Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra F-1/2012 Dodávka plynu 01/2012 178,00 s DPH 9103109755 04.01.2012 SPP, a.s RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 012016 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 398,24 s DPH 29.02.2016 Mestská čast Košice - sever Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 54/2016 mobil 25,79 s DPH 16.03.2016 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 53/2016 prečistenie kanalizácie v telocvični 214,98 s DPH 14.03.2016 Kontrakt JMV, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 52/2016 poskytnutie technológie na zníženie nákladov tepla 2 400.00 s DPH 14.03.2016 STAVTRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 85/016/5028 Regionálne kolo basketbal žiačok stredných škôl 360,00 s DPH 22.02.2016 Okresný školský úrad v Košiciach Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 51/2016 záloha na elektrinu 750,00 s DPH 11.03.2016 VSE a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 50/2016 záloha na elektrinu 2 200,00 s DPH 11.03.2016 VSE a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 85/016/5028 Krajské kolo basketbal žiačok stredných škôl 700,00 s DPH 08.03.2016 Okresný školský úrad v Košiciach Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2016012 prečistenie kanalizácie v telocvični 214,98 s DPH 08.03.2016 Kontrakt JMV, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 49/2016 pevná linka 25,00 s DPH 08.03.2016 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 48/2016 odber podzemných vôd 107,00 s DPH 04.03.2016 Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 10001/2016 zateplenie pavilona A III.etapa 63 000,00 s DPH 04.03.2016 LAMI BP s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 47/2016 mobilný telefón 23,31 s DPH 03.03.2016 O2 Slovakia s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 46/2016 plyn 589,00 s DPH 02.03.2016 SPP a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 57/016/5028 Krajské kolo olympiády v španielskom jazyku 200,00 s DPH 19.02.2016 Okresný školský úrad v Košiciach Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 56/2016 mobil 10,00 s DPH 17.03.2016 Orange a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 45/2016 internet / január - marec 2016 150,00 s DPH 22.02.2016 Sanet Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 44/2016 oprava gastro zariadení 112,20 s DPH 22.02.2016 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 42/2016 mobil 5,90 s DPH 18.02.2016 Orange a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
zobrazené záznamy: 1-20/3713