Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Dohoda-zabezpečenie odborného výcviku pre žiakov OU s DPH 06.09.2021 Spojená škola s organizačnou zložkou Odborné učilište Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Zmluva dodatok č. 2 k zmluve 2012_PKR_PO_KE_036 Zmluva o o nájme nebytových priestorov s DPH 20.10.2014 Metodicko-Pedagogické Centrum Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva rámcová kúpna zmluva s DPH 30.08.2019 ERIK s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Dohoda-zabezpečenie odborného výcviku pre žiakov OU s DPH 03.09.2019 Spojená škola s organizačnou zložkou Odborné učilište Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 163/§10/2014/AC dodatok č. 1 k dohode o zabezpečení prác pre občanov v hmotnej núdzi s DPH 11.12.2014 ÚPSVaR Košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 2013001 Teplo s DPH 04.01.2022 Bavaria s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Objednávka 2019022 oprava dataprojektorov s DPH 17.09.2019 Projector services s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva kúpna zmluva s DPH 02.09.2019 ATC-JR s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 19/41/051/377 Vykonávanie absolventskej praxe absolventom školy s DPH 25.09.2019 ÚPSVaR Košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 19/41/051/378 Vykonávanie absolventskej praxe absolventom školy s DPH 25.09.2019 ÚPSVaR Košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva rámcová kúpna zmluva s DPH 30.08.2019 INMEDIA, spol. s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva rámcová kúpna zmluva s DPH 30.08.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2014064 prenájom priestorov - imatrikulácia s DPH 28.10.2014 Štátna filharmónia Košice Dom umenia Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva dodatok c. 2021001 dodávka tepla s DPH 11.01.2021 STAVTRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 27.10.2021
Zmluva 10/2019 kúpna zmluva s DPH 02.09.2019 Vamex, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 19/41/051/561 Vykonávanie absolventskej praxe absolventom školy s DPH 22.11.2019 ÚPSVaR Košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2014056 plastové okná + pult v školskej jedálni s DPH 23.10.2014 EUROTRADE EU s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva SHNM-OD-2017/000654-024 Dodatok č.2 s DPH 29.11.2019 Ministerstvo vnútra SR Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Dohoda o zabezpečení a realizácii praktického vyučovania s DPH 03.09.2014 Spojená škola Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2014052 servis počítačovej siete a televízneho okruhu s DPH 03.10.2014 Elfa s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
zobrazené záznamy: 1-20/4717