Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 78/2017 plyn 151,00 s DPH 02.05.2017 SPP a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 03092018 Oprava stien a dlažby v jedálni a kuchyni, murárske práce 1 086,00 s DPH 2018037 18.09.2018 Fečkanin Milan Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 21.09.2018
Faktúra 0114511017 Telefónne poplatky Orange 5,90 s DPH 17.09.2018 Orange Slovensko, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 20.09.2018
Faktúra 2430013436 Nákup potravín 344,62 s DPH 268/2018 17.09.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 19.09.2018
Faktúra 10183974 Nákup potravín 193,46 s DPH 269/2018 17.09.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 19.09.2018
Faktúra 20182863 Nákup potravín 25,94 s DPH 270/2018 17.09.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 19.09.2018
Faktúra 20181169 Nákup potravín - ovocie, zelenina 204,66 s DPH 266/2018 17.09.2018 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 19.09.2018
Faktúra 10184039 Nákup potravín 74,78 s DPH 276/2018 19.09.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 20.09.2018
Faktúra 20182901 Nákup potravín 8,52 s DPH 275/2018 19.09.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 20.09.2018
Faktúra 10184006 Nákup potravín 109,92 s DPH 272/2018 19.09.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 20.09.2018
Faktúra 1801303258 Nákup potravín 168,47 s DPH 271/2018 19.09.2018 ATC-JR, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 20.09.2018
Faktúra 2426029651 Nákup potravín 356,66 s DPH 274/2018 19.09.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 20.09.2018
Faktúra FV/1800295 Hrniec GASTRO, smal 2 ks 105,80 s DPH 1/2018 19.09.2018 ADESSO s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 21.09.2018
Faktúra 20181146 Nákup potravín 52,99 s DPH 262/2018 13.09.2018 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 17.09.2018
Faktúra 2120180727 Predĺženie domény - gpm.sk na 1 rok 17.10.2018 - 16.10.2019 12,40 s DPH 20.09.2018 EuroServer.sk s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 25.09.2018
Faktúra 2322018131 Zníženie stropu v školskej jedálni 549,78 s DPH 2018039 20.09.2018 Profitmetal s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 25.09.2018
Faktúra 20181043-02 Školenie 30,00 s DPH 21.09.2018 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 17.09.2018
Faktúra 10184060 Nákup potravín 115,57 s DPH 278/2018 21.09.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 24.09.2018
Faktúra 10184041 Nákup potravín 72,49 s DPH 277/2018 21.09.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 24.09.2018
Faktúra 2426029959 Nákup potravín 186,73 s DPH 279/2018 21.09.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 24.09.2018
zobrazené záznamy: 1-20/3489