Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Nájomná zmluva na krátkodobý nájom bytu 320,00 s DPH 02.09.2019 Mgr. Mikuláš Kurimský Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Nájomná zmluva na krátkodobý nájom bytu 330,00 s DPH 02.09.2020 RNDr. Anna Blahová, CSc. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 02.09.2014 AG-2 s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva SHNM-OD-2017/000654-024 Dodatok č.2 s DPH 29.11.2019 Ministerstvo vnútra SR Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov 300,00 s DPH 04.12.2019 Peter Šariščan Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Zmluva 199/§52a/2014/ŠR dodatok č.1 s DPH 09.09.2014 ÚPSVaR Košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov 200,00 s DPH 02.09.2019 Peter Šariščan Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 163/§10/2014/AC dohoda o zabezpečení prác pre občanov v hmotnej núdzi s DPH 26.09.2014 ÚPSVaR Košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Dohoda o zabezpečení a realizácii praktického vyučovania s DPH 03.09.2014 Spojená škola Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Nájomná zmluva na krátkodobý nájom bytu 300,00 s DPH 02.09.2020 Andrea Liptáková Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Zmluva Zmluva o nájme bytu 330,00 s DPH 27.08.2014 PhDr. Milan Kolcun Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Nájomná zmluva na krátkodobý nájom bytu 330,00 s DPH 02.09.2020 PhDr. Milan Kolcun Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Zmluva 19/41/051/561 Vykonávanie absolventskej praxe absolventom školy s DPH 22.11.2019 ÚPSVaR Košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby s DPH 09.09.2020 ViGeR s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 14.09.2020
Zmluva dodatok č. 2 k zmluve 2012_PKR_PO_KE_036 Zmluva o o nájme nebytových priestorov s DPH 20.10.2014 Metodicko-Pedagogické Centrum Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 18/41/051/681 Vykonávanie absolventskej praxe s DPH 13.12.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov 200,00 s DPH 02.09.2020 Peter Šariščan Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov 300,00 s DPH 01.12.2020 Peter Šariščan Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Zmluva Dohoda-zabezpečenie odborného výcviku pre žiakov OU s DPH 11.09.2020 Spojená škola s organizačnou zložkou Odborné učilište Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 06.05.2014 ERIK s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3713