Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra F-1/2012 Dodávka plynu 01/2012 178,00 s DPH 9103109755 04.01.2012 SPP, a.s RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 219/2016 Technológia na zniženie nákladov 4 800,00 s DPH 23.11.2016 Stavtrade Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 51/2015 bicykel 1 099.00 s DPH 05.03.2015 Richar Litvin Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 216/2016 elektrina 87,65 s DPH 22.11.2016 VSE a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 50/2015 odpad 1 288,98 s DPH 03.03.2015 Mesto Košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 221/2016 zákony 12,00 s DPH 22.11.2016 Poradca s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 49/2015 mobilný telefón 23,04 s DPH 03.03.2015 O2 Slovakia s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 48/2015 školské tlačivá 54,90 s DPH 02.03.2015 ŠEVT a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 47/2015 sieťové prvky 114,08 s DPH 02.03.2015 Datacomp, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 46/2015 záloha za elektrickú energiu 2 510,00 s DPH 02.03.2015 VSE a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 45/2015 prenájom jedálne 33,59 s DPH 23.02.2015 Bytový podnik mesta Košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 53/2015 plyn 241,00 s DPH 05.03.2015 SPP a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 44/2015 Dataprojektory BenQ MS504 477,60 s DPH 23.02.2015 Datacomp, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 43/2015 kancelárske potreby 457,19 s DPH 20.02.2015 TECOS s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 41/2015 internet 1-3/2015 150,00 s DPH 19.02.2015 Sanet Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 42/2015 mobilný telefón 21,31 s DPH 20.02.2015 O2 Slovakia s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 220/2016 Čistiace potreby 241,19 s DPH 23.11.2016 Cato agency Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 221/2016 čistenie kanalizácie 284,27 s DPH 28.11.2016 Kontrakt JMV, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 231/2014 počítačová sieť 1-3/2015 150,00 s DPH 19.02.2015 Sanet Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 222/2016 prenájom priestorov 663,27 s DPH 30.11.2016 Štátna filharmónia Košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
zobrazené záznamy: 1-20/1901