Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra F-1/2012 Dodávka plynu 01/2012 178,00 s DPH 9103109755 04.01.2012 SPP, a.s RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 1236/2019 Nákup potravín 316,67 s DPH 16.09.2019 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 18.09.2019
Faktúra 1226/2019 Nákup potravín 171,48 s DPH 10.09.2019 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 11.09.2019
Faktúra 1227/2019 Nákup potravín 548,82 s DPH 10.09.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 12.09.2019
Faktúra 1228/2019 Nákup potravín 318,30 s DPH 10.09.2019 INMEDIA, spol.s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 12.09.2019
Faktúra 1229/2019 Nákup potravín 187,50 s DPH 10.09.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 12.09.2019
Faktúra 1230/2019 Nákup potravín 151,58 s DPH 10.09.2019 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 12.09.2019
Faktúra 136/2019 Právny kuriér 2019/2020 119,00 s DPH 10.09.2019 RAABE Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 12.09.2019
Faktúra 137/2019 Poplatky za telekomunikačné služby 92,68 s DPH 11.09.2019 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 13.09.2019
Faktúra 1231/2019 Nákup potravín 264,55 s DPH 12.09.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 16.09.2019
Faktúra 1232/2019 Nákup potravín 121,15 s DPH 12.09.2019 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 16.09.2019
Faktúra 1233/2019 Nákup potravín 126,23 s DPH 12.09.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 16.09.2019
Faktúra 138/2019 Telefónne poplatky 6,08 s DPH 16.09.2019 Orange Slovensko, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 18.09.2019
Faktúra 1234/2019 Nákup potravín 188,80 s DPH 16.09.2019 INMEDIA, spol.s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 18.09.2019
Faktúra 1235/2019 Nákup potravín 50,66 s DPH 16.09.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 18.09.2019
Faktúra 1237/2019 Nákup potravín 375,19 s DPH 16.09.2019 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 19.09.2019
Faktúra 1224/2019 Nákup potravín 625,34 s DPH 10.09.2019 Unique SR s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 11.09.2019
Faktúra 1238/2019 Nákup potravín 160,85 s DPH 16.09.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 19.09.2019
Faktúra 1239/2019 Nákup potravín 168,30 s DPH 16.09.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 19.09.2019
Faktúra 1240/2019 Nákup potravín 140,78 s DPH 16.09.2019 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 19.09.2019
zobrazené záznamy: 1-20/4717