Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra F-1/2012 Dodávka plynu 01/2012 178,00 s DPH 9103109755 04.01.2012 SPP, a.s RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 83/2016 elektrina 1 105,00 s DPH 02.05.2016 VSE a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 95/2016 plyn 124,00 s DPH 23.05.2016 SPP a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 942016 internetové služby apríl-jún 2016 150,00 s DPH 23.05.2016 Sanet Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 93/2016 Technológia na zniženie nákladov 2 400.00 s DPH 23.05.2016 Stavtrade Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 922016 led žiarovky 149,04 s DPH 23.05.2016 Ledart s.r.o Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 02/2016 Zmluva o výpožičke 200,00 s DPH 18.05.2016 Davital s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 02/2016 zmluva o oprave obvodového plášťa jedálne 28 105.20 s DPH 13.05.2016 LAMI BP s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 91/2016 mobil 10,00 s DPH 17.05.2016 Orange a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 89/2016 tel. poplatky 35,62 s DPH 16.05.2016 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 90/2016 dezinfekčné prostriedky 69,76 s DPH 16.05.2016 Šuchterová - Upratovací servis s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 88/2016 farby 64,21 s DPH 12.05.2016 Farby Kušnír, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 87/2016 Produktivita práce 8,40 s DPH 12.05.2016 VSE a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 86/2016 elektrina 20,76 s DPH 10.05.2016 VSE a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 85/2016 tel. poplatky 33,25 s DPH 06.05.2016 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 84/2016 Telefónne poplatky 28,36 s DPH 02.05.2016 O2 Slovakia s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 82/2016 oprabva obvodového plášťa 500,00 s DPH 28.04.2016 Ing. Ján Sokoly Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 97/2016 kompenzačný rozvádzač 2 063,10 s DPH 31.05.2016 VSE a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 80/2016 preprava 68,20 s DPH 26.04.2016 Ing. Ján Sokoly Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 305/CVTISR/2016 Darovacia zmluva 0,00 s DPH 25.04.2016 Centrum vedecko-technických informácií SR Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
zobrazené záznamy: 1-20/4153