Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva s DPH
VO: Podlimitná zákazka INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ s DPH 29.10.2013
VO: Podlimitná zákazka Zateplenie objektov gymnázia a rekonštrukcia školského dvora s DPH 29.10.2013
VO: Podlimitná zákazka Zateplenie objektov gymnázia a rekonštrukcia školského dvora s DPH 29.10.2013
VO: Podlimitná zákazka 7 Zateplenie objektov gymnázia a rekonštrukcia školského dvora 539 344,94 s DPH
Vestnik_vyzva_GymnaziumPM.pdf
29.10.2013
VO: Podlimitná zákazka Zateplenie objektov gymnázia a rekonštrukcia školského dvora s DPH 29.10.2013
VO: Podlimitná zákazka Vysvetlenie súťažných podkladov s DPH 29.10.2013
Faktúra 84/2022 školenie 50,00 s DPH 06.04.2022 The Duke of Edinburgh´s Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 07.04.2022
Faktúra 69/2022 členský príspevok The Duke of Edinburgh´s 880,00 s DPH 24.03.2022 The Duke of Edinburgh´s Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 28.03.2022
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 04.04.2022 1st CLASS AGENCY, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Faktúra 218/2014 sada vlajok a zástav SR + EU 128,16 s DPH 10.11.2014 2U s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2022017 vlajky EU + SR 45,30 s DPH 20.04.2022 2U s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Faktúra 94/2022 vlajky EU + SR 45,30 s DPH 2022017 20.04.2022 2U s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 22.04.2022
Objednávka 2014065 sada vlajok a zástav SR + EU 128,16 s DPH 10.11.2014 2U s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 121/2012 Učebné pomcky 83,16 s DPH 26.09.2012 2U spol. s r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 167/2020 brožúry 702,00 s DPH 14.10.2020 2impress s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 15.10.2020
Faktúra 202/2021 Nástenka s hliníkovám rámom 94,20 s DPH 2021079 2021081 29.09.2021 A J Produkty a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 01.10.2021
Objednávka 202/2021 Nástenka s hliníkovám rámom 94,20 s DPH 2021081 28.09.2021 A J Produkty a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 29.09.2021
Objednávka 2021086 Nástenka s hliníkovám rámom 45,00 s DPH 01.10.2021 A J Produkty a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 05.10.2021
Faktúra 209/2021 Nástenka s hliníkovám rámom 45,00 s DPH 2021086 01.10.2021 A J Produkty a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 05.10.2021
zobrazené záznamy: 1-20/4717