Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra F-1/2012 Dodávka plynu 01/2012 178,00 s DPH 9103109755 04.01.2012 SPP, a.s RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 109/2016 podpora programov 155,35 s DPH 13.06.2016 Ives Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 124/2016 kopírovacie služby 355,31 s DPH 05.07.2016 RICOH Slovakia s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 126/2016 Technológia na zniženie nákladov 70,00 s DPH 01.07.2016 Filip Šamaj Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 123/2016 Technológia na zniženie nákladov 2 400.00 s DPH 01.07.2016 Stavtrade Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 122/2016 Telefónne poplatky 20,85 s DPH 01.07.2016 O2 Slovakia s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 121/2016 plyn 48,00 s DPH 01.07.2016 SPP a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 120/2016 Technológia na zniženie nákladov 2 400.00 s DPH 01.07.2016 Stavtrade Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 119/2016 Čistiace a upratovacie potreby 438,05 s DPH 22.06.2016 Šuchterová, upratovací servis Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 118/2016 Čistiace a upratovacie potreby 620,21 s DPH 20.06.2016 Šuchterová, upratovací servis Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 116/2016 školenie 20,00 s DPH 24.06.2016 Soft-GL s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 115/2016 mobil 15,90 s DPH 17.06.2016 Orange a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 114/2016 komunálny odpad 1 275,12 s DPH 16.06.2016 Mesto Košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 113/2016 Podzemná voda 107,00 s DPH 16.06.2016 Slovenský vodohospodársky podnik Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 111/2016 poistenie 329,31 s DPH 15.06.2016 Alianz, slovenská poisťovňa Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 112/2016 školenie 39,00 s DPH 16.06.2016 Asociácia správcov registratúry Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 107/2016 oprava auta 149,54 s DPH 10.06.2016 Auto Gabriel,Vozárová 5,04017 košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 127/2016 Tlačiva 104,29 s DPH 06.07.2016 Šeft Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 99/2016 Telefónne poplatky 20,22 s DPH 01.06.2016 O2 Slovakia s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 942016 internetové služby apríl-jún 2016 150,00 s DPH 23.05.2016 Sanet Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
zobrazené záznamy: 1-20/2255