Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra F-1/2012 Dodávka plynu 01/2012 178,00 s DPH 9103109755 04.01.2012 SPP, a.s RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 302/2015 Windows 7 64 bit 203,60 s DPH 18.12.2015 Gorazd Fronc Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2016002 elektro materiál 0,00 s DPH 11.01.2016 E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2016001 farby laky 0,00 s DPH 08.01.2016 Farby Kušnír, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 163/§10/2014/AC Dodatok č. 2 k dohode o zabezpečení prác pre občanov v hmotnej núdzi s DPH 29.12.2015 ÚPSVaR Košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 308/2015 poskytnutie technológie na zníženie nákladov tepla 2 683,00 s DPH 29.12.2015 STAVTRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 307/2015 produktívne práce 18,00 s DPH 29.12.2015 SOŠ Poľnohospodárska Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 306/2015 práce a materiál v ŠJ 223,00 s DPH 22.12.2015 MAJUDA s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 305/2015 práce a materiál v ŠJ 2 947.80 s DPH 22.12.2015 MAJUDA s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2015094 práce a materiál v ŠJ 223,00 s DPH 30.11.2015 MAJUDA s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2015093 práce a materiál v ŠJ 2 947,80 s DPH 30.11.2015 MAJUDA s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 304/2015 poskytnutie technológie na zníženie nákladov tepla 2 400.00 s DPH 22.12.2015 STAVTRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 303/2015 slovník 59,90 s DPH 21.12.2015 GLOSSA Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2015092 slovník 59,90 s DPH 18.12.2015 GLOSSA Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2015091 Windows 7 64 bit 203,60 s DPH 18.12.2015 Gorazd Fronc Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 1/2016 školenie 30,00 s DPH 07.01.2016 Ing. Pavol Kukučka, SPOLU s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 301/2015 mobil 31,28 s DPH 18.12.2015 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 300/2015 kancelárske kreslá 719,76 s DPH 18.12.2015 Metro s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2015090 kancelárske kreslá 719,76 s DPH 16.12.2015 Metro s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2015079 umývací prostriedok 172,48 s DPH 10.12.2015 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
zobrazené záznamy: 1-20/3044