Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 2430014363 Nákup potravín 455,76 s DPH 296/2018 03.10.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 05.10.2018
Faktúra 180/2019 Poplatky za telekomunikačné služby 55,19 s DPH 11.12.2019 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 12.12.2019
Faktúra 1367/2019 oprava skrabky 153,84 s DPH 13.12.2019 Eekktroservis VV s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 16.12.2019
Faktúra 1366/2019 Nákup potravín 546,62 s DPH 12.12.2019 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 13.12.2019
Faktúra 1365/2019 Nákup potravín 381,60 s DPH 12.12.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 13.12.2019
Faktúra 1364/2019 Nákup potravín 250,25 s DPH 12.12.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 13.12.2019
Faktúra 181/2019 BOZP 10,11,12/2019 70,00 s DPH 12.12.2019 Filip Šamaj Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 13.12.2019
Faktúra 1363/2019 Nákup potravín 196,02 s DPH 12.12.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 13.12.2019
Faktúra 1362/2019 Nákup potravín 624,98 s DPH 10.12.2019 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 12.12.2019
Faktúra 182/2019 teplo 9,10/2019 3 746,00 s DPH 13.12.2019 Ing. Ernest Oceľák - STAVTRADE Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 16.12.2019
Faktúra 1361/2019 Nákup potravín 195,10 s DPH 10.12.2019 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 12.12.2019
Faktúra 179/2019 Havaríjne poistenie 181,97 s DPH 09.12.2019 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 11.12.2019
Faktúra 178/2019 deratizácia 60,00 s DPH 09.12.2019 Deratex-Eko, Daniel Repka Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 11.12.2019
Faktúra 1360/2019 Nákup potravín 105,60 s DPH 09.12.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 11.12.2019
Faktúra 177/2019 Poplatky za telekomunikačné služby 26,05 s DPH 09.12.2019 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 11.12.2019
Faktúra 1359/2019 Nákup potravín 171,49 s DPH 05.12.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 05.12.2019
Faktúra 1368/2019 Nákup potravín 1 139,54 s DPH 13.12.2019 ChocuSuc Partner, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 16.12.2019
Faktúra 183/2019 Telefónne poplatky 5,96 s DPH 16.12.2019 Orange Slovensko, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 17.12.2019
Faktúra 1357/2019 Nákup potravín 129,60 s DPH 04.12.2019 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 11.12.2019
Objednávka 2019025 kancelársky materiál 304,90 s DPH 18.12.2019 TECOS Košice, spol.s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
zobrazené záznamy: 1-20/4717