Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra F-1/2012 Dodávka plynu 01/2012 178,00 s DPH 9103109755 04.01.2012 SPP, a.s RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-45/2012 Telefónne poplatky (pevná linka, internet) 89,09 s DPH 9900115354 11.04.2012 Slovak Telecom, a.s. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Z-3/2012 Krajské kolo Olympiády v ŠJ 2012 96,23 s DPH 07.03.2012 Krajský školský úrad v Košiciach RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-31/2012 Telefónne poplatky (pevná linka, internet) 123,73 s DPH 9900115354 08.03.2012 Slovak Telecom, a.s. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-32/2012 Činnosť technika BOZP a PO 82,98 s DPH 1/2005 12.03.2012 Haspotex RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-33/2012 Tlačivá 55,30 s DPH Zálohová faktúra 15.03.2012 ŠEVT, a.s. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-34/2012 Vyúčtovanie tepla a TÚV 2011 -1 130,03 s DPH Dobropis 1170190216 13.03.2012 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-35/2012 Dodávka tepla a TÚV 02/2012 8 397,73 s DPH 1170190216 19.03.2012 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Z-4/20102 Regionálne kolo v basketbale dievčat SŠ 149,27 s DPH 26.03.2012 Krajský školský úrad v Košiciach RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-40/2012 Tlačivá 55,30 s DPH Zálohová faktúra F-33/20125 21.03.2012 ŠEVT, a.s. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-41/2012 Vyúčtovanie tepla a TÚV 2010 -2 345,74 s DPH Dobropis 29.03.2012 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-42/2012 Výučba AJ 03/2012 663,00 s DPH 30.03.2012 EduCenter - Mgr. Gabriela Szabóová RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-43/2012 Nákup pevného disku 66,00 s DPH 03.04.2012 Radix, s.r.o. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-44/2012 Dodávka plynu 04/2012 99,00 s DPH 9103109755 03.04.2012 SPP, a.s RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-47/2012 Materiál 1 312,62 s DPH 17.04.2012 Hornbach, s.r.o. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-30/2012 Dodávka plynu 03/2012 173,00 s DPH 9103109755 02.03.2012 SPP, a.s RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-48/2012 Tlačivá 142,07 s DPH Zálohová faktúra 11.04.2012 ŠEVT, a.s. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-49/2012 Mobil Šmihuľová 13.4.12 - 12.5.12 6,32 s DPH A4174472 18.04.2012 ORANGE Slovensko a.s. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-50/2012 Mobil RNDr. Furárová 13.4.12 - 12.5.12 21,12 s DPH A3318848 18.04.2012 ORANGE Slovensko a.s. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-51/2012 Mobil Mgr. Marinčák 13.4.12 - 12.5.12 30,94 s DPH A1426667 18.04.2012 ORANGE Slovensko a.s. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
zobrazené záznamy: 1-20/4717