• NA STIAHNUTIE

     • Inovovaný školský vzdelávací program (školskom roku 2020/2021 platí pre 1. - 5. ročník) PDF
     • Vnútorný poriadok školy 2020/21 PDF TXT
     • Pôdorys školy 2020/21 PDF
     • Prázdniny v šk. roku 2020/2021 PDF
     • Triedni učitelia v šk. roku 2020/2021 PDF
     • Zvonenie PDF
     • Školský kalendár 2020/2021 - pripravujeme
     • Rozpis kabinetov 2020/21 PDF
     • Vyhlásenie k poukazaniu 2 % pre občianske združenie (PDF)
     • Sprievodca 2020/2021 (web)


      

     Aktualizované 26. 11. 2020