• NA STIAHNUTIE

     • Inovovaný školský vzdelávací program (školskom roku 2022/2023 platí pre 1. - 5. ročník) PDF
     • Vnútorný poriadok školy 2022/23 pdf
     • Pôdorys školy 2022/23 PDF
     • Prázdniny v šk. roku 2022/23 PDF
     • Triedni učitelia v šk. roku 2022/23 PDF
     • Zvonenie 2022/23 PDF
     • Školský kalendár 2022/23 PDF
     • Rozpis kabinetov 2022/23 PDF
     • Sprievodca školským rokom 2022/2023 (web)


     Aktualizované 18. 10. 2022