Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 32/2013 plyn 182,00 s DPH 04.03.2013 SPP, a.s Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 201/2012 Encyklopédie, literatúra 196,79 s DPH 2012061 18.12.2012 ARTFORUM s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 207/2012 mobilný telefón 34,60 s DPH 19.12.2012 ORANGE Slovensko a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 206/2012 mobilný telefón 31,21 s DPH 19.12.2012 ORANGE Slovensko a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 205/2012 mobilný telefón 8,04 s DPH 19.12.2012 ORANGE Slovensko a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 204/2012 mobilný telefón 21,64 s DPH 19.12.2012 ORANGE Slovensko a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 203/2012 Učebnice cvičebnice 220,77 s DPH 18.12.2012 AD REM Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 201/2012 Športové náradie 364,46 s DPH 201262 18.12.2012 JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 200/2012 Výmena okien 8 517,43 s DPH 18.12.2012 PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 209/2012 externý disk 122,59 s DPH 2012060 21.12.2012 Datacom, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 199/2012 Mobil 43,98 s DPH 17.12.2012 Slovak Telecom, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 198/2012 Výmena okien 21 853,61 s DPH 14.12.2012 PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 197/2012 Externý disk 55,66 s DPH 2012059 14.12.2012 Datacom, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 196/2012 Genius- repro 74,00 s DPH 2012046 14.12.2012 CONA, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 195/2012 Cambrige certifakate 116,70 s DPH 2012058 14.12.2012 GLOSSA,s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 194/2012 Matematika-knihy 1 292,53 s DPH 13.12.2012 Farby Laky- Kušnír Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 193/2012 Matematika-knihy 52,09 s DPH 2012057 13.12.2012 Sirion Group, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 20682012 mobilný telefón 3,05 s DPH 21.12.2012 Impromat-Slov, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 210/2012 skartovač 93,00 s DPH 2012064 21.12.2012 Q COMP s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 192/2012 uč. pomôcky 99,90 s DPH 2012053 12.12.2012 Halex, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
zobrazené záznamy: 1-20/4153