Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 136/2016 Telefónne poplatky 20,00 s DPH 04.08.2016 O2 Slovakia s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 1161265902 Poplatky za telekomunikačné služby 75,78 s DPH 10.04.2018 T-com Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 16.04.2018
Faktúra 201800112 Materiál potrebný k maľovaniu 292,87 s DPH 2018002 12.03.2018 Farby Kušnír, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 16.03.2018
Faktúra 174 Železiarensky materiál 238,40 s DPH 2018004 05.03.2018 SCA Market, Cakocsiova Julia Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 16.03.2018
Faktúra 2290060970 Elektrina 533,98 s DPH 13.03.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 16.03.2018
Faktúra 8/2018 Doprava žiakov Trebišov - Košice - Trebišov, Basketbal 70,40 s DPH 2018009 20.03.2018 YA-GO Trans s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 26.03.2018
Faktúra 2290085968 Elektrina 2 070,42 s DPH 13.03.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 20.03.2018
Faktúra 011451101 Poplatky za telekomunikačné služby 5,90 s DPH 19.03.2018 Orange Slovensko, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 27.03.2018
Faktúra 180100012 Zásuvky 35,90 s DPH 2018010 04.04.2018 Takács Peter CB elektro Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 09.04.2018
Faktúra 8206033540 Poplatky za telekomunikačné služby 25,21 s DPH 05.04.2018 T-com Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 09.04.2018
Zmluva YO/2018Z6174 Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ 58.80/mesiac s DPH 26.03.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 8205043086 Poplatky za telekomunikačné služby 77,00 s DPH 12.03.2018 T-com Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 14.03.2018
Faktúra 3010086262 Zemný plyn 400,00 s DPH 10.04.2018 innogy Slovensko s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 13.04.2018
Faktúra 99180747 Záloha na pobyt 212,80 s DPH 06.04.2018 Grand hotel Permon, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 10.04.2018
Faktúra 3180326 Odstránenie závady na hadici umývacieoho dávkovača 33,60 s DPH 28.03.2018 GastroRex, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 03.04.2018
Faktúra 180070 Prenájom stroja za I. Q.2018 414,91 s DPH 26.03.2018 TECOS Košice Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 03.04.2018
Faktúra 5570028338 Školenie 105,00 s DPH 23.03.2018 IVES Košice Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 04.04.2018
Zmluva 24ZVS0000070718X Zmluva o pripojení s DPH 10.04.2018 Východoslovenská distribučná, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 180100621 Obojstranný stojan na 5 bicyklov 2 ks 254,59 s DPH 2018019063 26.04.2018 KOVOTYP s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 04.05.2018
Faktúra 20180149 Pneumatiky Matador MP47 115,96 s DPH 16.04.2018 Dusthy, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 18.04.2018
zobrazené záznamy: 1-20/3044