Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 168/2017 PC náhradné diely 38,21 s DPH 19.10.2017 Datacomp. s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 18/41/051/591 Vykonávanie absolventskej praxe s DPH 26.11.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 20181708 Nákup potravín 267,12 s DPH 353/2018 22.11.2018 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 23.11.2018
Faktúra 2426036379 Nákup potravín 120,25 s DPH 356/2018 22.11.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 23.11.2018
Faktúra 2426036214 Nákup potravín 986,63 s DPH 352/2018 22.11.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 23.11.2018
Faktúra 10185037 Nákup potravín 160,77 s DPH 354/2018 22.11.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 23.11.2018
Faktúra 20183693 Nákup potravín 29,58 s DPH 355/2018 22.11.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 23.11.2018
Faktúra 2124303098 Vodné a stočné 24.07.2018 - 11.10.2018 2 235,83 s DPH 22.11.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 27.11.2018
Faktúra 2430017208 Nákup potravín 537,65 s DPH 359/2018 27.11.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 29.11.2018
Faktúra 2430017236 Nákup potravín 46,58 s DPH 359/2018 27.11.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 29.11.2018
Faktúra 10185079 Nákup potravín 49,84 s DPH 361/2018 27.11.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 29.11.2018
Faktúra 20183752 Nákup potravín 48,34 s DPH 362/2018 27.11.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 29.11.2018
Faktúra 118221414 Nákup potravín 345,60 s DPH 357/2018 27.11.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 29.11.2018
Faktúra 2426036899 Nákup potravín 433,43 s DPH 365/2018 28.11.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 30.11.2018
Faktúra 1801304332 Nákup potravín 111,97 s DPH 350/2018 21.11.2018 ATC-JR, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 22.11.2018
Faktúra 2426036898 Nákup potravín 159,21 s DPH 365/2018 28.11.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 30.11.2018
Faktúra 10185135 Nákup potravín 289,96 s DPH 364/2018 28.11.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 30.11.2018
Faktúra 10185169 Nákup potravín 86,68 s DPH 370/2018 28.11.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 30.11.2018
Faktúra 20183791 Nákup potravín 62,86 s DPH 369/2018 28.11.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 30.11.2018
Faktúra 530834702 Nákup potravín 35,77 s DPH 368/2018 28.11.2018 INNMEDIA, spol.s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 30.11.2018
zobrazené záznamy: 1-20/3713