Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra F-1/2012 Dodávka plynu 01/2012 178,00 s DPH 9103109755 04.01.2012 SPP, a.s RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 10181801 Nákup potravín 134,97 s DPH 10.04.2018 ERIK s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 13.04.2018
Faktúra 530810017 Nákup potravín 90,14 s DPH 04.04.2018 Inmedia Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 09.04.2018
Faktúra 10181651 Nákup potravín 126,90 s DPH 04.04.2018 ERIK s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 09.04.2018
Faktúra 4632 Nákup potravín 28,06 s DPH 04.04.2018 Metro s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 09.04.2018
Faktúra 264,84 Nákup potravín 264,84 s DPH 05.04.2018 HO&PE FAMILY, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 13.04.2018
Faktúra 4811 Nákup potravín 192,56 s DPH 06.04.2018 Metro s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 13.04.2018
Faktúra 118060143 Nákup potravín 288,35 s DPH 09.04.2018 Bidfood Slovakia s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 13.04.2018
Faktúra 20181222 Nákup potravín 65,64 s DPH 09.04.2018 ERIK s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 13.04.2018
Faktúra 4860 Nákup potravín 605,34 s DPH 09.04.2018 Metro s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 13.04.2018
Faktúra 10639 Nákup potravín 134,16 s DPH 09.04.2018 Metro s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 13.04.2018
Faktúra 5065 Nákup potravín 152,29 s DPH 11.04.2018 Metro s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 20.04.2018
Faktúra 50000016169 Nákup potravín 89,08 s DPH 29.03.2018 Šarišské pekárne Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 06.04.2018
Faktúra Nákup potravín 120,10 s DPH 11.04.2018 Bidfood Slovakia s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 20.04.2018
Faktúra 10181807 Nákup potravín 165,11 s DPH 11.04.2018 ERIK s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 20.04.2018
Faktúra 20181289 Nákup potravín 7,73 s DPH 12.04.2018 ERIK s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 20.04.2018
Faktúra 0114511017 Orange telefónne poplatky 5,96 s DPH 16.05.2018 Orange Slovensko, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 21.05.2018
Faktúra 10182445 Nákup potravín 166,73 s DPH 188/2018 16.05.2018 ERIK s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 18.05.2018
Faktúra 10181857 Nákup potravín 253,72 s DPH 12.04.2018 ERIK s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 20.04.2018
Faktúra 10181906 Nákup potravín 235,60 s DPH 16.04.2018 ERIK s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 20.04.2018
zobrazené záznamy: 1-20/3226