Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra F-1/2012 Dodávka plynu 01/2012 178,00 s DPH 9103109755 04.01.2012 SPP, a.s RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 8219044851 Poplatky za telekomunikačné služby - T-com 57,98 s DPH 11.10.2018 T-com Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 17.10.2018
Faktúra 02400300/014589 Nákup potravín 155,83 s DPH 299/2018 09.10.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 11.10.2018
Faktúra 0240030/014767 Nákup potravín 416,97 s DPH 302/2018 09.10.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 11.10.2018
Faktúra 20183153 Nákup potravín 69,96 s DPH 300/2018 09.10.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 11.10.2018
Faktúra 10184355 Nákup potravín 79,74 s DPH 301/2018 09.10.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 11.10.2018
Faktúra 2018/0159 Činnosť technika BOZP a PO za 7,8,9/2018 70,00 s DPH 09.10.2018 Filip Šamaj Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 12.10.2018
Faktúra BRZ183902 Zber a odvoz odpadu za 09/2018 40,80 s DPH 09.10.2018 ESPIK Group s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 12.10.2018
Faktúra 2290060970 Elektrina 01092018 - 30092018 509,48 s DPH 09.10.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 12.10.2018
Faktúra 2290085968 Elektrina 01092018 - 30092018 43,20 s DPH 09.10.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 12.10.2018
Faktúra 10184378 Nákup potravín 257,35 s DPH 303/2018 10.10.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 16.10.2018
Faktúra 2430014936 Nákup potravín 584,91 s DPH 304/2018 10.10.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 16.10.2018
Faktúra 2290201831 Elektrina 01092018 - 30092018 307,30 s DPH 09.10.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 17.10.2018
Faktúra 8218045479 Telefónne poplatky 25,00 s DPH 08.10.2018 T-com Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 10.10.2018
Faktúra 1810001136 Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 19.10.2018 - 18.10.2019 39,24 s DPH 1/2018 11.10.2018 SOFT - GL s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 17.10.2018
Faktúra 118193580 Nákup potravín 459,47 s DPH 313/2018 15.10.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 17.10.2018
Faktúra 20181394 Nákup potravín 54,60 s DPH 308/2018 12.10.2018 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 17.10.2018
Faktúra 20181413 Nákup potravín 83,99 s DPH 312/2018 15.10.2018 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 17.10.2018
Faktúra 2426032126 Nákup potravín 673,36 s DPH 309/2018 15.10.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 17.10.2018
Faktúra 20183198 Nákup potravín 38,32 s DPH 306/2018 12.10.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 17.10.2018
zobrazené záznamy: 1-20/3713