Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Podlimitná zákazka INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ s DPH 29.10.2013
VO: Podlimitná zákazka Zateplenie objektov gymnázia a rekonštrukcia školského dvora s DPH 29.10.2013
Zmluva s DPH
VO: Podlimitná zákazka 7 Zateplenie objektov gymnázia a rekonštrukcia školského dvora 539 344,94 s DPH
Vestnik_vyzva_GymnaziumPM.pdf
29.10.2013
VO: Podlimitná zákazka Zateplenie objektov gymnázia a rekonštrukcia školského dvora s DPH 29.10.2013
VO: Podlimitná zákazka Zateplenie objektov gymnázia a rekonštrukcia školského dvora s DPH 29.10.2013
VO: Podlimitná zákazka Vysvetlenie súťažných podkladov s DPH 29.10.2013
Faktúra 218/2014 sada vlajok a zástav SR + EU 128,16 s DPH 10.11.2014 2U s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2014065 sada vlajok a zástav SR + EU 128,16 s DPH 10.11.2014 2U s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 121/2012 Učebné pomcky 83,16 s DPH 26.09.2012 2U spol. s r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 167/2020 brožúry 702,00 s DPH 14.10.2020 2impress s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 15.10.2020
Faktúra 202/2021 Nástenka s hliníkovám rámom 94,20 s DPH 2021079 2021081 29.09.2021 A J Produkty a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 01.10.2021
Faktúra 209/2021 Nástenka s hliníkovám rámom 45,00 s DPH 2021086 01.10.2021 A J Produkty a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 05.10.2021
Objednávka 2021086 Nástenka s hliníkovám rámom 45,00 s DPH 01.10.2021 A J Produkty a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 05.10.2021
Objednávka 2021081 Nástenka s hliníkovám rámom 94,20 s DPH 28.09.2021 A J Produkty a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 29.09.2021
Objednávka 202/2021 Nástenka s hliníkovám rámom 94,20 s DPH 2021081 28.09.2021 A J Produkty a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 29.09.2021
Faktúra 1/2020 spracovanie a schválenie žiadosti k projektu vzdelávanie 3 600,00 s DPH 14.02.2020 A4A - Agency 4 Academy ,s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 19.02.2020
Zmluva Zmluva o spolupráci a poradenstve s DPH 11.02.2019 A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 47/2019 Žiadosť o NFP 360,00 s DPH 04.03.2019 A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 15.03.2019
Faktúra 22/2017 akum. skrutkovač 68,99 s DPH 10.02.2017 ABC fachcentrum, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
zobrazené záznamy: 1-20/4153