Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra F-75/2012 Tlačivá 97,08 s DPH Zálohová faktúra F-72/2012 19.06.2012 ŠEVT, a.s. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-40/2012 Tlačivá 55,30 s DPH Zálohová faktúra F-33/20125 21.03.2012 ŠEVT, a.s. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-29/2012 Predplatné "Škola 2012" 20,00 s DPH Zálohová faktúra F -14/2012 02.03.2012 JurisDat - M.Medlen RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-33/2012 Tlačivá 55,30 s DPH Zálohová faktúra 15.03.2012 ŠEVT, a.s. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-61/2012 Služby STP APV 155,35 s DPH Zálohová faktúra 14.05.2012 IVES Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-48/2012 Tlačivá 142,07 s DPH Zálohová faktúra 11.04.2012 ŠEVT, a.s. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-72/2012 Tlačivá 97,08 s DPH Zálohová faktúra 06.06.2012 ŠEVT, a.s. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-68/2012 Dodanie a montáž okien 11 860.01 s DPH Zálohová faktúra 18.05.2012 Bc. Štefan Petrik - STAVPET RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 1018060924 Ochrana osobných údajov za 06/2018 58,80 s DPH ZO/2018Z6174 ZO/2018Z6174 04.06.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 06.06.2018
Faktúra 1018072155 Ochrana osobných údajov za 07/2018 58,80 s DPH ZO/2018Z6174 ZO/2018Z6174 02.07.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 04.07.2018
Faktúra 1018050460 Výkon zodpovednej osoby za 05/2018 Ochrana osobných údajov 58,80 s DPH ZO/2018Z6174 ZO/2018Z6174 02.05.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 07.05.2018
Faktúra 1018083766 Výkon zodpovednej osoby za 08/2018 58,80 s DPH ZO/2018Z6174 ZO/2018Z6174 01.08.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 03.08.2018
Faktúra 1018090417 Ochrana osobných údajov za 09/2018 58,80 s DPH ZO/2018Z6174 ZO/2018Z6174 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 05.09.2018
Faktúra 2018/0038 Činnosť technika BOZP a PO za 1,2,3/2018 70,00 s DPH YO/2018Z6174 YO/2018Z6174 05.04.2018 Filip Šamaj Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 13.04.2018
Faktúra 201806005 Poskytnutie technológie na zníženie nákladov za teplo 06/2018 2 400,00 s DPH TČ 2013001 26.09.2018 STAVTRADE Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 28.09.2018
Faktúra 201805004 Poskytnutie technológie na dosiahnutie zníženia nákladov 2 400,00 s DPH TČ 2013001 TČ 2013001 09.05.2018 Ing. Ernest Oceľák - STAVTRADE Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 11.05.2018
Faktúra 201802001 Poskytnutie technológie na dosiahnutie zníženia nákladov 4 800,00 s DPH TČ 2013001 TČ 2013001 22.03.2018 Ing. Ernest Oceľák - STAVTRADE Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 26.03.2018
Faktúra 136/2013 Finančný spravodajca 2014 19,98 s DPH SMZ14/C006 02.09.2013 Poradca podnikateľa, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 5590027971 Služby STP APV 155,35 s DPH R1331/2008 R1331/2008 25.06.2018 IVES Košice Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 29.06.2018
Faktúra F-83/2012 Dodanie a montáž okien 11 860.01 s DPH K zálohovej fa F - 68/2012 25.06.2012 Bc. Štefan Petrik - STAVPET RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2336
  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo