17.05.2018 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 22.05.2018
Faktúra 2290060970 Elektrina 488,95 s DPH 11.06.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 14.06.2018
Faktúra 2018015 Právna služba - OS KE1 pod sp, zn.:17C/3/2017 600,00 s DPH 11.06.2018 JUDr. Alexander Farkašovský Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 13.06.2018
Faktúra 10182877 Nákup potravín 29,57 s DPH 11.06.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 13.06.2018
Faktúra 030-076066 Nákup potravín 478,48 s DPH 11.06.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 13.06.2018
Faktúra 10182966 Nákup potravín 61,18 s DPH 222/2018 13.06.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 15.06.2018
Faktúra 030-076260 Nákup potravín 295,29 s DPH 221/2018 13.06.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 15.06.2018
Faktúra 8211050438 Poplatky za telekomunikačné služby 72,38 s DPH 11.06.2018 T-com Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 13.06.2018
Faktúra 770214805 Stravovacie poukážky 972,00 s DPH 2018020 13.06.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 18.06.2018
Faktúra 1800073 Pracovné odevy školská jedáleň 126,30 s DPH 1 12.06.2018 REMPO UNIVERS BB, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 20.06.2018
Faktúra 030-076666 Nákup potravín 232,02 s DPH 225/2018 18.06.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 19.06.2018
Faktúra 20182059 Nákup potravín 6,18 s DPH 224/2018 15.06.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 19.06.2018
Faktúra 10182988 Nákup potravín 173,98 s DPH 223/2018 15.06.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 19.06.2018
Faktúra 2448607342 Telefónne poplatky 5,90 s DPH 18.06.2018 Orange Slovensko, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 20.06.2018
Faktúra 030-076823 Nákup potravín 210,21 s DPH 227/2018 18.06.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 20.06.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3383