Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra F-1/2012 Dodávka plynu 01/2012 178,00 s DPH 9103109755 04.01.2012 SPP, a.s RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 286/2015 cajon 89,00 s DPH 14.12.2015 TM Sound s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 297/2015 stoličky ŠJ 476,00 s DPH 17.12.2015 ASKO nábytok Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 296/2015 mobil 10,00 s DPH 17.12.2015 Orange a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 295/2015 mobil 5,90 s DPH 17.12.2015 Orange a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2015088 stoličky ŠJ 476,00 s DPH 16.12.2015 ASKO nábytok Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 293/2015 záloha za elektrickú energiu 940,00 s DPH 16.12.2015 VSE a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 292/2015 doplatok za elektrickú energiu 194,73 s DPH 16.12.2015 VSE a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 289/2015 tonery 359,14 s DPH 16.12.2015 TECOS s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2015087 tonery 359,14 s DPH 11.12.2015 TECOS s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 291/2015 tonery 718,27 s DPH 16.12.2015 TECOS s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 290/2015 kancelársky materiál 215,83 s DPH 16.12.2015 TECOS s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 288/2015 kopírovacie služby 286,94 s DPH 14.12.2015 RICOH Slovakia s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 287/2015 finančné vysporiadanie 1.1.2015-30.11.2015 2 301.24 s DPH 14.12.2015 VSE a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 283/2015 IT materiál 72,76 s DPH 11.12.2015 Datacomp s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2015089 licencia 83,99 s DPH 09.12.2015 ALZA Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2015084 IT materiál 72,76 s DPH 11.12.2015 Datacomp s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 65433192 poistenie 100,00 s DPH 10.12.2015 Allianz SP Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 282/2015 poistenie majetku 100,00 s DPH 11.12.2015 Allianz-SP a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 281/2015 maliarske a údržbárske potreby 440,96 s DPH 11.12.2015 MPL TRADING s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2404
  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo