Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 1187/2022 Nákup potravín 99,31 s DPH 30.09.2022 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 03.10.2022
Faktúra 1186/2022 Nákup potravín 284,48 s DPH 30.09.2022 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 03.10.2022
Faktúra 188/2022 elektroinštalácia 993,00 s DPH 30.09.2022 Imrich Mazág - ASTUR Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 03.10.2022
Faktúra 186/2022 BOZP 7-9/2022 84,00 s DPH 29.09.2022 Filip Šamaj Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 03.10.2022
Faktúra 185/2022 Internet 7-9/2022 150,00 s DPH 29.09.2022 Sanet Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 03.10.2022
Faktúra 1185/2022 Nákup potravín 832,27 s DPH 29.09.2022 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 03.10.2022
Faktúra 1184/2022 Nákup potravín 223,96 s DPH 29.09.2022 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 03.10.2022
Faktúra 1183/2022 Nákup potravín 175,45 s DPH 28.09.2022 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 29.09.2022
Faktúra 1182/2022 Nákup potravín 199,65 s DPH 27.09.2022 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 28.09.2022
Faktúra 187/2022 prenajom kopirovacich strojov 454,60 s DPH 26.09.2022 TECOS Košice, spol.s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 03.10.2022
Faktúra 1181/2022 Nákup potravín 244,60 s DPH 26.09.2022 UNIQUE SR s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 27.09.2022
Faktúra 1180/2022 Nákup potravín 470,70 s DPH 26.09.2022 Bidfood Slovakia Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 27.09.2022
Faktúra 1179/2022 Nákup potravín 728,56 s DPH 26.09.2022 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 27.09.2022
Faktúra 1178/2022 Nákup potravín 344,08 s DPH 23.09.2022 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 26.09.2022
Faktúra 1177/2022 Nákup potravín 704,86 s DPH 23.09.2022 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 26.09.2022
Faktúra 184/2022 vzdelávací kurz FG 110,00 s DPH 21.09.2022 Junior Achievemenst Slovensko n.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 22.09.2022
Faktúra 1173/2022 Nákup potravín 619,56 s DPH 20.09.2022 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 22.09.2022
Zmluva Nájomná zmluva na krátkodobý nájom bytu s DPH 20.09.2022 Ing.Oliver Pruška Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Faktúra 1172/2022 Nákup potravín 34,56 s DPH 20.09.2022 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 22.09.2022
Zmluva Dohoda o zabezpečení a realizácii praktického vyučovania s DPH 20.09.2022 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
zobrazené záznamy: 1-20/4717