Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 251/2016 umývačka riadu 2 685,60 s DPH 13.12.2016 Gastrorex s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 030-075184 Nákup potravín 174,28 s DPH 213/2018 06.06.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 11.06.2018
Faktúra 5000029304 Nákup potravín 29,57 s DPH 187/2018 31.05.2018 Šarišské pekárne a cukrárne Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 04.06.2018
Faktúra 2182203350 Tlačivá 55,07 s DPH 25.05.2018 ŠEVT a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 22.05.2018
Faktúra 18000013 Batérie 323,97 s DPH 04.06.2018 LEPASTAV, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 07.06.2018
Faktúra 10182745 Nákup potravín 137,94 s DPH 210/2018 04.06.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 06.06.2018
Faktúra 20181925 Nákup potravín 54,62 s DPH 208/2018 04.06.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 06.06.2018
Faktúra 026-194606 Nákup potravín 749,53 s DPH 204/2018 04.06.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 06.06.2018
Faktúra 026-194608 Nákup potravín 59,21 s DPH 206/2018 04.06.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 06.06.2018
Faktúra 1180300038 Informačná brožúra 39,00 s DPH 04.06.2018 UMP s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 05.06.2018
Faktúra 118102479 Nákup potravín 325,17 s DPH 214/2018 06.06.2018 Bidfood Slovakia, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 11.06.2018
Faktúra 20181939 Nákup potravín 104,83 s DPH 212/2018 05.06.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 11.06.2018
Faktúra 10182725 Nákup potravín 150,04 s DPH 203/2018 31.05.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 04.06.2018
Faktúra 10182789 Nákup potravín 9,68 s DPH 211/2018 05.06.2018 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 11.06.2018
Faktúra 030-075491 Nákup potravín 78,64 s DPH 215/2018 07.06.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 11.06.2018
Faktúra 3010086262 Zemný plyn 400,00 s DPH 07.06.2018 innogy Slovensko, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 12.06.2018
Faktúra 2220222579 Finančné vysporiadanie za fa obdobie 01012018-31052018 2 335,02 s DPH 05.06.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 12.06.2018
Faktúra 8210037367 Poplatky za telekomunikačné služby 28,02 s DPH 05.06.2018 T-com Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 12.06.2018
Faktúra 05406-0125 Dobropis 48126 - vrátenie stravných lístkov 182,52 s DPH 08.06.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 8211050438 Poplatky za telekomunikačné služby 72,38 s DPH 11.06.2018 T-com Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 13.06.2018
zobrazené záznamy: 1-20/3288