Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra F-1/2012 Dodávka plynu 01/2012 178,00 s DPH 9103109755 04.01.2012 SPP, a.s RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 293/2015 záloha za elektrickú energiu 940,00 s DPH 16.12.2015 VSE a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2015091 Windows 7 64 bit 203,60 s DPH 18.12.2015 Gorazd Fronc Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 301/2015 mobil 31,28 s DPH 18.12.2015 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 300/2015 kancelárske kreslá 719,76 s DPH 18.12.2015 Metro s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2015090 kancelárske kreslá 719,76 s DPH 16.12.2015 Metro s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2015079 umývací prostriedok 172,48 s DPH 10.12.2015 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 299/2015 licencia 83,99 s DPH 10.12.2015 ALZA Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2015089 licencia 83,99 s DPH 09.12.2015 ALZA Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 298/2015 tlačiarenské služby 48,47 s DPH 17.12.2015 Slovenská pošta a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 297/2015 stoličky ŠJ 476,00 s DPH 17.12.2015 ASKO nábytok Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 296/2015 mobil 10,00 s DPH 17.12.2015 Orange a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 295/2015 mobil 5,90 s DPH 17.12.2015 Orange a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2015088 stoličky ŠJ 476,00 s DPH 16.12.2015 ASKO nábytok Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 292/2015 doplatok za elektrickú energiu 194,73 s DPH 16.12.2015 VSE a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2015092 slovník 59,90 s DPH 18.12.2015 GLOSSA Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 289/2015 tonery 359,14 s DPH 16.12.2015 TECOS s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2015087 tonery 359,14 s DPH 11.12.2015 TECOS s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 291/2015 tonery 718,27 s DPH 16.12.2015 TECOS s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 290/2015 kancelársky materiál 215,83 s DPH 16.12.2015 TECOS s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
zobrazené záznamy: 1-20/2697