Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra Nákup potravín s DPH 12.03.2018 Metro s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 23.03.2018
Zmluva Zmluva o dielo s DPH 23.09.2020 Darien, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Zmluva 163/§10/2014/AC Dodatok č. 2 k dohode o zabezpečení prác pre občanov v hmotnej núdzi s DPH 29.12.2015 ÚPSVaR Košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Zmluva o spolupráci a poradenstve s DPH 11.02.2019 A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 20/41/051/240 Vykonávanie absolventskej praxe absolventom školy s DPH 22.09.2020 ÚPSVaR Košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Zmluva 52/§52a/2015/ŠR dohoda o vykonávaní AČ s DPH 24.02.2015 ÚPSVaR Košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva dodatok č. 1 k zmluve 2012_PKR_PO_KE_036 Zmluva o o nájme nebytových priestorov s DPH 30.01.2014 Metodicko-Pedagogické Centrum Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 20/41/051/237 Vykonávanie absolventskej praxe absolventom školy s DPH 22.09.2020 ÚPSVaR Košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Zmluva 20/41/051/234 Vykonávanie absolventskej praxe absolventom školy s DPH 22.09.2020 ÚPSVaR Košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Zmluva 17/41/051/656 Vykonávanie absolventskej praxe absolventa školy s DPH 10.10.2017 ÚPSVaR Košice Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 1 - 127/§52a/2017/NP PZ VAOTP-3 Dodatok č. 1 s DPH 18.09.2017 ÚPSVaR Košice Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Dodatok č.1 s DPH 24.08.2021 LAMA energy a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Zmluva 19/41/051/378 Vykonávanie absolventskej praxe absolventom školy s DPH 25.09.2019 ÚPSVaR Košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 19/41/051/377 Vykonávanie absolventskej praxe absolventom školy s DPH 25.09.2019 ÚPSVaR Košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 20/41/010/318 Hmotná núdza - Dohoda 2021 s DPH 01.12.2020 ÚPSVaR Košice Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Zmluva 19/41/010/147 Hmotná núdza - Dohoda 2019/2020 s DPH 04.03.2019 ÚPSVaR Košice Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Dohoda-zabezpečenie odborného výcviku pre žiakov OU s DPH 11.09.2020 Spojená škola s organizačnou zložkou Odborné učilište Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 31.05.2021 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci s DPH 31.05.2021 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Zmluva Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci s DPH 31.05.2021 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
zobrazené záznamy: 1-20/4153