Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra F-1/2012 Dodávka plynu 01/2012 178,00 s DPH 9103109755 04.01.2012 SPP, a.s RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 1037/2019 Nákup potravín 208,68 s DPH 06.02.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 11.02.2019
Faktúra 18/2019 Poplatky za telekomunikačné služby 32,99 s DPH 05.02.2019 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 08.02.2019
Faktúra 19/2019 Ročný členský poplatok 33,00 s DPH 05.02.2019 Sanet Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 08.02.2019
Faktúra 20/2019 Váha kompaktná stolová 148,50 s DPH 06.02.2019 LIBRA spol. s r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 11.02.2019
Faktúra 21/2019 Elektrina za 02/2019 2 734.00 s DPH 11.02.2019 ELGAS k.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 14.02.2019
Faktúra 22/2017 Poplatky za telekomunikačné služby 60,70 s DPH 11.02.2019 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 15.02.2019
Faktúra 23/2019 Maliarsky a údržbársky materiál 456,18 s DPH 2019001 11.02.2019 Farby Kušnír, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 15.01.2019
Faktúra 1031/2019 Nákup potravín 918,59 s DPH 05.02.2019 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 08.02.2019
Faktúra 1032/2019 Nákup potravín 193,60 s DPH 05.02.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 08.02.2019
Faktúra 1033/2019 Nákup potravín 128,56 s DPH 06.02.2019 ATC-JR, s.r.o. (prevádzka Košice) Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 11.02.2019
Faktúra 1034/2019 Nákup potravín 175,03 s DPH 06.02.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 11.02.2019
Faktúra 1035/2019 Nákup potravín 33,05 s DPH 06.02.2019 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 11.02.2019
Faktúra 1036/2019 Nákup potravín 217,63 s DPH 06.02.2019 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 11.02.2019
Faktúra 1038/2019 Nákup potravín 271,84 s DPH 06.02.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 11.02.2019
Faktúra 1030/2019 Nákup potravín 126,01 s DPH 31.01.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 01.02.2019
Faktúra 1039/2019 Nákup potravín 132,53 s DPH 07.02.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 11.02.2019
Faktúra 1040/2019 Nákup potravín 50,33 s DPH 08.02.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 11.02.2019
Faktúra 1041/2019 Nákup potravín 135,60 s DPH 08.02.2019 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 11.02.2019
Faktúra 1042/2019 Zber a odvoz odpadu za 01/2019 40,80 s DPH 08.02.2019 ESPIK Group s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 11.02.2019
zobrazené záznamy: 1-20/4153