• NA STIAHNUTIE

     • Školský vzdelávací program (v školskom roku 2018/2019 platí pre 5. ročník) PDF
     • Inovovaný školský vzdelávací program (školskom roku 2018/2019 platí pre 1. - 4. ročník) PDF
     • Vnútorný poriadok školy 2018/19 PDF
     • Pôdorys školy 2019/20 PDF
     • Prázdniny v šk. roku 2019/2020 PDF
     • Triedni učitelia v šk. roku 2019/2020 PDF
     • Zvonenie PDF
     • Školský kalendár 2019/20 (PDF)
     • Rozpis kabinetov 2019/20 (PDF)
     • Vyhlásenie k poukazaniu 2 % pre občianske združenie (PDF)
     • Pedagogicko-organizačné pokyny 2019/2020 (web)


      

     Aktualizované 13. 9. 2019